Controlling the future

advertisement
&
Controlling the future
Uw vraag
Als bestuurder weet u het: zaken moeten veranderen, er moet een toekomststrategie komen, met duidelijke doelen. Hoe krijgt u het voor elkaar dat er
niet alleen een strategie komt, maar dat die ondanks de waan van de dag
ook de komende jaren gestructureerd wordt uitgevoerd en u uw doelen
haalt?
Ons antwoord
Controlling the future is het antwoord. Een unieke aanpak waarmee u
binnen uw doelen focust en deze haalbaar maakt, concreet vertaalt, en
de uitvoering consequent ter hand neemt en monitoort. Op alle niveaus:
bestuursniveau zowel als op collegeniveau en afdelings-/teamniveau.
Waarbij iedereen in uw organisatie weet wat de bedoeling is en wat hij of zij
daaraan bijdraagt. Concreet, vandaag, morgen, het komende jaar. Controling
the future doet geen beloftes. Controlling the future kan uw toekomst niet
realiseren, maar wel organiseren.
Hoe doen we dat?
De waan van de dag gaat overheersen en vervolgens verdwijnen de plannen
in de la, daar is nu even geen tijd voor. Dat komt later wel weer. Alleen dat
‘later’ komt niet, helaas.
Een gedegen aanpak is dan ook bittere noodzaak. Controlling the future
vertaalt visie en missie in een collectieve ambitie van de gehele organisatie
en focust deze vervolgens in een beperkt aantal afrekenbare doelen.
Controlling the future dwingt u om daarna uw beslissingen en voornemens
eerst te toetsen aan de vraag “past dat binnen onze ambitie en draagt het
bij aan onze doelen.” Controlling the future levert voorts een werkbare
strategie met concrete stappen en een systeem van monitoring dat aansluit
op uw eigen planning & control-cyclus. Periodiek monitoort u hoever u
bent, wat bereikt is en of er bijgestuurd moet worden. De rapportage past
op één A4-tje, echt één A4, en gaat over zowel financiële als niet-financiële
indicatoren.
Gaandeweg wordt het framework een natuurlijk onderdeel van uw planning
& control en is onze ondersteuning niet meer nodig. U komt op het punt dat
u hebt gerealiseerd waar u vandaag voor staat.
Wij stellen dit routeplan met u op. Wij ondersteunen u met ontwerp van de
rapportage en inbedding daarvan in uw reguliere planning & controlcyclus.
Wij organiseren uw toekomst.
En het werkt
Inmiddels heeft deze aanpak zich bewezen. Ervaring leert dat u de gehele
cyclus doorlopen moet hebben eer u van het resultaat kunt genieten. En…
voordat u aan de slag kan, gaat u eerst met directie en MT een proces door.
In het proces komt u op een punt dat men graag weer terug wil in het oude
spoor en dat is HET moment van doorpakken. Ga de uitdaging aan en maak
het een collectief van de gehele organisatie!
Wie zijn wij?
&
Wij zijn Vermicon en Infinite Financieel: de tandem voor uw succes. Maak
met ons kennis! www.controllingthefuture.nl, [email protected]
Controlling the future: wij kunnen uw
toekomst niet realiseren, maar wel organiseren
Download