2.2 Hoe komt HIV de mens in? samenvatting

advertisement
Namen: Isa, Lotte, Mallory en Serena
Klas:
4V
Datum: 07-01-16
A).
De geslachtsorganen zijn net als de rest van het lichaam beschermd door een
epitheellaag. Hoe kan HIV toch binnendringen tijdens een geslachtsgemeenschap?
Op de huid zit er een epitheellaag, dit is de bovenste laag van het huidoppervlak.
Wanneer mensen gemeenschappelijk gemeenschap hebben, kan het epitheellaag
beschadigen, hierdoor kan besmetting plaatsvinden. Dus ondanks dat de
geslachtsorganen door een epitheellaag worden beschermd, kan HIV toch
binnendringen doordat de epitheellaag wordt beschadigd.
B).
Waarom is speeksel niet infectieus en bloed wel?
Je kan op veel verschillende manieren besmet raken met HIV, via bloed, sperma,
vaginaal vocht, voorvocht, moedermelk, (urine, ontlasting, speeksel, zweet en
traanvocht). De concentratie van het virus in het bloed is bij bloed: sperma, vaginaal
vocht, voorvocht en moedermelk erg hoog. Daardoor kan je makkelijk besmet raken
met het virus. Ook kan HIV niet lang overleven buiten de cellen. Maar in de urine,
ontlasting, speeksel, zweet en traanvocht is de concentratie zo laag dat je er niet
rechtstreeks besmet van kan worden. Maar wanneer er bloed in je speeksel, urine of
ontlasting zit kan het wel erg besmettelijk zijn of wanneer het speeksel in je
bloedbaan komt.
C).
Hoe kun je voorkomen de HIV het lichaam binnendringt tijdens
geslachtsgemeenschap?
Door middel van voorbehoedsmiddelen zoals een (vrouwen)condoom.
D).
Waar is de werking van deze middelen op gebaseerd?
Deze middelen zijn er om ervoor te zorgen dat soa's niet overgedragen kunnen
worden via lichaamsstoffen en om zwangerschap te voorkomen.
(voorbehoedsmiddelen)
E).
Wat moet er allemaal gebeuren voordat iemand die met HIV geïnfecteerd is zelf
infectieus is?
Wanneer de B-Cellen de antistoffen tegen HIV maken, ben je hivpositief. Als je
hivpositief bent kun je de virus doorgeven aan een ander persoon.
F).
Leg stap voor stap uit hoe HIV het epitheel omzeilt via dendritische cellen.
HIV kan binnenkomen in microwondjes in het epitheel. Maar zelfs als het epitheel
helemaal intact is kan het via dendritische cellen toch in het lichaam komen.
Dendritische cellen kunnen binden aan Hiv-geïnfecteerde cellen zodat ze het epitheel
zonder onopgemerkt te kunnen omzeilen
G).
Dendritische cellen komen ook op de huid voor, waarom is dat toch geen
infectieroute voor HIV?
Dit kan geen infectieroute zijn, want HIV kan niet in contact komen met bloedcellen,
hierdoor sterven de Hiv-geïnfecteerde cellen af. Want Hiv-geïnfecteerde cellen
kunnen alleen blijven leven als ze in contact komen met een andere Hivgeïnfecteerde cel. De huid geeft dan niet het bloed aan de cel af.
H).
Hoe is het aantal aids besmettingen van bepaalde groepen mensen
(drugsgebruikers, homoseksuelen, heteroseksuelen en hemofiliepatiënten) in de
afgelopen tijd verlopen? In Nederland, op de wereld?
Overdrachtsrisicogroep
Mannen
Vrouwen
Totaal
Aantal
%
Aantal
%
Aantal
%
13.194
72,3
-
-
13.194
57,9
3.119
17,1
3.890
85,8
7.009
30,7
Injecterend druggebruik
552
3,0
200
4,4
752
3,3
Bloed of bloedproducten
208
1,1
106
2,3
314
1,4
Moeder naar kind
142
0,8
148
3,3
290
1,3
Ander / onbekend
1.046
5,7
192
4,2
1.238
5,4
MSM
Heteroseksueel contact
Totaal
18.261
Tabel 1 Bron: Landelijke database Stichting HIV Monitoring (2012)
In
1981
4.536
22.797
werd de wereld opgeschrikt door een mysterieuze, dodelijke ziekte: aids. In de
Verenigde Staten vertoonden homomannen uiteenlopende infecties. Ze waren
zodanig verzwakt dat ze niet herstelden en uiteindelijk stierven. Binnen 1 jaar waren
er al 270 mannen overleden aan zulke infecties. Eerst dacht iedereen dat het ging
om een seksueel overdraagbare ziekte onder homomannen. De ziekte kreeg de naam
GRID, Gay Related Immune Disease. Al snel bleek dat de ziekte ook slachtoffers
maakte onder injecterende druggebruikers, mensen die donorbloed hadden
gekregen en heteroseksuelen. Injecterende drugsgebruikers gebruiken vaak naalden
die of niet goed schoon zijn of ook door anderen gebruikt is. Omdat de naald bij het
bloed komt gaat het hiv virus op de naald zitten en spuit je jezelf dus eigenlijk het
virus in. In Afrika was de epidemie al veel groter. De ziekte kreeg de naam AIDS
(Acquired Immune Deficiency Syndrome).
Download