2.5 Hoe omzeilt HIV de menselijke afweer?

advertisement
Anouk, Lily, Jonelle, Hannah, Grisha
Welke cellen worden vornamelijk
door HIV geïnfecteerd?

 CD4 cellen
 T-helpercellen
 macrofagen
Waarom komt de immunreactie
onder druk te staan?

 CD4 cellen
 T-helpercellen
Wat is het voordeel van veel
suikergroepen op membraaneiwitten?

 Het vormt een soort schil
Is het een voordeel dat HIV snel
muteerd?

 Nee, want daardoor moet het lichaam antigene aan
maken.
Wat is de voornaamste rede dat HIV
het immumsysteem kan omzeilen?

 Envelopeitwit GP120
Hoe kan HIV de vormt van zijn
envelop eitwit veranderen?

 Door de aanwezigheid van GP120
Hoe ontstaat een verminderde weerstand
bij mensen die geïnfecteerd zijn met HIV?

 Gastheercel
 CD4 cel
 Dood
 Afweer verzakt
 Aids
Hoe wordt het aantal MHC-1 moleculen
gereduceerd bij een persoon die besmet is met
HIV?

 Geïnfecteerde CD4 cellen met MHC-1 receptoren
 Repliceren van het Aids virus
 Gebruikt eigen cel onderdelen
 Begint bij MHC-1 receptoren
bedankt voor het kijken
naar onze
presentatie
Download