les 4

advertisement
1900-1950 Wereldoorlogen
Vrede?
Een valse start van het
interbellum
Les 4
1870
1920
1930
1940
1950
• Verrader van de zaak en ook nog eens communisten
• Vrede van Brest-Litovsk
1910
• Rusland was afwezig
1900
• Frankrijk , Engeland en de Verenigde Staten
dicteerden de verdragen
1890
• Genoemd naar een buitenwijk van Parijs net als
Sèvres (Turkije) en St. Germain (Oostenrijk-Hongarije)
1960
1870
1890
1900
• De grote 3 hadden alle
andere belangen aan de
onderhandelingstafel
1910
• Frankrijk
1920
• wraak en klein maken
Duitsland opdat zij weer
het machtigste land op het
continent zou worden
1930
• Engeland
• VS
1950
• orde en vrede in de wereld
•Wilson, Clemenceau & Lloyd George
1940
• handelsbelangen en
behoud wereldmacht
1960
1870
1940
1950
• Amerikanen hadden grote moeite met het verdrag,
maar stemde in doordat ook de oprichting van de
Volkenbond werd geregeld
1930
• Elsas-Lotharingen terug naar Frankrijk
• Polen werd opnieuw gevormd ten kosten van Duitsland
1920
Herstelbetaling van 228 miljard goudmark betalen
Verloor haar koloniën
Leger mocht slechts een versterkte politiemacht zijn
Vloot ontmanteld
Verloor stukken van haar grondgebied
1910
•
•
•
•
•
1900
• Duitsland (werd als schuldige aangewezen) moest
1890
• Resultaten
1960
1870
1930
• Beroemde Veertien Punten speech
1920
• Ter voorkoming van oorlogen
1910
Wapenvermindering
Terugdringen kolonialisme
Democratisch zelfbeschikkingsrecht der volkeren
Oprichting Volkenbonden
1900
•
•
•
•
1890
• Wilson wilde
1940
1950
1960
1900
1910
1920
1930
1940
• De keizer was gevlucht
• Honger en ellende
• Communisten trachtte op veel plaatsen de macht te grijpen; veel
gevechten tussen burgermilities en het leger
• Een aantal democratische partijen grijpt met behulp van het leger
de macht
• Deze nieuwe regering werd gedwongen het “verdrag” (lees:
Dictaat) van Versailles te tekenen, anders
• Zou de blokkade (zie eerder) niet worden opgeheven en het
land zelfs bezet worden
1890
• Land in chaos
1870
Duitsland & de Vrede van Versailles
1950
1960
Ottomaanse Rijk
1870
1920
1930
1940
• Maar al voor het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog verliest het Rijk haar greep op de
Balkan
1910
• vreesde voor de groeiende kracht van de Russen en van
Oostenrijk-Hongarije
• het machtsevenwicht binnen Europa niet wilde verstoren
1900
• Engeland, Frankrijk & Pruisen zagen het rijk niet graag
uiteen vallen, omdat men
1890
• De Zieke Man van Europa
1950
1960
1870
1940
1950
• Niet goed doordachte grenzen en op veel plaatsen etnische spanningen en zelfs
conflicten!
• Het beginsel/idee van zelfbeschikkingsrecht (Wilson) werd niet goed uitgewerkt!
1930
• Typerend voor veel van deze gebieden
1920
• Door het uiteenvallen van het Ottomaanse Rijk ontstonden er allerlei
neiuwe staten én gebieden die tijdelijk onder Frans of Engels bestuur
kwamen: mandaatgebieden
1910
• In het vredesverdrag van Sèvres werden haar grenzen opnieuw bepaald
(1920)
1900
• Duitsland was het enige land dat wilde samenwerken
• Maar militair kon het Ottomaanse Rijk zo’n massale oorlog absoluut niet
met succes beëindigen
1890
• Turkije kiest de kant van de Centralen
1960
Download