Orde van dienst voor Eerste kerstdag

advertisement
Protestantse wijkgemeente Koningshof
Orde van dienst voor zondag 2 juli 2017
Organist: Hans Treurniet
Liturg: John Nieswaag
Lector: Gerda van der Bor
Voorganger: ds. Geb van Doornik
Voorbereiding
Muziek
Aansteken van de kaarsen; de gemeente bereidt zich in stilte voor op de dienst
Welkom door liturg
Eerste lied: Psalm 28 vers 1 en 2
Bemoediging door liturg
Vervolg lied: Psalm 28 vers 4
Smeekgebed door liturg (met gezongen kyrië)
Gloria-lied: NLB 304
Dienst van het Woord
Groet
Zondagsgebed
Begin kindernevendienst
Schriftlezing: Matteus 10: 16 – 39
Lied: NLB 217
Uitleg en verkondiging
Lied: NLB 826
Dienst van gebeden en gaven
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezongen Onze Vader (Chris Fictoor)
Mededelingen
Inzameling van de gaven (kinderen komen terug)
Uitleiding
Slotlied: NLB 864 vers 1,3 en 4
Heenzending en zegen (gezongen amen)
Muziek
Download