PDF

advertisement
uitkomst kunnen zijn voor chronisch zieken die vaak een dagtaak hebben aan het
nemen van hun medicijnen op het juiste
tijdstip en in de voorgeschreven dosis. Ook
voor dementiepatiënten zou het een uitkomst kunnen zijn’, aldus het instituut, dat
het implantaat met subsidie van de Europese Commissie heeft ontwikkeld. Intellidrug zal dit jaar nog klinisch worden getest met Naltrexon, dat als afkickmiddel
bij heroïne- en alcoholverslaafden wordt
gebruikt.
Van b12 is bekend dat het apen beschermt
tegen het aan hiv verwante ‘simian immunodeficiency virus’ (SIV). Ook is het gevonden in bloed van sommige mensen die al
heel lang met hiv besmet waren zonder
dat zij ziekteverschijnselen kregen. De uitdaging is nu een vaccin te vinden dat bij
mensen de b12-productie op gang brengt.
overgewicht is in dat land in de afgelopen
20 jaar dramatisch gestegen. Reeds in 2002
maakte het Eastern Mediterranean Health Journal (2002;8:470-9) melding van de alarmerende stijging van obesitas onder Arabische
kinderen en adolescenten in de periode
1994-2000. Volgens cijfers van het Saoedische ministerie van Volksgezondheid kampt
inmiddels 1 op de 5 inwoners met adipositas (Reuters Health, 19 februari 2007). ‘In
Saoedi-Arabië heeft het lange tijd ontbroken aan serieuze politieke wil om dit in omvang toenemende probleem aan te pakken’,
stelt de arts Walid Bukhari van het King
Fahd Hospital Jeddah in het Saoedische
dagblad Al-Watan (10 februari 2007). ‘De
situatie is alarmerend. Het feit dat in dit
land van 16 miljoen inwoners ruim 3 miljoen burgers kampen met ernstig overgewicht eist ook hier een aanpak gericht op
preventie en informatie’. Saoedische artsen
pleiten onder meer voor stimulering van
sportprogramma’s gericht op jong en oud.
Obesitasalarm Arabische landen
F.Kievits
M.T.Adriaanse
Daarbij blijkt dat de bindingssite gewoon
open en bloot aan de buitenkant zit. Het
is zelfs gelukt om in beeld te brengen hoe
een neutraliserende antistof, ‘b12’ genoemd, zich aan het eiwit bindt en het
onschadelijk maakt door de bindingssite
af te schermen (figuur).
Structuuranalyse hiv-eiwit biedt
hoop
Hiv, het virus dat aids veroorzaakt, blijft onderzoekers verbazen. Tot nu toe is het onmogelijk gebleken een goed vaccin tegen
het virus te ontwikkelen. Een reden daarvoor is dat hiv voortdurend muteert en zo
het immuunsysteem misleidt. Dat werkt
zo goed dat velen eraan twijfelen of een
vaccin überhaupt wel te maken is. Maar
een 3D-structuuranalyse van het hiv-eiwit
gp120 brengt een zwakke plek van het
virus aan het licht, dat perspectief biedt
dat er toch ooit een vaccin zal komen
(Nature. 2007;445:732-7).
Het gp120-eiwit steekt uit het virus om
zich te kunnen binden aan de receptoren op
het oppervlak van een gastcel. Voor een succesvolle koppeling kan het eiwit zich op de
bindingsplaats geen mutaties permitteren.
Daarom zorgde dit eiwit in de vroege jaren
negentig van de vorige eeuw voor veel optimisme onder aidsonderzoekers. Het idee
was dat een vaccin gericht tegen dit eiwit
bescherming kon bieden tegen hiv. Hoewel de ene na de andere veelbelovende dierproef met ‘gp120-vaccins’ werd uitgevoerd,
kwam er geen vaccin en sloeg de hoop over
in wanhoop. Een verklaring was dat de
bindingsplaats van gp120 zichzelf naar binnen vouwde en pas naar buiten kwam op
het moment van infectie, dit is de hechting
aan de gastcel. Antistoffen gericht tegen
gp120 zouden in het lichaam daarom
onvoldoende werken.
Nu blijkt die veronderstelling onjuist. Onderzoekers van het Amerikaanse National
Institute of Allergy and Infectious Diseases
zijn er voor het eerst in geslaagd de 3Dstructuur van het eiwit in beeld te brengen.
In toenemende mate dringt ook in Arabische landen het besef door dat de gevolgen
van obesitas een grote druk op nationale
zorgstelsels leggen door toename van welvaartsziekten als hart- en vaataandoeningen, diabetes mellitus en kanker. In Europa
en de VS is obesitas uitgeroepen tot een
van de belangrijkste uitdagingen op het
vlak van volksgezondheid, in het bijzonder
voor kinderen. De snel om zich heen grijpende crisis heeft zowel medici als politici alarm doen slaan. Maar nationale overheden van Arabische landen hebben oproepen van artsenorganisaties tot op heden
genegeerd. Niet alleen bleven actief beleid
en preventieve maatregelen uit, ook leek
overgewicht nauwelijks een issue op de
politieke (gezondheidszorg)agenda. Langzaam lijkt zich hierin echter een verandering voor te doen.
Tijdens een begin februari georganiseerd
obesitascongres in Jeddah (Saoedi-Arabië)
hebben artsen de noodklok geluid over
‘een in ernst toenemende volksepidemie’.
Zo bedragen de medische kosten van aan
obesitas gerelateerde aandoeningen in
Saoedi-Arabië jaarlijks meer dan 3 miljard
dollar. Het aantal inwoners met ernstig
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007 10 maart;151(10)
binnenlands nieuws
Veel nadelen aan vCJD-test
Binnen enkele jaren komt er naar verwachting een bloedtest op de markt voor
de prionziekte variant-Creutzfeldt-Jakob
(vCJD). Omdat in een aantal gevallen vaststaat dat vCJD via bloedtransfusie is overgedragen, rijst de vraag of in de toekomst
bloeddonoren verplicht op vCJD getest
gaan worden. De Gezondheidsraad publiceerde op 15 februari 2007 een signalement
over de voor- en nadelen van een eventuele
verplichte vCJD-test voor bloeddonoren. In
Groot-Brittannië, Frankrijk en Ierland is al
discussie over zo’n test. Ook in Nederland
moet men zich op de invoering beraden, is
de mening van de Gezondheidsraad (www.
gr.nl).
‘Het testen van bloeddonoren op de dodelijke ziekte variant-Creutzfeldt-Jakob heeft
mogelijk meer nadelen dan voordelen’, zo
stelt de Gezondheidsraad. Mogelijk haken
veel bloeddonoren af, omdat zij niet willen weten of ze de fatale ziekte onder de le-
613
Download