Ingber vertaalde dit naar het menselijk lichaam

advertisement
BETTER
STRONGER
FASTER
MOVE BETTER
TO GET STRONGER
AND GO FASTER
•
•
•
•
•
•
beter bewegen= +++ Functie
(+ Functie) x (+ kracht) = ++snelheid
Reden? :krachten worden beter doorgegeven en opgevangen
vereiste is de functie van het lichaam begrijpen
sportspecifiek analyseren
voorbeeld tennis
FUNCTIE
•geheel van factoren die ervoor zorgen dat iemand beter beweegt
•niet alleen lenigheid
•eerder.. mobiliteit nodig binnen een bepaalde sport
•goeie uitlijning die ervoor zorgt dat de krachten in het lichaam
verspreid kunnen worden
WAT ALS?
IN FUNCTIE VAN
•de krachten
•acceleratie/decceleratie van bewegingen
•functionele vereisten: uni podaal/bi podaal
•landen/afstoten
•aanpassing
•slagsport/ werpen
•handen/voeten
•richtingsveranderingen
•wapens
TECHNIEK
SKILLS
CONDITIE
FUNCTIE
SITUERING
•
evolutie in training :van fitness op vaste toestellen naar.. nood om vrij te
bewegen en dus..
•preventie
•techniekondersteunend
•aansluitend op behandeling
•revalidatie - - back to game
•iedereen is anders dus een goeie bewegingsanalyse dringt zich op!
BEWEGINGSANALYSE
•Statische analyse: ophanging?
•3D gewrichten
•sportspecifieke analyse
•DUS...de 3 in overweging nemen met een speciaal oog..
TENSEGRITEIT
-mathematisch model 1960’s
-synergie tussen push & pull forces
-gebruikt in de architectuur
-Ingber vertaalde dit naar het menselijk lichaam
-Tension= spieren en fascia
-compression= botten
A tensegrity structure, like any other, combines tension and compression.
The compression members push outwards against the tension members that pull inwards..
As long as the two forces are balanced, the structure is stable. In the body these tensile members
often express themselves as fascial membranes..
UITSPREIDEN VAN KRACHT
ENKEL
HEUP
RUG
•
Forza model “hypothese”: als deze 3 complexen goed bewegen in de 3
bewegingsvlakken dan blijven andere lichaamsdelen gespaard van
compensatoire en overbelastende bewegingen!
ANALYSE VAN DE FUNCTIE
•Pronatie/ supinatie
•tenen: Dikke teen controle
•voetboog
•dorsiflexie
VOET
zwaartekracht
3 bewegingsvlakken
3 complexen die met
elkaar communiceren
kinetische spierketens
GRK
invloed van de voet
op de schouder
FORZA TRAINING MODEL
gekruiste keten
laterale keten
voorste keten
achterste keten
KINETISCHE KETENS
Aaneenschakeling van :
Spieren
Pezen
Ligamenten
Fascia
Zenuwstelsel
Botten en gewrichten
KINETISCHE KETEN
Fascia is the connective tissue that envelopes,
shapes and connects every muscle in the body. It
connects with and impacts with other muscles,
bones, ligaments, tendons, nerve fibers, and
visceral organs through the fascial attachments
and runs along fascial chains throughout the
body.
Myers
FASCIA
MYOFASCIA
= onafscheidelijke verbinding tussen spieren
en fascia
Structureel volgens van der Wal (2009)
1. Fasci is de scheiding tussen spieren en
heeft als functie om het glijden van
spieren tov elkaar mogelijk te maken
2. Fascia moet functioneel krachten
doorgeven
FASCIA
Klinger and Schleip (2004)
1. toonden eerst aan dat de stijfheid van fascia in
verband is te brengen met de #H2O .prikkelen
van de fascia door stretch of compressie zorgt
ervoor dat de fascia wordt uitgewrongen en
beter behandelbaar wordt!
2. doorbraak Schleip (2012): window of opportunity
om tot bij de elastische component van het
spierweefsel te komen
FASCIA
“By it’s action we live, and by it’s failure we shrink,
or swell and die. It is in the fascia that we must
look for the cause of disease and the beginning
of healing action”
Still: Father of Osteopathic Medicine
FASCIA
• Haal het lichaam eerst uit zijn dominante configuratie:
•Triple FLEX : Thoracaal / heup / enkel
•voorbeeld voetbal, badminton, lopen
•Hoe? Openen!
TRAINING FASCIA
•
•
Nog meer verkorten?
core trainen zoals ook nodig in de sport
TRAINING CORE
HOE TRAINEN?
• Start vanuit een sportspecifieke beweging
• Als WU - functionele krachtsoefening
• en voeg toe..
3D : 3 beweginsvlakken
+
geintegreerd
+
zwaartekracht
+
Load to unload
= DE VOORWAARDEN
gebruik makend van de
zwaartekracht
GRK
ZWAARTEKRACHT
GEÏNTEGREERD
transformatie-punt
excentrische voorrekconcentrische contractie
LOAD TO UNLOAD
1. Amplitude: Beweging mag niet verder gaan dan toegelaten door
gewricht en myofascia
Te ver gaan betekent stress op het gewricht —> bescherming door de
tonus van de omliggende spieren te verhogen
bijv onstabiele enkel
2. Ritme : tempo en timing van de beweging is belangrijk, doorlopend
zonder stop aan het einde van de beweging.
Dus: oscillerende beweging om de myofasciale tonus te verlagen, als de
locale amplitude verhoogt kan meer van de keten geïntegreerd worden
FASCIA HANDLEIDING
#FORZAWS
VRAGEN?
•
[email protected]
JUST DO IT
Download