verkorte ZVG vragenlijst

advertisement
De verkorte opzettelijk zelfverwondend gedrag
vragenlijst (v-ZVGV)
BNSSI-AT
Ontwikkeld door: Janis Whitlock en Amanda Purington
The Cornell Research Program on Self-Injurious Behaviors in
Adolescents and Young Adults
www.crpsib.com
Vertaald door: Imke Baetens & Laurence Claes
KLIP - Departement Psychologie, KULeuven
1
© 2007. Cornell Research Program on Self-Injurious Behaviors in Adolescents and Young Adults
www.crpsib.com
1. Heb je jezelf ooit op één van de volgende manieren opzettelijk verwond?
o
Jezelf gekrabd tot bloedens toe of tot sporen achterbleven op de huid
o
Jezelf gekrast
o
Jezelf gesneden
o
Jezelf gebrand
o
Jezelf gebeten tot bloedens toe of tot sporen achterbleven op de huid
o
Bonken tegen of slaan op objecten tot kneuzingen of tot bloedens toe
o
Jezelf slaan of stoten tot kneuzingen of tot bloedens toe
o
Opzettelijk wonden verhinderd om te genezen
o
Haar, wimpers, of wenkbrauwen uittrekken (met de intentie om jezelf te
verwonden)
o
Ik heb mezelf nooit opzettelijk verwond op één van bovenstaande manieren
2. Zijn er andere manieren waarop je jezelf fysiek hebt verwond of je lichaam hebt
verminkt met de bedoeling om jezelf opzettelijk te verwonden?
o
Ja; beschrijf
a.u.b.:…………………………………………………………………………………………………..…
o
Neen → Indien ‘neen’ gelieve verder te gaan met de volgende
vragenlijst
3. Kruis de redenen aan die het best omschrijven waarom je jezelf opzettelijk verwondt
(je mag meerdere antwoorden aankruisen):
o Om mezelf te helpen huilen
o Als zelfbestraffing of om te boeten voor zonden
o Omdat mijn vrienden zichzelf verwonden
o Omdat mijn vrienden dat van me verwachten
o Om deel uit te maken van een groep
o Om iets te voelen
o Om een energiestoot of een opwelling van energie te krijgen
o Om om te gaan met onaangenaame gevoelens (bv. depressie of angst)
o In de hoop dat iemand zou merken dat er iets mis is of dat anderen aandacht
aan me zullen besteden
o Om controle over mezelf of mijn leven te verwerven
o Om stress en druk te verminderen
o Om me dichter bij God te voelen
o Zodat ik mezelf niet op andere manieren kwets
o Zodat ik niemand anders kwets
o Om iemand te choqueren of te kwetsen
2
© 2007. Cornell Research Program on Self-Injurious Behaviors in Adolescents and Young Adults
www.crpsib.com
o Om mezelf af te leiden van andere problemen of taken
o Om mijn emotionele pijn te veranderen in iets lichamelijks
o Omdat het goed voelt
o Om zelfmoord plegen te vermijden
o Omdat ik de drang voel en het niet kan stoppen
o Om om te gaan met frustratie
o Omdat ik houd van de manier hoe het eruit ziet
o Om een excuus te creëren om iets anders te vermijden
o Om om te gaan met woede
o Omwille van mijn zelfhaat
o Als een manier om zelfdoding te oefenen (zie 3B)
o Als een poging tot zelfdoding (zie 3B)
o Andere: beschrijf a.u.b.: ……………………………………
3B. In de bovenstaande vraag gaf je aan dat je jezelf opzettelijk
hebt verwond met de intentie om zelfmoord te oefenen of een
zelfmoordpoging te ondernemen. Was zelfdoding oefenen of
een poging tot zelfdoding de primaire reden waarom je jezelf
opzettelijk verwondde?
o
Ja → Indien ‘ja’ gelieve verder te gaan met de volgende
vragenlijst (p. 10: SHI-22)
o
Neen
o
Ik ben niet zeker
4. De volgende vragen gaan over jouw ervaring(en) met opzettelijke verwonding zonder
de intentie om jezelf van het leven te benemen. We weten dat dit een moeilijk
onderwerp kan zijn om over na te denken en over te praten. Na de vragenlijst krijg je
een brief mee die contactgegevens bevat die je kan gebruiken als je met iemand zou
willen praten. Wanneer je voelt dat je je ongemakkelijk begint te voelen, mag je een
pauze inlassen bij het invullen, of het invullen van de vragenlijst stopzetten. De
informatie die jij geeft over dit onderwerp zal gebruikt worden om anderen die zichzelf
opzettelijk verwonden, te helpen. Alvast bedankt voor je tijd en eerlijkheid.
Wanneer was de laatste keer dat je jezelf opzettelijk verwondde op één van de
manieren die je aangaf op de eerste vraag?
o
Minder dan 1 week geleden
o
Tussen 1 week en 1 maand geleden
o
Tussen 1 en 3 maanden geleden
3
© 2007. Cornell Research Program on Self-Injurious Behaviors in Adolescents and Young Adults
www.crpsib.com
o
Tussen 3 en 6 maanden geleden
o
Tussen 6 maanden en 1 jaar geleden
o
Tussen 1 en 2 jaar geleden (zie vraag 4B)
o
Meer dan 2 jaar geleden (zie vraag 4B)
4B. Hoe waarschijnlijk is het dat je jezelf weer opzettelijk zal
verwonden (in de toekomst)?
o Heel waarschijnlijk
o Enigszins waarschijnlijk
o Niet zeker
o Enigszins onwaarschijnlijk
o Heel onwaarschijnlijk
5. Hoeveel keer heb je jezelf in totaal opzettelijk verwond?
o
1 keer
o
2-3 keren
o
4-5 keren
o
6-10 keren
o
11-20 keren
o
21-50 keren
o
Meer dan 50 keren
6. Als je zou schatten hoe vaak in totaal dat je jezelf opzettelijk hebt verwond, hoeveel
zou je dan schatten? …………………………
7. Op welke lichaamsdelen heb je jezelf opzettelijk verwond? (je mag meerdere
antwoorden aankruisen)
 Polsen
 Vingers
 Kuiten of enkels
 Dijen
 Handen
 Rug
 Billen
 Maag of borstkas
 Armen
 Hoofd
 Voeten
 Genitaliën of rectum
 Gezicht
 Borsten
 Schouders of nek
 Lippen of tong
 Anders; beschrijf a.u.b. ……………………………………
8. Heb je jezelf ooit ernstiger verwond dan je had verwacht?
o
Ja (zie 8B en 8C)
o
Neen
8B. Hoeveel keer heb je jezelf ernstiger opzettelijk verwond dan je
had verwacht?
4
© 2007. Cornell Research Program on Self-Injurious Behaviors in Adolescents and Young Adults
www.crpsib.com
o
1
o
2-3
o
4-5
o
Meer dan 5
8C. Was je onder de invloed van drugs of alcohol toen je jezelf
ernstiger verwondde dan je had verwacht?
o
Ja
o
Neen
9. Heb je ooit jezelf zo ernstig verwond dat je behandeld moest worden door een
medische deskundige (ook al ben je niet gegaan)?
o
Ja
o
Neen
10. Beschrijf kort één specifiek ding dat je gedaan hebt om jezelf opzettelijk te verwonden.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
11. Heb je ooit medische behandeling (geen psychotherapie) gezocht voor één van de
lichamelijke verwondingen die je opzettelijk toebracht?
o
Ja
o
Neen
12. Hoe oud was je toen je jezelf voor de eerste keer opzettelijk verwondde? ……. jaar
13. In de periode waarin je het meest (frequent) zelfverwondend gedrag stelde, hoe vaak
heb je jezelf toen opzettelijk verwond?
o
Elke dag
o
2-3 keren per week
o
1 keer per week
o
1-3 keren per maand
o
1 keer om de paar maanden
o
Ongeveer één keer per jaar
o
Eén keer om de twee of meer jaren
14. In de periode waarin je het meest frequent zelfverwondend gedrag stelde, wat was
toen het langste tijdsinterval waarin je jezelf niet verwondde?
o
Minder dan een week
5
© 2007. Cornell Research Program on Self-Injurious Behaviors in Adolescents and Young Adults
www.crpsib.com
o
Minder dan een maand
o
1-3 maanden
o
4-6 maanden
o
7-12 maanden
o
Meer dan één jaar
15. Welk van de volgende uitspraken zijn waar voor jou (kruis alles aan wat van
toepassing is)
o
Ik verwond mezelf (altijd) opzettelijk als ik alleen ben
o
Ik heb vrienden die zichzelf opzettelijk verwonden
o
Ik voel weinig lichamelijke pijn wanneer ik mezelf opzettelijk verwond
o
Soms verwond ik mezelf opzettelijk in het bijzijn van anderen
o
Soms laat ik andere mensen mij opzettelijk lichamelijk verwonden
o
Ik heb opzettelijk een andere persoon lichamelijk verwond
o
Ik heb een routine die ik volg wanneer ik mezelf opzettelijk verwond
o
Ik heb een bepaalde plaats / kamer waarin ik verkies te zijn wanneer ik mezelf
opzettelijk verwond
o
Ik blijk door periodes te gaan waarin ik mezelf opzettelijk verwond, gevolgd
door periodes waarin ik dat niet doe, en dit patroon herhaalt zich
o
Soms verwond ik mezelf opzettelijk terwijl ik onder de invloed ben van drugs
en/of alcohol
o
Anders: specificeer a.u.b.:……………………….
o
Geen van bovenstaande
16. Het feit dat ik mezelf opzettelijk verwond, verstoort/bepaalt (kruis alles aan dat van
toepassing is)
o
Relaties die belangrijk voor me zijn
o
Mijn bekwaamheid om school- of werkverplichtingen na te komen
o
Mijn bekwaamheid om voor mezelf te zorgen (bv. gezond eten,
lichaamsbeweging)
o
Mijn bekwaamheid om me te engageren in hobby’s of dingen die ik graag doe
o
Mijn zelfwaarde / eigenwaarde
o
Welke kleren die ik draag
o
Andere: specificeer a.u.b. ……………………
o
Het interfereert op geen enkele manier met mijn leven
6
© 2007. Cornell Research Program on Self-Injurious Behaviors in Adolescents and Young Adults
www.crpsib.com
17. Beschrijft de volgende uitdrukking jouw ervaring correct: “Niemand weet dat ik mezelf
opzettelijk verwond.”
o
Waar
o
Niet waar
7
© 2007. Cornell Research Program on Self-Injurious Behaviors in Adolescents and Young Adults
www.crpsib.com
Download