press release announcement

advertisement
Oprichting ViiV Healthcare
Een nieuw specialistisch bedrijf voor verbetering van HIV behandeling en zorg
Zeist, 3 november 2009 – Vandaag gaat ViiV Healthcare officieel van start.: een nieuw
en specialistisch bedrijf op het gebied van HIV opgericht door GlaxoSmithKline (GSK)
en Pfizer. GSK heeft 85% van de aandelen in ViiV Healthcare en Pfizer 15%. Het bedrijf
rekent de diverse en complexe behoeften van mensen met HIV en AIDS over de hele
wereld tot haar prioriteit.
Het toegenomen aantal mensen met HIV en de complexiteit van de behandeling
vragen om innovatief onderzoek en betere geneesmiddelen. Door zich uitsluitend te
concentreren op HIV heeft ViiV Healthcare hiertoe de mogelijkheid.
Dr. Dominique Limet, de topman van ViiV Healthcare: “De ontdekking van de anti-retrovirale
geneesmiddelen was een fantastische doorbraak die de levensbedreigende ziekte HIV/AIDS
veranderde in een chronische ziekte. Maar zelfs mensen die voldoende toegang tot zorg en
medicijnen hebben, leven korter dan mensen die niet met HIV besmet zijn. “Dit is
onacceptabel”, zegt Dr. Limet. “Met ViiV Healthcare gaan we op zoek naar nieuwe
behandelingen.”
Onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen op het gebied van HIV is moeilijker
geworden, en dit maakt een nieuwe aanpak noodzakelijk. “ het is belangrijk dat we beter
luisteren naar mensen met HIV en AIDS en hun behoeften beter begrijpen,” aldus Dr Limet.
“Onze inspanningen waren met name gericht op het virus. Als deze balans duidelijk is, dan
kan ViiV Healthcare werkelijk een verschil maken.”
Focus op onderzoek & ontwikkeling
ViiV Healthcare brengt in Nederland 8 medicijnen op de markt, zoals Kivexa® (abacavir
+lamivudine) en Celsentri® (maraviroc). Het bedrijf heeft een ontwikkellijn van 7 innovatieve
geneesmiddelen, inclusief 5 moleculen in ontwikkelingsfase II. Onderzoek & Ontwikkeling
door ViiV Healthcare richt zich op de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen waarbij wordt
gelet op bredere inzetbaarheid, bijvoorbeeld door het maken van nieuwe formuleringen en
combinaties. Dit ter verbetering van de therapietrouw en ter preventie van
geneesmiddelenresistentie.
Access to Medicines
Verbetering van toegang tot HIV medicatie voor alle mensen wereldwijd die een
levensreddende behandeling nodig hebben, heeft hoge prioriteit bij ViiV Healthcare. Het
nieuwe bedrijf bouwt wat dat betreft verder op het erfgoed van GlaxoSmithKline and Pfizer.
ViiV Healthcare stimuleert de toegankelijkheid van HIV medicatie in ontwikkelingslanden
door “not-for-profit prijzen” en licenties aan generieke bedrijven te geven, of - in ontwikkelde
landen - door het geven van hulp aan mensen die het nodig hebben.
Over ViiV Healthcare:
ViiV Healthcare, opgericht door GlaxoSmithKline en Pfizer, is een internationaal opererende,
specialistische HIV onderneming ter verbetering van de behandeling en zorg voor mensen
met HIV.
GSK en Pfizer hebben op 16 april 2009 dit nieuwe, gezamenlijke initiatief aangekondigd.
GSK heeft 85% belang in ViiV Healthcare en Pfizer 15%.
ViiV Healthcare – A global specialist HIV company established by GlaxoSmithKline
and Pfizer to deliver advances in treatment and care for people living with HIV
Kijk voor meer informatie over ViiV healthcare portfolio, ontwikkellijn en doelstellingen op
www.viivhealthcare.com
//// Einde persbericht ////
Voor nadere inlichtingen:
Angela Waterval-Overbeek, apotheker
Manager Media & Press Relations
GlaxoSmithKline BV
030 - 6938408
ViiV Healthcare – A global specialist HIV company established by GlaxoSmithKline
and Pfizer to deliver advances in treatment and care for people living with HIV
Download