Hollandse synagoge

advertisement
RONDLEIDING
Hollandse Synagoge
Rondleidingen > van 10.30u tot 17u.
Concert van Joodse Liturgische muziek > om 14u.
Bouwmeesterstraat 7 | 2000 Antwerpen
vrije toegang | inschrijven gewenst | [email protected] [email protected] |
tel. 0478 44 92 64
Bij de oprichting van de nieuwe staat België in 1830 werd ook het
Centraal Israëlitisch Consistorie in het leven geroepen om een “Belgisch
Jodendom“ op te richten. Antwerpse Joden dienden een
verzoek in om een tempel te krijgen. Op 22 december 1891 hadden de
leden van de raad van bestuur van de Israëlitische gemeente van
Antwerpen een goede reden om trots te zijn, toen de eerste steen van de
Hollandse Synagoge aan de Bouwmeestersstraat werd gelegd. Op 7
september 1893, op de vooravond van Rosj Hashana, het Joodse
nieuwjaar, werd de synagoge ingewijd. Het betekende een echte
opluchting voor deJoodse gemeente. Het bracht ook een merkwaardige
bloeitijd mee voor het Antwerpse Jodendom. De stijl van de synagoge is
resoluut oosters en is geïnspireerd door de middeleeuwse synagogen van
Toledo. De synagoge heeft een imposante westfront met peristilium. De
gebeds- ruimte bestaat uit een driebeukige hallevorm met halfronde apsis.
Het interieur wordt vooral bepaald door de monumentale Aron, bergplaats
van de Thora. De verschillende synagogen van Antwerpen zijn een teken
van de bewustwording van de Joodse identiteit. De Joodse gemeenschap
evolueerde van een louter religieuze aanwezigheid naar een belangrijke
speler op het gebied van economie en handel.
Download