Rabbijn Religieus hoofd van de Synagoge Synagoge Thora Het

advertisement
Rabbijn
Kippa
Synagoge
Thora
Pesach
Mikwe
Davidster
Zaterdag
Abraham
Religieus hoofd van de
Synagoge
De bevrijding van het
joodse volk uit de
Egyptische slavernij
wordt herdacht
Grondlegger van het
Jodendom
Het belangrijkste boek
van het jodendom
Joods traditioneel bad
dat bedoelt is voor
religieuze reiniging van
de gelovige
Hoofdbedekking voor
joodse mannen
Plaats waar joden
samenkomen om hun
geloof te belijden
Joodse gebedsdag
Bekend joods symbool
Bijbel
Jezus
Kerk
Paus
Kruis
Doop
Pasen
Zondag
Mijter
Het belangrijkste boek
van het christenendom
Bekend christelijk
symbool
Grondlegger van het
Christendom
Plaats waar christenen
samenkomen om hun
geloof te belijden
Religieus hoofd van de
katholieke kerk
Christelijke gebedsdag
Door de besprenkeling
van water wordt men
toegelaten tot het
christendom
Hoofdbedekking voor
bisschoppen
Feest ter gelegenheid
van het opstaan uit de
dood van Jezus
Moskee
Iman
Woezoe
Offerfeest
Koran
Hijab
Mohammed
Hoofdbedekking voor
islamitische vrouwen
Vrijdag
Halve maan en ster
Plaats waar islamieten
samenkomen om hun
geloof te belijden
Kleine rituele reiniging
van moslims voor het
gebed
Het belangrijkste boek
van de Islam
Feest voor de profeet
Ibrahim die zijn zoon
niet hoefde te offeren
aan god maar een geit
Religieus hoofd van de
Moskee
Bekend islamitisch
symbool
Grondlegger van de
Islam
Islamitische gebedsdag
Download