Herbarium Opdracht

advertisement
AMSTERDAMS NME CENTRUM
Werkblad - Een herbarium maken
WAT GA JE DOEN?
Je gaat een herbarium maken van planten rondom de school. Je maakt hiervoor gebruik van verschillende
kenmerken.
INFORMATIE
Een herbarium is een verzameling planten of bladeren van planten.
worden ze eerst gedroogd. De planten in een herbarium zijn
gedetermineerd. Determineren wil zeggen dat de naam van de plant
bepaald. Eigenlijk bepaal je dus tot welke soort de plant behoort.
Determineren gebeurt aan de hand van de waarneembare
kenmerken van de plant. In een herbarium wordt ook de vindplaats,
en de naam van de vinder opgeschreven.
Een boek met tabellen voor alle planten in een bepaald gebied
men een flora.
Vaak
wordt
datum
noemt
MATERIAAL
•
•
•
•
POTLOOD
PLAKBAND
DETERMINATIETABELLEN
(FLORA )
INTERNET ( EVENTUEEL )
INTERNETTIP
• WWW .ZELFSTUDIE .BE/ID VOOR HET DETERMINEREN VAN BLADEREN
METHODE
Zoek tien verschillende bomen of planten in de buurt van de school. Ze mogen zeer verschillend zijn, bijvoorbeeld
een gras en een eikenboom.
Pluk van de plant voorzichtig een blad. Kijk bij kleine planten, bijvoorbeeld een madeliefje, eerst of er in de directe
omgeving meer van te vinden zijn. Als dat zo is, pluk dan de complete plant (stengel, blad, bloem) maar laat wortel
in de grond zitten.
RESULTATEN
Plak elke plant (of elk blad) met plakband in een apart hokje op het verzamelblad.
Noteer de datum, vindplaats en de naam van de vinder.
Determineer de planten met behulp van internet of determinatietabellen, maar je kan ook je docent om hulp vragen.
OEFENEN
Je gaat nu de namen van de planten uit je hoofd leren. Werk in je groepje een overhoorsysteem uit en leer de 8
plantennamen uit je hoofd.
WERKBLAD - EEN HERBARIUM MAKEN – 2007
1
AMSTERDAMS NME CENTRUM
Verzamelblad - Een herbarium maken
populaire naam ________________________________
populaire naam ________________________________
wetenschappelijke naam _________________________
wetenschappelijke naam _________________________
vindplaats ____________________________________
vindplaats _____________________________________
datum gevonden _______________________________
datum gevonden _______________________________
naam vinder ___________________________________
naam vinder ___________________________________
WERKBLAD - EEN HERBARIUM MAKEN – 2007
2
AMSTERDAMS NME CENTRUM
populaire naam ________________________________
populaire naam ________________________________
wetenschappelijke naam _________________________
wetenschappelijke naam _________________________
vindplaats ____________________________________
vindplaats _____________________________________
datum gevonden _______________________________
datum gevonden _______________________________
naam
vinder ___________________________________
naam vinder ___________________________________
Verzamelblad
- Een herbarium maken
populaire naam ________________________________
populaire naam ________________________________
wetenschappelijke naam _________________________
wetenschappelijke naam ________________________
vindplaats ____________________________________
vindplaats ____________________________________
datum gevonden _______________________________
datum gevonden _______________________________
naam vinder ___________________________________
naam vinder __________________________________
WERKBLAD - EEN HERBARIUM MAKEN – 2007
3
AMSTERDAMS NME CENTRUM
populaire naam ________________________________
populaire naam ________________________________
wetenschappelijke naam _________________________
wetenschappelijke naam ________________________
vindplaats ____________________________________
vindplaats ____________________________________
datum gevonden _______________________________
datum gevonden _______________________________
naam vinder ___________________________________
naam vinder __________________________________
WERKBLAD - EEN HERBARIUM MAKEN – 2007
4
Download