Infofiche_Museumsounds_def

advertisement
Praktijkenbank www.amateurkunsten.be
Titel
Museumsound(s)
Jongeren creëren soundscapes voor Antwerpse musea
In het kader van Museumnacht Antwerpen, de jaarlijkse hoogmis van de
Antwerpse musea die in 2015 bijna 10.000 bezoekers lokte, lanceerden Musica,
Impulscentrum voor Muziek, en AmuseeVous het project MuseumSound(s).
Uitgangspunt was de vraag hoe je auditief aan de slag kan gaan met beeldende
kunst en erfgoed. En welke akoestische mogelijkheden bieden de ruimtes van een
museum?
Vanuit deze context werd een oproep gedaan naar jongeren die een neus voor
klank hebben en popelen om aan de slag te gaan in grote musea als het MAS en
M HKA. Uit alle inzendingen werden zes creatievelingen geselecteerd, die een
maand lang toe werkten naar Museumnacht. In hun creatieve proces werden zij
bijgestaan door klankkunstenaar Jeroen Uyttendaele.
De uitwerking van de concepten gebeurde in samenspraak met de specifieke
musea. De zes jongeren creëerden elk een soundscape voor één van de
deelnemende musea: Museum Plantin-Moretus, Rockoxhuis,
Maagdenhuismuseum, MAS, M_KHA en FoMu. Alle soundscapes werden
gepresenteerd tijdens Museumnacht Antwerpen (1 augustus 2015) maar kan je nog
steeds beluisteren op Klankatlas.
De zes jongeren traden ook als groep naar voren. Naast de soundscape brachten
ze samen een KlankGuerrilla. Deze workshop werd ontwikkeld door Musica en
begeleid door percussionist Jacob Vanneste. Plaats van delict was het historische
lichtschip de West-Hinder, een museumstuk dat aangemeerd ligt bij het MAS. In
amper drie uur leerden ze het schip gebruiken als muziekinstrument.
Dit waren de zes deelnemers:
Museum Plantin Moretus: Hans de Wit
1
Rockoxhuis: Anne Verbeure
MAS: Felix De Braeckeleer
FoMu: Vigdis Elst
MUHKA: Pieter Van de Walle
Maagdenhuismuseum: Jasper Flikschuh
Twee professionele klankkunstenaars begeleidden hen:
Jeroen Uyttendaele (°1981) is een kunstenaar die meestal met geluid werkt en
daarbij de relatie tussen geluid en materie, licht, tijd en de waarnemer onderzoekt.
Dit vertaalt zich in de ontwikkeling van audiovisuele instrumenten, installaties en
geluidscomposities. Jeroen gebruikt vaak basiseigenschappen van technologie,
zoals elektriciteit, metaal, geleidende materialen, als voornaamste middelen voor
expressie.
Jacob Vanneste (°1990) is een muzikant en componist die in Brussel woont. Als
percussionist voert hij voornamelijk hedendaags werk uit, met een specifieke focus
op elektronica. Vanneste doceert elektronische muziek, experimentele muziek,
percussie en media in een aantal Belgische muziekacademies en geeft workshops
rond soundscaping en percussie.
Datum en duur/looptijd
2015
Plaats van uitvoering
Stad Antwerpen: Museum Plantin-Moretus, Rockoxhuis, Maagdenhuismuseum,
MAS, MUKHA en FoMu
2
Realisatie
Musica, Impulscentrum voor Muziek
AmuseeVous
Musica inspireert tot een bewuste en avontuurlijke omgang met klank en muziek.
Vanuit de professionele kunsten bouwt Musica bruggen naar het onderwijs, de
welzijnssector en het brede socioculturele veld. Via talentontwikkeling, educatieve
en co-creatieve processen versterken we het draagvlak voor een kunstzinnige
benadering van klank en muzikale cultuur. We spelen in op actuele vragen en
noden in cultuureducatie en voeden artistieke dynamieken met gerichte
experimenten, projecten, festivals en publicaties. Met de vinger aan de pols van de
samenleving streven we naar een kwaliteitsvolle muziekparticipatie voor iedereen,
ongeacht leeftijd, culturele of sociale achtergrond.
AmuseeVous is een vzw die jongeren (tussen 16 en 30 jaar) en musea dichter bij
elkaar wil brengen. Dat doet AmuseeVous door jongeren te informeren over het
cultuur- en kunstaanbod, maar ook door erfgoedinstellingen te begeleiden in het
organiseren van drempelverlagende activiteiten voor jongeren en het uitbouwen
van een eigen jongerenwerking. Daarbij speelt de expertise van jongeren zelf een
cruciale rol: hun ervaringen, voorbeelden en tips & tricks dienen als leidraad om
erfgoedinstellingen op een verfrissende manier te informeren. AmuseeVous geeft
jongeren de ruimte om op hun eigen manier musea, kunst en erfgoed te
ontdekken, zodat zij op hun beurt hun leeftijds-genoten kunnen inspireren.
Contact
Musica, Impulscentrum voor muziek
Domein Dommelhof
Toekomstlaan 5 B
3910 Neerpelt
T.: 011 610 510
3
[email protected] - www.musica.be
Partners
Prospekta (Museumnacht Antwerpen), Museum Plantin-Moretus, Rockoxhuis,
Maagdenhuismuseum, MAS, M_KHA en FoMu
Doelstellingen
- Jongeren laten kennismaken met musea, de collectie en de ruimtes.
- Jongeren met een neus voor klank en frisse ideeën een kans geven om te
werken in en voor grote Antwerpse musea, met presentatie voor een groot
publiek tijdens Museumnacht Antwerpen.
- Onderzoeken van de relatie tussen klank enerzijds en beeldende kunst, erfgoed
anderzijds, en van de akoestische mogelijkheden van de museumruimtes.
- Via professionele begeleiding (Musica, AmuseeVous, klankkunstenaars en
publieksmedewerkers) jongeren stimuleren om tot artistiek waardevolle
resultaten te komen.
- Beloftevolle klankkunstenaars (Jeroen Uyttendaele, Jacob Vanneste) betrekken in
een educatief project.
- Bereiken van een breed publiek met originele soundscapes op locatie.
4
Acties
- Publieke oproep naar creatieve jongeren tussen 18 en 30 jaar + selectie van 6
jongeren door Musica, AmuseeVous en kunstenaar Jeroen Uyttendaele.
- Kennismakingssessie met bezoek aan de zes deelnemende musea, i.s.m.
publieksmedewerkers.
- 3 coaching sessies met Jeroen Uyttendaele waarin artistieke concept en
technische realisatie van de soundscapes uitgewerkt werden. Uyttendaele bracht
ook een presentatie over geluidskunst.
- Technische realisatie van de soundscapes i.s.m. publieksmedewerkers van de
musea.
- Workshop ‚KlankGuerrilla’ onder begeleiding van Jacob Vanneste op
Museumnacht, met live interventie voor publiek op schip De West-Hinder aan
MAS.
- Presenteren van soundscapes op Museumnacht, ofwel louter via luidsprekers,
ofwel interactief of in de vorm van een live performance.
- Permanente inbedding van de soundscapes op het platform Klankatlas.
Nazorg en toekomst
- Het project werd geëvalueerd door Musica, AmuseeVous, Prospekta (organisator
Museumnacht) en de deelnemende musea.
- Via het platform Klankatlas worden de soundscapes permanent gepresenteerd.
Op die manier maken ze deel uit van een steeds groeiende collectie klankkunst
en muzikaal erfgoed in de publieke ruimte.
- Het concept van MuseumSound(s) is open genoeg om het in de toekomst te
hernemen, al dan niet in de context van Museumnacht Antwerpen.
5
Kritische succesfactoren en evaluatie
- Van groot belang zijn de artistieke coaching om tot artistiek relevante resultaten
te komen maar evenzeer de nauwe samenwerking met de publieksmedewerkers
van de musea voor de technische realisatie van de soundscapes.
- Zorg dat de jongeren voldoende verantwoordelijkheid krijgen bij het vormen van
hun artistieke concept en bij het inschatten van technische haalbaarheid.
- MuseumSound(s) bestond uit een traject van 5 sessies verspreid over 1 maand.
Deze tijdsperiode is nodig om tot goede resultaten te komen. Niet alleen werd
tijdens de sessies feedback gegeven, ook tussen de sessies door konden de
deelnemers altijd terecht bij Jeroen Uyttendaele voor vragen of suggesties.
Web
Link(s) naar meer informatie op het internet
http://www.musica.be
http://www.amuseevous.be
http://www.klankatlas.eu
Blogbericht:
https://musicablogt.wordpress.com/2015/08/28/museumsounds-jongeren-creerensoundscapes-voor-antwerpse-musea/
Gerelateerde beelden, logo’s
Aftermovie: https://www.youtube.com/watch?v=vPl8thjTL8c
Foto’s:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153064980658424.1073741887.3977
7518423&type=3
Logo Musica in bijlage.
6
Type
Trefwoord
o
Onderzoek
o
Lokaal cultuurbeleid
o
Publicatie
o
Kunsten
o
Tentoonstelling
o
Diversiteit
o
Evenement
o
Jeugd
o
Vorming
o
Erfgoed
o
Performance
o
DKO
o
Databank
o
Infrastructuur
o
Wedstrijd
o
Interdisciplinair
o
Andere:…
o
Innovatie
o
Participatie
o
Kunsteducatie
o
Andere:….
7
Download