Natuurgidscursus Tongeren 2017- 2018

advertisement
Natuurgidscursus Tongeren 2017- 2018
Zaterdagvoormiddag
Versie 22/06/2017
1
2
Datum en uur
Van 9 u tot 12 u
Tenzij anders vermeld
2 sept
9 sept
3
4
5
6
7
16 sept
23 sept
30 sept
7 okt
14 okt
8
Onderwerp van les of excursie
Inleiding, kennismaking (binnen) en wandeling in de omgeving
Les methodiek 1
(+ toelichting opdrachten)
Les leven en overleven (biodiversiteit)
Les paddenstoelen
Les ecologie
Les methodiek 2
Exc bomen en struiken
21 okt
HERFSTVAKANTIE
11 nov
9 18 nov
10 25 nov
Les: methodiek 3
11 2 dec
12 9 dec
Les vogels
Methodiek 4
(+ stand van zaken project)
Les planten
13 16 dec
KERSTVAKANTIE
14 13 jan
20 jan
15 27 jan
16 3 febr
KROKUSVAKANTIE
17 24 februari
18
19
20
21
3 maart
10 maart
17 maart
24 maart
PAASVAKANTIE
22 21 april
23 28 april
24 5 mei
12 mei
19 mei
25 26 mei
26 2 juni
Feestdag geen les
Les geologie en excursie
Les dieren
Habitats en biotopen
Likonadag, Diepenbeek
Insecten bezoek Lieteberg
Les cleantech en rondleiding in Greenville, Houthalen
Methodiek 5: (inoefening buiten)
Les mens en natuur: motieven en tradities
Les mens en natuur: beleid
Exc habitats en biotopen
Vroege vogelexcursie
Eventueel met aansluitend ontbijt
Exc voorjaarbloeiers
Kasteeldomein Elsloo
Les habitats en biotopen: waterecosystemen
Veldtechnieken planten
OLH Hemelvaart weekend geen cursus
Pinksterweekend geen cursus
Exc natuurbeheer
Exc Voeren
(daguitstap met de bus)
27 9 juni
28 16 juni
29 23 juni
6 okt (o.v)
Exc. waterecosystemen
Presentaties projectwerk
Excursie Hoge Venen (daguitstap met de bus)
Feedbackgesprek (in lokaal)
Download