De HIV levenscyclus

advertisement
PGO-leidraad Algemene NatuurWetenschapen
module
Leven
voorzitter:
Groepsleden
notulist:
(max. 4)
Overige
Iris Wuts
Artikel (titel) De HIV levenscyclus
Bron: http://www.aidsenhiv.nl/de-hiv-levenscyclus
Auteur:
De voorzitter leidt de groep door de verschillende stappen van de zevensprong en is
verantwoordelijk voor de verwerking van de leerstof door de groepsleden. In de eerste
les moet stap 1 t/m 5 verwerkt worden, in de tweede les stap 6 en
7. De notulist vult dit blad in en is verantwoordelijk voor de rapportage aan de
docent.
1. Verhelder onduidelijke termen en begrippen
Glycoproteïne =een glycoproteïne is een eiwit met daaraan gekoppeld een of meer suikereenheden.
Destabiliseren = afzetten.
Fusie = samensmelting.
Integratie = opname in een geheel.
Genoom = een verzameling van alle genen van de chromosomen van een organisme.
2. Definieer het centrale probleem / vraag van het artikel
De levenscyclus van het HIV virus zit zeer ingewikkeld in elkaar en bestaat uit vele stadia.
3. Analyseer het artikel / de rode draad
1. De levenscyclus van het HIV virus zit zeer ingewikkeld in elkaar. Het bestaat uit vele stadia. De periode tussen het
binnendringen van het HIV virus in de cel en vervolgens het afgeven van kopieën in de bloedbaan noemen we de
levenscyclus van het HIV virus.
2. Het HIV virus begint zijn levenscyclus met het binden aan de gastheercel. Deze bestaat uit 3 stappen namelijk,
Attachment, Co-receptor binding, Fusion.
3. Nadat het HIV virus zich heeft gebonden aan de T-cel en het HIV virus de cel is binnengedrongen komt de inhoud
van het HIV virus vrij in het cytoplasma (de inhoud van het HIV virus bestaat uit RNA). Zodra dit gebeurd is begint
een proces genaamd: Reverse transcription.
4. Het gevormde DNA wordt nu ingebouwd in het DNA van de gastheercel. De cel is nu veranderd in een fabriek voor
het produceren van kopieën van het HIV-virus.
5. Zodra het virale DNA is ingebouwd zal het de opdracht gaan geven om kopieën van het HIV virus te gaan
produceren en ze af te gaan geven in de bloedbaan. Dit doet het door mRNA te gaan produceren in zeer grote
aantallen.
6. Dan treedt het proces translatie op. De ketens moeten eerst nog in verschillende delen worden geknipt door een
eiwit zodat deze functioneel worden. Zodra dit zover is kan de nieuwe kopie van het HIV virus een andere cel
aanvallen. De levenscyclus van het HIV virus is voltooid. Het lichaam zal zichzelf niet meer kunnen verdedigen tegen
ziekteverwekkers door het aangetaste immuunsysteem en zal hierdoor geinfecteerd raken met infecties. De
besmette persoon heeft vanaf dat moment AIDS.
5. formuleer leerdoelen
1.
1. Hoe wordt (m)RNA ‘gemaakt’ en wat voor functie heeft het?
2. Wat voor functies hebben eiwitten allemaal?
2.
3. Hoe kun je je het beste beschermen tegen Hiv?
procescontrole docent
(punten, datum)
 
6. Beantwoord je leerdoelen
1.1. RNA wordt gemaakt als kopie van DNA en fungeert als blauwdruk bij de aanmaak van eiwitten. mRNA
transporteert de informatie voor de synthese van een eiwit van de kern naar de ribosomen. Verder wordt RNA
‘gemaakt’ door translatie van DNA.
2.
2. Eiwitten hebben een grote diversiteit aan functies, een aantal belangrijke functies zijn:
- Chemische omzettingen, zoals enzymen.
- Transport, transport van stoffen in, uit en binnen de cel.
- Communicatie, Sommige eiwitten zijn hormonen, Receptoren of Signaaleiwitten.
- Structuur, een groot aantal eiwitten houden dynamische structuren in stand, en ze maken celdeling mogelijk.
3. Hiv kan overgedragen worden door onveilig seksueel contact. Hiv bevindt zich in: bloed, sperma en voorvocht,
3.vaginaal vocht en moedermelk. Als hiv via deze lichaamsvochten in contact komt met iemands bloedbaan of
slijmvliezen, is er kans op een hiv-infectie. Het gaat in dit geval om de slijmvliezen in de mond, anus, vagina en op de
penis. Dus de beste manier om je te beschermen is door veilig seksueel contact te hebben.
7. Schrijf een korte samenvatting van de 'oplossing' van dit probleem
De levenscyclus van HIV is inderdaad erg ingewikkeld. De periode tussen het binnendringen van het HIV virus in de
cel en vervolgens het afgeven van kopieën in de bloedbaan noemen we de levenscyclus van het HIV virus. Het
binnendringen in de cel is al 3 stappen. Verder is het omzetten van RNA in DNA en dan weer mRNA strengen
maken ook niet een van de makkelijkste dingen die je kunt bedenken. Kortom het is inderdaad een erg
ingewikkeld proces.
procescontrole docent
(punten, datum)
 
2
Download