aanvraagformulier

advertisement
kenmerk: projectsubsidie
contact: Lieselot Vanneste
056 27 73 40
[email protected]
PROJECTTOELAGE JEUGD STAD KORTRIJK
(1)
AANVRAAGFORMULIER
O
O
O
project
project jeugd en maatschappelijke achterstelling
internationaal project
(1) bolletje inkleuren volgens het karakter van het project
Omschrijving organisatie :
Naam : ……………………………………………………………………………………………………………….
Adres :
Straat : …………………………………… nr. ……..
Postnr ………… Gemeente …………………………..
Tel : ….. / ………………..
Fax : ….. / ……………….
E-mail : ……………………………………………..…. @ ………………………………………
Rekeningnummer : ….. / ……………………….. / …..
Doelstelling(en) organisatie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
Omschrijving project
Locatie(s)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Timing (stappenplan):
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Inhoudelijke omschrijving
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Beoogd doelpubliek:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Begroting project
(Dit is een leidraad om je uitgaven en inkomsten in te schatten. Ofwel heb je reeds een gedetailleerde begroting, ofwel vul je deze
blanco begroting zo volledig mogelijk in)
UITGAVEN
ACCOMMODATIE
 Kost en inwoon
 Reispas, visum, tol
 Vervoerskosten
 Voeding
 Drank
 Huur locatie
 (andere)
ACTIVITEITEN
 Vergoeding medewerkers
 Vergoeding externe organisaties
(vb. workshops, optredens, dj’s)
 Kosten materiaal
(van knutselmateriaal tot belichting)
 (andere)
PUBLICITEIT
LOGISTIEK
 Veiligheid (hulpdiensten, security,…)
 Sabam
 Billijke Vergoeding
 Verzekeringen
 Vergunningen
 (andere)
VARIA



! opm. graag detail
! opm. graag detail
! opm: graag detail
! opm: graag detail
! opm: graag detail
TOTAAL
INKOMSTEN
Startkapitaal
 Bijdrage van de eigen organisatie
 Geldinzamelacties voor dit doel
Subsidies
 van overheden
 andere
Sponsoring
Bijdrage deelnemers
 Bijdrage ‘reis’ (internationaal)
 Inkom activiteiten
Opbrengsten drank
Opbrengsten eten
Andere (detailleren)




TOTAAL
In bijlage bij te voegen:

adressenlijst leden organisatie
Wijze van betaling van het toegekende bedrag:
overschrijven op rekeningnummer: . . . - . . . . . . . - . .
(naam + adres jeugdinitiatief): ……………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Ondergetekenden bevestigen op eer dat de inlichtingen vermeld in deze aanvraag waar en volledig zijn.
Datum + handtekening:
………………………………………………….
………………………………………………
voorzitter
secretaris
(naam)
(naam)
…………………………………………………..
………………………………………………
Gelieve dit informatieblad terug te bezorgen
aan JC Tranzit, Magdalenastraat 48, 8500 Kortrijk.
U kunt het ook elektronisch opvragen en zo per e-mail terugsturen: [email protected]
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards