Promotor: H. SOLY

advertisement
2007-2008
ALLEMEERSCH, Elke, Migratie naar de stad Gent, eind 17de, begin 18de eeuw.
(Promotor: H. SOLY)
BARCLAY, Joost, Vrijmetselarij in de Hollandse periode: Grand Loge
d’Administration des Provinces Méridionales des Pays-Bas. Doelstellingen, structuren
en werking. (Promotor: J. TYSSENS)
BAUWENS, Lien, Kinderarbeid door een historische lens. Een fotoanalyse van
kinderarbeid in België rond 1900. (Promotor: P. SCHOLLIERS)
BEERTEN, Simon, Emigratieproblematiek in het Dijledepartement 1794-1804:
sociaal-politieke kenmerken en Frans-Oostenrijkse invloeden. (Promotor: H. SOLY)
BOECKMANS, Wouter, ‘Het mirakel van Koekelberg’. Over het ontstaan van de
Brusselse Universitaire Faculteiten Sint-Aloysius op het einde van de jaren zestig.
(Promotor: J. TYSSENS)
BORREMANS, Lindsay, Marie Peyrat Arconati – Visconti en de restauratie van het
kasteel van Gaasbeek (1840-1923). Ideologie – netwerken – stijlkeuze. (Promotor: J.
TYSSENS)
BOUTTENS, Sam, De cultus rond de Heilige Godelieve van Gistel tijdens de tweede
helft van de Middeleeuwen (1070-1500). (Promotor: G. DECLERCQ)
CARRE, Eef, De visie van de CVP op de kolonie Congo (1948-1956). (Promotor: G.
VANTHEMSCHE)
CLISSEN, Valérie, Migrant en moeder te Antwerpen: de impact van een ongehuwde
zwangerschap op hun latere leven, tweede helft van de 19de eeuw. (Promotor: C. LIS)
DE BRUYN, Dara, Feestelijkheden en politieke legitimering. De Zuidelijke
Nederlanden in de overgang tussen 18de en 19de eeuw. (Promotor: J. TYSSENS)
DE MARS, Sofie, Achter de schermen van het hof. Een sociaal-historische studie van
het keukenpersoneel aan het hof van Karel van Lotharingen (1755-1766). (Promotor:
K. BUYENS)
DE MESSEMAEKER, Pieter, België en de Indiase expansie. De diplomatieke en
economische relaties tussen 1947 en 1965. (Promotor: G. VANTHEMSCHE)
DE PAEPE, Lien, Een vergelijking van Vieux Bruxelles op de Brusselse
wereldtentoonstelling van 1935 met Vrolijk België op de Brusselse
wereldtentoonstelling van 1958. (Promotor: P. SCHOLLIERS)
DE SMEDT, Mary-France, Het vredegerecht te Brussel: het eerste jaar van werking
tijdens het Directoire, 1795-1796. (Promotor: C. LIS)
DOLFEN, Valerie, Welk beeld werd gevormd over de niet zwarte Noord Afrikaanse
staten in de Vlaamse dagbladpers tussen 1956 en 1970? (Promotor: J. TYSSENS)
HOFKENS, Mieke, Werkhuisreglementen in de tweede helft van de 19de eeuw.
(Promotor: P. SCHOLLIERS)
LAUREYS, Jenilee, Keeping up appearances: middenklassen en diffusie van mode:
1920-1940. (Promotor: P. SCHOLLIERS)
LEMMENS, Wim, ‘Er is een kliek hier in ons stadje.’ Liberalen in Limburgse steden,
1857-1885: hun achtergronden, organisatie en activiteit. (Promotor: J. TYSSENS)
LINTHOUDT, Jo, De Vrijmetselarij in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. De
Hoge Raden en de tendens naar rituele uniformisering tijdens de beginjaren van het
Koninkrijk. (Promotor: J. TYSSENS)
MAERTENS, Tim, De ‘Oostendsche Reederij’ NV (1921-1951) in het kader van de
Belgische zeevisserij. (Promotor: G. VANTHEMSCHE)
MAISSIN, Lise, Achter de weelde. In dienst van de Brusselse elite tijdens de Franse
periode. (Promotor: C. LIS)
MORTIER, Falke, Een veranderende wereld leidt tot een verandering in het discours
van het missietijdschrift. (Promotor: G. VANTHEMSCHE)
ODINK, Ingeborg, Steden in de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden gezien door
de ogen van buitenlandse reizigers in de late 18de eeuw: verkenning van nieuwe
horizonten of consolidering van een imago? (Promotor: H. SOLY)
SCHEIRE, Willem, Punk in Vlaanderen einde jaren ’70. Populaire cultuur en
jeugdcultuur in een crisisperiode. (Promotor: P. SCHOLLIERS)
SLOTBOOM, Céline, De rol van de Belgische intellectuelen in de Algerijnse kwestie
(1958-1962). (Promotor: M. DE METSENAERE)
VANDERHAEGHEN, Bernard, De visie van België op de totstandkoming van het
Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid tot 1968. (Promotor: G.
VANTHEMSCHE)
VAN GYSEL, Inge, ‘Zwarte’ netwerken na de Tweede Wereldoorlog: een inleidende
studie. (Promotor: M. DE METSENAERE)
VANHASSEL; Thomas, All the King’s men and all the King’s horses. De
motorisering van de Belgische cavalerie in de jaren 30. (Promotor: G.
VANTHEMSCHE)
VAN HOUT, Willy, Het Hollands kadaster GISt in Turnhout. (Promotor: D. TYS)
VANNEUVILLE, Stephanie, Koloniale projecten ten tijde van Leopold I. Vorstelijke
initiatieven en politieke reacties. (Promotor: G. VANTHEMSCHE)
VAN OVERMEIRE, Sam, De hellinistische monarchen en het ideale koningschap.
Imagebuilding in het westen en oosten van de Griekse wereld in de tijd van de
diadochen. (Promotor: P. ERDKAMP)
VAN SCHUERBEEK, Gert, Het aangename landleven. De utilitaire, recreatieve en
ideologische functie en betekenis van adellijke kasteeltuinen en –parken in het
zuidwesten van Brabant in de late 18de –vroege 19de eeuw. (Promotor: H. SOLY)
VANSTEENKISTE, Ward, Schriftgebruik en stedelijke administratie tijdens de late
middeleeuwen: Kortrijk (1190-1506). (Promotor: G. DECLERCQ)
VERFAILLIE, Inge, “Une femme chef d’entreprise… ne me faites pas rire!”
monografie over de Association Belge des Femmes Chefs d’entreprises (1949-1988).
(Promotor: M. DE METSENAERE)
VERPOEST, Bavo, De invloed van Lambert Daneau op het heksenvraagstuk.
(Promotor: H. SOLY)
VERVLIET, An, Wijnegem. Onderzoek naar de bewoningsinplanting en de
landschapsveranderingen van de middeleeuwen tot en met de 18de eeuw. Ontstaan,
evolutie en interactie tussen bewoning en landschap. (Promotor: D. TYS)
VRANKEN, Frederik, Het Belgische defensiebeleid tijdens het Interbellum met
betrekking tot de Forten van Luik. (Promotor: G. VANTHEMSCHE)
2006-2007
AERTS, Stef, Wereldbeeld en Verlichting in de 18de eeuw. Een onderzoek op basis
van de Niet-Europese berichtgeving in Brusselse kranten en almanakken (1756-1789).
(Promotor: H. SOLY)
ARIJS, Karen, Rampen en rampenbescherming in de provincie Antwerpen, 1ste helft
19de eeuw. (Promotor: C. LIS)
BONNEVIE, Koen, De wetenschappelijke verzamelingen en kabinetten van de Oude
Universiteit Leuven (1754-1797). (Promotor: H. SOLY)
BUYLE, Eline, Reconstructie, analyse en interpretatie van de landschaps- en
nederzettingsdynamiek in middeleeuws en vroegmodern Broechem. (Promotor: D.
TYS)
CLERBOUT, Gert, Mechelen en zijn platteland in de greep van de Eerste
Wereldoorlog: een dagelijks leven van angst en honger. (Promotor: G.
VANTHEMSCHE)
COPPENS, Alexander, De welvaart en levenswijze van vier socio-professionele
groepen in de Belgische samenleving in crisis (1970-1990). Een comparatief
onderzoek op basis van drie huishoudbudgetonderzoeken van het Nationaal Instituut
voor Statistiek. (Promotor: P. SCHOLLIERS)
DE GROEF, Virginie, De toepassing van de taalwetgeving van 1966 in Brussel. Case
study: de Schaarbeekse lokettenkwestie (1971-1976). (Promotor: M. DE
METSENAERE)
DE RIDDER, Els, Vrouwen en diefstal van luxegoederen te Brussel (1805-1810).
(Promotor: C. LIS)
DE RIDDER, Leen, Pestbeleid in comparatief perspectief: Antwerpen en Brussel in
de tweede helft van de zeventiende eeuw. (Promotor: C. LIS)
DE SAMBLANCX, Roeland, Het defensiebeleid van de Belgische overheden met
betrekking tot Kongo tijdens de Tweede Wereldoorlog. (Promotor: G.
VANTHEMSCHE)
DE SAVEUR, Lisa, Gevonden of Verlaten? Het ongewenste kind in het
spanningsveld tussen idealistische vernieuwingen en administratieve beperkingen.
Beleid en perceptie te Brussel in de Franse Periode. (Promotor: C. LIS)
DE SPIEGELAERE, Tine, Belgische vrouwen in het concentratiekamp Ravensbrück
tijdens de Tweede Wereldoorlog: verzet, gevangenschap en solidariteit. (Promotor:
M. DE METSENAERE)
ELSOCHT, Johan, De verstedelijking van een plattelandsgemeente in de 19de en 20ste
eeuw: Groot-Bijgaarden. (Promotor: C. KONINCKX)
GEYZEN, Anneke, La classe indigente dans la recherche de ses moyens d’existence?
Leurders in Brussel in de 19de eeuw. (Promotor: P. SCHOLLIERS)
GOOSSENS, Thomas, ‘Dou best eenen slegte keerl’. Delinquent gedrag bij jongeren
in Maastricht en omgeving, 1795-1830. (Promotor: H. SOLY)
HUVAERE, Daniëlla, Prijzen voor reinheid en orde uitgereikt in de stad Brussel
vanaf het midden van de 19de eeuw. (Promotor: C. LIS)
LIAGRE, Dierik, De rol van de Leuvense vrijmetselaarsloge “La Constance” in de
uitbouw van het liberalisme in Leuven in de 19de eeuw. (Promotor: J. TYSSENS)
MERCKX, Willem, Tu m’as vu? Een sociaal-culturele studie naar de gelaagdheid van
de Brusselse elite aan de hand van hun demonstratieve consumptie. Een microonderzoek van de huishoudrekeningen bij drie families (1844-1884). (Promotor: P.
SCHOLLIERS)
PARYS, Nathalie, Een stoot onder de gordel: seksuele laster als politiek wapen in de
late republiek. (Promotor: W. GOEGEBEUR)
SEGERS, Saskia, De keuken en zaal: ruimten binnen elitaire eetgelegenheden. Een
onderzoek naar het personeel en de bezoekers van Brusselse restaurants in de 19de
eeuw. (PROMOTOR: P. SCHOLLIERS)
VAN DE CAMP, Wendy, Volkenbond tegenover de slavernijkwestie en de
gedwongen arbeid in Belgisch Congo. (Promotor: G. VANTHEMSCHE)
VERREYD, Lynn, De sociale zorgfunctie – in het bijzonder ziekenzorg – van het
Mechelse kramersambacht tijdens de 16de-18de eeuw. (Promotor: H. SOLY)
VERSTRAETEN, Cindy, Vrouwen in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. De
agentes van de inlichtingendiensten Bayard, Brise Botte en Zig. (Promotor: M. DE
METSENAERE)
VIJVERMAN, Elke, De zendtijd van toen. De internationale moraal van het
Schoolradioverhaal (1946-1960). (Promotor: M. DE METSENAERE)
WIJNS, Karen, De repressie van magie te Rome (1ste eeuw voor tot 1ste eeuw na
Christus) (Promotor: W. GOEGEBEUR)
WILLEMS, Sara, Levensloop en levenslot: onder voogdij geplaatste kinderen te
Brussel in het begin van de 20ste eeuw. (Promotor: C. LIS)
2005-2006
BURM, Ellen, Van vader op zoon? Een prosopografisch onderzoek naar de
professionele continuïteit bij bakkers te Brussel in de 18de eeuw. (Promotor: H.
SOLY)
D’HAESELEER, Uri, Tussen ‘laissez-faire’ en ‘étatisme’: sociaal-economische
positie van de Belgische Liberale partij van 1893 tot 1933. (Promotor: J. TYSSENS)
DE CREM, Daniel, De enquete “Hellemans” (stad Brussel, 1905-1910) over
arbeiderswoningen: de lagen van de armoede. (Promotor: P. SCHOLLIERS)
DE NEEF, Carolien, De patrocinia in het middeleeuwse bisdom Kamerijk. Een
onderzoek naar de patroonheiligen van de parochiekerken in de aartsdiaconaten
Antwerpen, Brabant en Brussel. (Promotor: G. DECLERCQ)
DE TROCH, Jolien, De houding en evolutie van een Chileense christelijke vakbond;
El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), 1970-1990. (Promotor: G.
VANTHEMSCHE)
DE VUYST, Bram, Over leven. De bestaansstrijd van de armen in het Brusselse
werkhuis van weldadigheid (jaar IX – 1811, 1916 – 17). (Promotor: C. LIS)
DERE, Martine, Een schets van de evolutie van de sociale status van de Brusselse
familie(s) Jacobs-Poncelet aan de hand van hun fotoalbums 1860-1953. (Promotor: P.
SCHOLLIERS)
GEERTS, Jan, De Brusselse gemeentepolitie tijdens het interbellum, een sociaalculturele benadering. (Promotor: G. VANTHEMSCHE)
LAMBRECHT, Sam, De taalstrijd van het Verbond van het Vlaamse
Overheidspersoneel in de openbare diensten van 1957 tot 1977. (Promotor: M. DE
METSENAERE)
PEETERS, Tom, Op zoek naar… hooligans. Jongerengeweld, delinquente
jeugdbendes en voetbal in Antwerpen 1912-1914. (Promotor: C. LIS)
SFINGOPOULOS, Stefanie, Eerzuchtig of onbaatzuchtig? Het evergetisme en de
reciprociteitverhoudingen in Ephese in de 4e-3e eeuw v.o.t. ten opzichte van de 1ste
en 2de eeuw. (Promotor: W. GOEGEBEUR)
STAS, An, De implanting van de SHAPE en het politieke hoofdkwartier van de
NAVO in 1966-1967. Een wisselwerking tussen de regering, het parlement en de
publieke opinie. (Promotor: E. WITTE)
STORMS, Joke, Evacuatie en repatriëring van Belgische Häftlingen in april 1945:
ontstaan en leegloop van Bergen-Belsen Camp 2. (Promotor: P. SCHOLLIERS)
VAN ASSCHE, Gorik, “Helpt hulp?” Theoretische en empirische problematisering
van ontwikkelingssamenwerking als een specifieke vorm van interculturele en
transnationale omgang met de Ander aan de hand van een transdisciplinaire analyse
van het NCOS en de Vlaamse derde wereldbeweging (1989-1999). (Promotor: G.
VANTHEMSCHE)
VAN BOCKSTAEL, Steven, Tussen socialisme en liberalisme? Het burgerlijke
socialisme van La Justice, en de inbreng van progressieve liberalen in de
ontwikkeling van de Belgische sociaal-democratie. (Promotor: E. WITTE)
VAN DEN AKER, Anneke, Extreemrechts in het Belgische Parlement tijdens de
legislatuur 1936-1939. (Promotor: E. WITTE)
VANDERAUWERA, Brenda, Huwelijksperikelen en collocatie in de tweede helft
van de achttiende eeuw: een kijkje in enkele hoge Zuidnederlandse rechtscolleges.
(Promotor: H. SOLY)
VLERICK, Vincent, De handelspolitiek van de Zuidelijke Nederlanden met
betrekking tot het Balticum, 1713-1794. (Promotor: C. KONINCKX)
WECKX, Sam, Onderzoek naar de domeinrekeningen van Antwerpen, Lier en
Herentals in de periode 1460-1520. (Promotor: J.P. PEETERS)
WYNANT, Pieter, Het Egmontpact, een beleidsanalyse april 1977-februari 1978.
(Promotor: E. WITTE)
2004-2005
BAKELANTS, Siefgried, Collaboratie en bestraffing na de tweede wereldoorlog. Een
kwantitatieve studie van een interneringscasus: het interneringscentrum van
Oostduinkerke. (Promotor: M. DE METSENAERE)
BERGHMANS, Dimitri, Machtsmisbruik van ambtenaren in Vlaanderen en Brabant
in de achttiende eeuw. (Promotor: H. SOLY)
BOEL, Sara, Censuur in Belgisch Congo (1908-1960). Een onderzoek naar de
controle op de pers, de film en de muziek door de koloniale overheid. (Promotor: G.
VANTHEMSCHE)
BRANTEGEM, Annelore, Tussen emancipatie en assimilatie? Een sociale studie van
de joodse minderheid te Brussel, 1750-1830. (Promotor: H. SOLY)
BRUYNS, Tom, Boekenbezit bij leken in de laatmiddeleeuwse Zuidelijke
Nederlanden. (Promotor: G. DECLERCQ)
CROLLEN, Benjamin, De communistische ministers in België in de eerste
naoorlogse regeringen (1944-1947): een beleidsanalyse. (Promotor: E. WITTE)
ELAUT, Geertrui, De Consultatieve Commissies (1944-1946) binnen de repressie.
Een onderzoek naar de Consultatieve Commissie van Ieper (Promotor: M. DE
METSENAERE)
EVENEPOEL, Kim, Het evergetisme in Narbo Martius. Hefboom voor of gevolg van
romanisering? (Promotor: W. GOEGEBEUR)
ICHAU, Elke, De Antwerpse logementsector in de negentiende eeuw (1813-1885).
(Promotor: C. LIS)
JANUARIUS, Joeri, Het ABVV laat van zich horen. De socialistische vakbeweging
en het werkloosheidsvraagstuk 1945-1970. (Promotor: G. VANTHEMSCHE)
KEMPER, Valérie, Het Fonds voor Inlands Welzijn. Rol van het FIW inzake
ontwikkeling van de Kongolese bevolking op medisch en educatief vlak 1948-1960.
(Promotor: G. VANTHEMSCHE)
LEYDER, Tom, Breendonk als “Lieu de Mémoire”. (Promotor: E. WITTE)
MAES, Anaïs, Aan weerszijden van de Atlantische oceaan. Politiek-culturele
betrekkingen tussen de Verenigde Staten en België tijdens de eerste fase van de
Koude Oorlog (1945-1963) met een case study over de United States Educational
Foundation in Belgium (Fullbright programma). (Promotor: E. WITTE)
MYLE, Brigitte, Het Koninklijk Gesticht van Mesen: het waarom, het hoe en het
effect van een zorgarrangement voor (wees)kinderen en weduwen van militairen.
(Promotor: C. LIS)
PARENT, Nele, De spanning tussen stad en platteland: de BWP-federatie BrusselHalle-Vilvoorde (1894-1900). (Promotor: E. WITTE)
PROVOOST, Hanne, Geld, een rijke traditie. Een mentaliteitshistorische verkenning
van de beeldvorming over geld en aanverwante thematieken in enkele 17e en 18eeeuwse gedrukte Nederlandstalige ‘populaire’ teksten. (Promotor: H. SOLY)
QUICK, Henri, Een onbekend middeleeuws chirurg: Wouter van Casebancke van
Ieper. Een chirurgisch tractaat in het XVe eeuwse Middelnederlandse medisch
handschrift Tongerlo, Abdijarchief, V, hs.394. (Promotor: G. DECLERCQ)
SCHOLLAERT, Elke, Corporatieve Zekerheid: Armen- en Ziekenbussen bij de
Brusselse Ambachten in de 18de eeuw. (Promotor: H. SOLY)
SCHOOFS, Liesbeth, De commerciële belangen van België en Scandinavië in de
periode 1830-1914. (Promotor: C. KONINCKX)
VAN BELLINGEN, Els, “Siet wat dat sy nog al maeken om aen ‘t Brootjen te
geraeken.” Beeldvorming rond beroepen in Brusselse en Leuvense 18de –en vroeg19de eeuwse almanakken. (Promotor: H. SOLY)
VAN DEN BRANDE, Annelies, Geschiedenis van het blindenwezen in Vlaanderen
tijdens het Interbellum. (Promotor: E. WITTE)
VAN DE POEL, Jan, Beweging versus organisatie. Ontstaan en ontwikkeling van een
Vlaamse ontwikkelings-NGO: Oxfam Wereldwinkels 1971-2000. (Promotor: G.
VANTHEMSCHE)
VAN HOUTVEN, Stephanie, Een studie naar de buurt en haar conflictregulerende
werking. De Antwerpse Seefhoek anno 1879. (Promotor: C. LIS)
VAN PETEGEM, Kim, Liberalisme en partijorganisatie in Brussel, Gent, Antwerpen
en Luik (1857-1863). (Promotor: E. WITTE)
VAN POTTELBERGH, Gudrun, Octave Louwers (1878-1959), “eminence grise” van
het Belgische koloniaal establishment. Een studie naar de netwerken en denkbeelden
in het koloniale milieu. (Promotor: G. VANTHEMSCHE)
VANROELEN, Frederik, Juristen in Brussel. Een studie naar de omvang, de
ruimtelijke inplanting en de socio-economische positie van een beroepsgroep, 17551796. (Promotor: H. SOLY)
VERCAMMEN, Rik, Eigen boontjes doppen? Oude vrouwen te Antwerpen in het
midden van de 19de eeuw. (Promotor: C. LIS)
VRANKEN, Maaike, Wie voelde zich geroepen? Een onderzoek naar het bewakend
personeel van het interneringskamp Sint-Kruis (1944-1951). (Promotor: M. DE
METSENAERE)
WANDELSECK, Elke, Een verkennend onderzoek naar het visuele in de Belgische
leerboeken geschiedenis van de tweede helft van de 19de eeuw. (Promotor: J.
TYSSENS)
2003-2004
CALONNE, Stéphane De grafelijke memoria onder Lodewijk van Male (1346-1384).
(Promotor: G. DECLERCQ)
DE BOECK, Andy De afbraak van de vestingen, te Mechelen 1780-1813. (Promotor:
H. SOLY)
DECOMBES, Kim Studie van landbouwactiviteiten op basis van staten van goed:
polderdorpen in de 18de eeuw. (Promotor: H. SOLY)
DEMAILLY, Roland De Kamer van Koophandel van Brussel van 1830 tot 1875. Rol
en invloed van de economische elite. (Promotor: G. VANTHEMSCHE)
DE RIDDER, Widukind De communistische kaderpolitiek onder de Koude Oorlog.
De uitsluitingen uit de Kommunistische Partij van België als dimensie van het
democratisch centralisme: 1944-1956. (Promotor: E. WITTE)
FALK, Stein Conscriptie, dienstweigering en desertie in het departement Twee-Neten.
Achtergronden van militaire ongehoorzaamheid onder Napoleon. (Promotor: C. LIS)
FONTAINE, Véronique Beeldvorming in de Belgische kranten: de Duitse
Jodenpolitiek tijdens het Interbellum (1933-1939). (Promotor: E. WITTE)
KAMPERT, Annelies Nood aan ontwikkelingssamenwerking? Een kritische
doorlichting van Intercodev: federatie van Belgische uitzendorganisaties, 1964-1994.
(Promotor: G. VANTEMSCHE)
MORRIS, Wouter Parascolaire activiteiten in de Brusselse gemeentescholen van 1890
tot 1914. (Promotor: E. WITTE)
ONKELINX, Hazel Activiteit van een katholieke ontwikkelings-NGO in LatijnsAmerika (1960-1990): "Samenwerking Latijns-Amerika" in Bolivië. (Promotor: G.
VANTHEMSCHE).
OVAERE, Eva Film als bron voor historische en maatschappelijke studies: een
historisch onderzoek naar de voorstelling van de vrouw in de Belgische film sinds de
jaren zeventig van de twintigste eeuw. De onzichtbare vrouw? (Promotor: M. DE
METSENAERE)
RASSON, Nicolaas De diplomatieke breuk tussen België en het Vaticaan. Het fiasco
van de Œéchange de vues¹, 1878-1880. (Promotor: E. WITTE)
STRAUVEN, Delphine ŒLes faux Carolingiens¹. De Genealogieën van de hertogen
van Brabant en de constructie van een sacraal verleden. (Promotor: G. DECLERCQ)
TOONEN, Maaike Het ontwikkelingsbeleid van de Europese Economische
Gemeenschap in de periode 1957-1963. Van het verdrag van Rome tot aan het
verdrag van Yaoundé. Goede wil of eigenbelang? (Promotor: G. VANTHEMSCHE)
VANBEYLEN, Olivier Onderzoek naar de materiële bezittingen van de Brusselse
ambachten op het einde van het Ancien Régime. Een bijdrage tot de studie van de
materiële cultuur. (Promotor: H. SOLY)
VAN DER KRAAN, William De Belgische Medische Missieactie. Analyse van de
organisatie ŒMedische Missie-Aktie (1925-1960) ‹ Medische Hulp aan CentraalAfrika (1960-1983)¹ in de periode 1945-1965. (Promotor: G. VANTHEMSCHE)
VAN LOON, Carolien De Roep van de Straat. Een gegenderde studie naar de
volksrepressie na de tweede wereldoorlog. West-Vlaanderen en het Brugse onder de
loep genomen. (Promotor: M. DE METSENAERE)
VAN LOON, Heleen De impact van het Vrouwen Overleg Komitee (VOK) op het
Vlaamse feminisme: een monografie van een overlegorgaan van de nieuwe
vrouwenbeweging (1972-1992). (Promotor: M. DE METSENAERE)
VAN OPHEM, Melody Een analyse van de diplomatieke betrekkingen tussen België
en Zuid-Afrika, 1945-1960. (Promotor: G. VANTHEMSCHE)
VERHEECKE, Katrien Onderzoek naar aspecten van het muziekleven in Mechelen.
Een prosopografische studie van de muzikanten en een sociaal-economische studie
van openbare feestelijkheden, concerten en opera, 1773-1815. (Promotor: H. SOLY)
VERMEERSCH, Laurent De Belgische publieke opinie en het ŒDuitse vraagstuk¹ in
het kader van de Europese defensieproblematiek (1953-1954). (Promotor: E. WITTE)
VODDERIE, Bart L¹Association belge pour la défense des détenteurs de fonds
publics (1898-1923). Een kwart eeuw financiële belangenverdediging in LatijnsAmerika. (Promotor: G. VANTHEMSCHE)
WYBAILLIE, Daan Het aandeelhoudersschap van de Oostendse Compagnie.
(Promotor: C. KONINCKX)
2002-2003
BAUDART, Sébastien Stripverhalen in de Belgische dagbladpers (1945-1950).
Inventaris en politiek-maatschappelijke analyse. (Promotor: E. WITTE)
BOUQUIAUX, Tessa Over Zwijnerijen en Drexisten. De weergave van Rex en VNV
tijdens het verkiezingsjaar 1936: een inhoudsanalyse van de Belgische dagbladpers.
(Promotor: E. WITTE)
CRAHAY, Frederic De purforos, functies in oorlogs- en vredescontexten. (Promotor:
W. GOEGEBEUR)
DE BECKKER, Tinne "En wilt toch niet zo als die ooievaers eten. De materiële
cultuur van de tafeletiquette te Lier in de 18e eeuw." (Promotor: H. SOLY)
DEGENS, Ignace Joodse uitwijkelingen te Limburg. Het relaas van de uitwijzing van
Antwerpse vreemdelingen naar de provincie Limburg, 21 december 1940 ‹ augustus
1941. (Promotor: E. WITTE)
DE PAUW, Wendy "Brugge, de dépotoir?" Verwaarloosde, deviante en criminele
minderjarige meisjes opgesloten in het Rijksopvoedingsgesticht van Brugge tijdens
het Interbellum. (Promotor: C. LIS)
DERAECK, Jeroen De Vlaamse Beweging in het naoorlogse Brussel. (1944-1950).
(Promotor: E. WITTE)
DER KINDEREN, Jeroen De cellebroeders van Diest en Mechelen in de 18de eeuw.
(Promotor: H. SOLY)
DEVOS, Bram De Vlaamse problematiek te Lokeren (1918-1941). (Promotor: E.
WITTE)
DEVROYE, Cédric Galliër in Barbarenmantel. De Romeinse vir als moreel
beschavingsideaal (ca. 1ste eeuw v.C.-ca. 1ste eeuw na C.) (Promotor: W.
GOEGEBEUR)
DOOMS, Rien Ondervragingsfolteringen op vrije personen in de Romeinse
Keizertijd. (Promotor: W. GOEGEBEUR)
FOUWE, Gert De evolutie van het passagiersvervoer naar (Belgisch) Congo met de
Compagnie Maritime Belge tussen 1895 en 1960. (Promotor: C. KONINCKX)
GILLISJANS, Roald Het hotel van graaf Robrecht van Béthune (ca. 1305-1322):
onderzoek naar de structuur van het hof van de Vlaamse graven in het begin van de
veertiende eeuw. (Promotor: G. DELCERCQ)
HENNUY, Andrew Het ritueel van de Argei: een omstreden Romeinse ceremonie.
(Promotor: W. GOEGEBEUR)
HEYLEN, Ester Bioscoop als poel van verderf. De eerste decennia van de Belgische
filmkeuring. (Promotor: C. LIS)
JOOSTEN, Stefaan De krant Vooruit voor Wereldoorlog I. (Promotor: C. LIS)
MARTENS, Birgitte De deugd voor ogen. Oraliteit, geheugenkunst en het striven
naar visuele geletterdheid in zestiende en zeventiende-eeuwse Antwerpse
schoolboekjes. (Promotor: C. LIS)
MUTTON, Bart Bouwstenen voor een biografie van Coubertin¹s vergeten opvolger:
Henry de Baillet-Latour (1876-1942). (Promotor: M. DE METSENAERE)
SCHELFTHOUT, Catherine Evolutie van de Nationale Maatschappij van
Buurtspoorwegen van 1919 tot 1939. (Promotor: G. VANTHEMSCHE)
STERKEN, Vincent G(eh)eel gestoord? Studie naar de sociale achtergronden van de
Brusselse patiënten te Geel (1863-1898). (Promotor: C. LIS)
SVENSSON, Elke De organisatie van de wereldtentoonstelling te Antwerpen in 1930.
(Promotor: P. SCHOLLIERS)
THIELEMANS, Philip De koelte bewaren. Een sociaal-economische studie naar de
productie en het gebruik van koude. (Promotor: P. SCHOLLIERS)
VAN CAMP, Dorrit Huishoudens en consumptie. Peilingen naar uitgaven, verbruik
en consumptiegewoonten in de 17e en 18e eeuw. Een vergelijkende studie van
huishoudelijke verslagen van Antwerpse koopliedenhuishoudens, 1625-1722.
(Promotor: H. SOLY)
VAN DAMME, Pieter Conflicten in de gezondheidszorg:de medico-gouvernementele
betrekkingen n.a.v. de hervormingen van E. Leburton (1963-1964). Aspecten van de
sociale zekerheid in België. (Promotor: G. VANTHEMSCHE)
VANDRIESSCHE, Alexander De Vlaamse Film in de jaren ¹30 tussen moderniteit,
verzuiling en flamingantisme met als case-study de receptie van ŒDe Witte¹ (1934)
van Jan Vanderheyden en Edith Kiel. (Promotor: E. WITTE)
VANHOEVELEN, Thomas Het taalgebruik van de Vlaamse aristocratie 1250-1350.
(Promotor: G. DECLERCQ)
VERBIST, Eva Beeldvorming in de jaren vijftig: analyse van Amerikaanse speelfilms
omtrent de koude oorlog en het communisme. (Promotor: E. WITTE)
VERREET, Jurgen "Dingen kunnen veranderen". Seksuele ideologie in het laatRomeinse Rijk (3de en 4de eeuw). (Promotor: W. GOEGEBEUR)
VOORHOOF, Greet "Tsijn al menscheneters." Beeldvorming over indianen in de
Nederlanden in de zestiende en zeventiende eeuw. (Promotor: H. SOLY)
2001-2002
ANDRIES, Sarah, Perceptie van de ruimte in Laxdala saga, Eiriks saga rauda en Egils
saga. (Promotor: F. VERHAEGHE).
BEN TOUTOUH, Hassan, Deserteurs uit de nationale regimenten in de tweede helft
van de 18de eeuw (Promotor: C.LIS)
CAN, Methap, Volksgeloof in Vlaanderen en Brabant tijdens de late Middeleeuwen:
St. Wilgefortis of Ontkommer (Promotor: G. DECLERCQ).
CUMPS, Kristel, De Katharen in de Nederlanden (XIIe en XIIIe eeuw) (Promotor: G.
DECLERCQ).
DEBIE, Ann, De Witte Paters en etniciteit in Rwanda vóór 1914 (Promotor: G.
VANTHEMSCHE).
DELBROEK, Bart, De Antinucleaire beweging in België: ontstaan, acties en
verwezenlijkingen (Promotor: G. VANTHEMSCHE).
DENDAS, Els, Studie van de gedetineerden in het Provinciaal Correctiehuis te
Vilvoorde, 1779-1794 (Promotor: H. SOLY).
EERAERTS, Ghita, De perceptie van westerse reizigers over de religies uit het
Mongoolse Rijk in de 2de helft van de 13de eeuw en de eerste helft van de 14de eeuw
(Promotor: G. DECLERCQ).
ELBERS, Astrid, Discriminatie van homoseksuelen in Vlaanderen tussen 1960 en
1988 (Promotor: M. DE METSENAERE).
JAMBERS, Sofie, Het Antwerpse Zuid op het einde van de 19de eeuw (Promotor: C.
LIS)
MASSCHAELE, Tom, De standpunten en activiteiten van de Belgische
Kommunistische partij t.o.v. Belgisch Congo gedurende de jaren 1950 tot de
onafhankelijkheid (Promotor: G. VANTHEMSCHE).
MICHIELSEN, Els, Het optreden van 'performers' op de Romeinse gastmalen.
(Promotor: W. GOEGEBEUR).
PARENT, Rebecca, Een beschouwing van materiële cultuur te Brussel in de 18de
eeuw aan de hand van onderzoek naar boedelinventarissen (Promotor: R. DE
PEUTER).
PEERLINCK, Hugo, De situatie van de Belgische vrijwilligers voor Korea, na hun
terugkeer (1952-2000) (Promotor: G. VANTHEMSCHE).
SVERLOW, Nicolay, Het hart van de schildpad: het milde verzet van de polder tegen
de uitbreiding van de Antwerpse haven (1955-1970) (Promotor: C. LIS).
VAN AERT, Laura, "Van appelen tot zeemleer". Vrouwen in handel en horeca in het
Antwerpen van de 16de eeuw (Promotor: H. SOLY).
VANDENHOECK, Arne, Migratie en integratie in het Laat-Middeleeuwse
Antwerpen (Promotor: G. DECLERCQ).
VAN DER LAAK, Maartje, De vrouwenbeweging in Lubumbashi (RDC) (Promotor:
M. DE METSENAERE).
VANDOMMELE, Jeroen, Beeldvorming rond de Tudor monarchie in de Nederlanden
(16de -18de eeuw) (Promotor: H. SOLY).
VAN HOOF, Yves, Van sotten en boerdemakers: aspecten van de laatmiddeleeuwse
humorbeleving in onze gewesten (Promotor: G. DECLERCQ).
VAN PRAET, Jasmin, Het Werkhuis van Leuven in het begin van de 19de eeuw
(Promotor: C. LIS).
VANYSACKER, Dimitri, "Met sottigheijt bevangen ende van sinneloosheijdt
geplaeght": krankzinnigen in de 18de eeuw te Brussel. Een prosopografische studie
(Promotor: H. SOLY)
2000-2001
ANDRIES, Liesbeth, De geboorteregeling in Vlaanderen gedurende de tweede helft
van de 20ste eeuw. De evolutie van de Belgische Vereniging voor Seksuele
Voorlichting, 1949-1973 (Promotor: M. DE METSENAERE)
BOLLEN, Sophie, De sociaal-pedagogische toelage. Historiek en polemiek 1965-
1981 (Promotor: M. DE METSENAERE)
BRUYNDONCKX, David, Het commercieel beleid van de EEG jegens Japan inzake
de textielindustrie tijdens de jaren '60 (Promotor: G. VANTHEMSCHE)
CEULEMANS, Veerle, De vrouwen van de DeVlag in collaboratie en repressie 19401945 (Promotor: M. DE METSENAERE)
CIETERS, Yolanda, Chileense ballingen in België, 1973-1980. Een studie van hun
migratieproces, opvang en integratie (Promotor: E. WITTE)
DE KNIJF, Soetkin, Studiefinanciering aan de Oude Universiteit van Leuven.
Beurzenstichtingen voor studenten uit Brabant (1540-1640) (Promotor: H. SOLY, copromotor: H. SYMOENS)
DE SMEDT, Leen, ŒArme¹ weduwen. Een onderzoek naar weduwen in het Brussel
van de Franse periode (Promotor: C. LIS)
DE VOOGHT, Daniëlle, Vrouwen en Ontwikkelingssamenwerking in Vlaanderen.
De Commissie Ontwikkelingssamenwerking (COS) van de Nationale Vrouwenraad
(1979-1993) (Promotor: M. DE METSENAERE)
DE WAELE, Jan, Voor vorst en vaderland: de situatie van zwarte soldaten en dragers
in dienst van het Belgisch leger (Force Publique) tijdens de Eerste Wereldoorlog in
Centraal-Afrika (Promotor: G. VANTHEMSCHE)
MARIS, Gert, Winkelinventarissen in de staten van goed van het archief van de
Lierse weeskamer (18de eeuw) (Promotor: H. SOLY)
PASHLEY, Koenraad, Het visverkopersambacht te Mechelen (1440-1570). Een
sociaal-economische studie (Promotor: J.P. PEETERS)
REMUE, Isabel, Een kwaliteitsvol leven. Eten en drinken in de Infirmerie van het
Mechelse Begijnhof in de 18de eeuw (Promotor: H. SOLY)
ROBBEN, Dorien, De plaats van het NCOS in de ontwikkelingssamenwerking: 19661980 (Promotor: G. VANTHEMSCHE)
RODRIGUEZ-GARCIA, Magaly, De samenwerking tussen de Organizacion
Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT) van de International Confederation
of Free Trade Unions (ICFTU) en de Andes-landen Bolivië en Ecuador tijdens de
jaren 1960 (Promotor: G. VANTHEMSCHE)
SMETS, Eva, De collectieve herinnering aan nazi-genocide in het joods en Belgischnationaal discours, 1944-1951 (Promotor: E. WITTE)
SOTTIAUX, Katleen, Nationaal internationalisme in de praktijk: het Belgisch
textielsyndicalisme op internationale wegen (1880-1940) (Promotor: G.
VANTHEMSCHE)
TEMMERMAN, Marjan, "Elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel". Het Groot Theater
als werkplaats in de tweede helft van de achttiende eeuw (Promotor: C. LIS)
THERRY, Xavier, De Arme Meisjesschool en de Arme Knechtjesschool. Een venster
op het stedelijke sociale beleid te Ieper tussen 1650 en 1750 (Promotor: H. SOLY)
TOLLET, Annelies, Schimpen en schelden in het 19de-eeuwse Brugge. Beledigingen
voor de politierechtbank van Brugge, 1852-1872 (Promotor: C. LIS)
VAESEN, Joost, Tussen Scylla en Charibdis. De Belgische militaire politiek en de
economische crisis 1930-1936 (Promotor: G. VANTHEMSCHE)
VANDERHAEGHE, Maarten, Ontginningskoorts in de Oostenrijkse Nederlanden: de
aanval op het gemeen grondbezit in de Kempen, periode 1770-1780 (Promotor: C.
LIS)
VAN DER STRAETEN, Jorge, Het Belgisch economisch beleid in Ruanda-Urundi in
de jaren 1950. Het Tienjarenplan voor de economische en sociale ontwikkeling van
Ruanda-Urundi (Promotor: G. VANTHEMSCHE)
VAN HUMBEEK, Sarah, Vondelingen en Verlaten Kinderen in Brussel op het einde
van het Ancien Régime (Promotor: H. SOLY)
VANOBBERGHEN, Wim, Representatiestrategieën van Brabantse hertogen (11061261) (Promotor: G. DECLERCQ)
VERMEESCH, Griet, Tabaksverwerking in de Oostenrijkse Nederlanden (Promotor:
H. SOLY)
WINTER, Anne, Mobiliteit in een transitieperiode: "Vagebonden" in Brabant, 17671776 (Promotor: H. SOLY)
WOUTERS, Koen, Tussen verwantschap en vermogen. De politieke elite van
Antwerpen (1520-1555). Een eliteonderzoek door middel van de prosopografische
methode (Promotor: H. SOLY)
1999-2000
BUYENS, Koenraad, Het muzikale personeel van de Brusselse hofkapel onder Henri
Jacques De Croes (1749-1786): een sociaal-historische studie. (Promotor: H. SOLY)
COENEN, Bart, Provo in Vlaanderen. (Promotor: E. WITTE)
CROMBOOM, Sofie, De Nederlandstalige Nationale Vrouwenraad (NVR): ontstaan,
programma, organigram, doelstellingen, voorzitterschap van Lily Boeykens, in relatie
tot haar feministische strategie als geïnstitutionaliseerde vrouwenorganisatie (19731988). (Promotor: M. DE METSENAERE)
DAMAN, Bart, Portretreeksen van de graven van Vlaanderen. (Promotor: G.
DECLERCQ)
DE KERPEL, Philippe, Exit ESIM: het NCMV staat aan het graf Š en werkt door.
Verhandeling overde betekenis en de actie van het NCMV in het middenstandsbeleid
en in de parastatale ESIM. (Promotor: G. VANTHEMSCHE)
DE SMEDT, Sigrid, Weeshuizen in het 18de eeuwse Brussel: institutionele en sociale
aspecten. (Promotor: H. SOLY)
FOUBERT, Thierry, Aanzet tot een andersoortige kijk op de geschiedenis van de
politie-instelling inde 19de eeuw als voortzetting van de aloude sociale controle in het
Antwerps buurtleven. (Promotor: C. LIS)
KERMARREC, Ronan, De kabeljauwvreters in de 18de eeuw: Socio-economisch
onderzoek van de vissers te Nieuwpoort. (Promotor: C. LIS)
LEUS, Sabin, Moord en doodslag in het hertogdom Brabant (1700-1795). (Promotor:
H. SOLY)
MONDELAERS, Yves, Het ontstaan en de evolutie van de
arbeidsongevallenverzekering in België (1880-1930). (Promotor: G.
VANTHEMSCHE)
OOSTERS, Barbara, De Indonesische modelleringsstrijd: dynamiet of dynamiek? Een
onderzoek naar de verdeeldheid binnen het Indonesisch nationalisme tijdens en na de
Tweede Militiare Agressie (1948-1949). (Promotor: G. VANTHEMSCHE)
OSPAZI, Sabrina, Manifestaties en oorzaken van delinquentie in Antwerpen (2e
kwart 18de eeuw). (Promotor: H. SOLY)
RÖTTGER, Rik, Politiek Culturele Ontstaanscontext en Institutionaliseringsproces
van de Progressistische Partij. (¨Promotor: E. WITTE)
SALIËN, Mira, De zorgen na de bevalling voor moeder en kind in de GrieksRomeinse wereld. (Promotor: W. GOEGEBEUR)
SARRAF, Souraya, "Monsieur, j¹ai des renseignements pour vousŠ": correspondentie
tussen vrouwen en Coblenzl als gevolmachtigd minister in de periode 1753-1770.
(Promotor: H. SOLY)
VAESSEN, Vincent, Het arbeidscontract in Belgisch Congo 1919-1930. (Promotor:
G. VANTHEMSCHE)
VAN DE VELDE, Kristof, De Staat en de Organisatorische Uitbouw an de Belgische
Buitenlandse Handel (1916-1926). (Promotor: G. VANTHEMSCHE)
VAN GELDER, Christine, Sensationele berichtgeving in de Nederlanden tijdens de
vroegmoderne periode. (Promotor: H. SOLY)
VAN GESTEL, Guy, Was er in het midden van de 19de eeuw een crisis in de
Kempen? (Promotor: C. LIS)
VAN GESTEL, Saskia, Vrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog: van verzet tot
erkenning. (Promotor: M. DE METSENAERE)
VANOBBERGEN, Sofie, Onderhoudskosten en consumptiepatronen van
minderjarigen in Brussel tussen 1770 en 1784, op basis van de rekeningen van de
Weesmeesterkamer. (Promotor: H. SOLY)
VAN WANZEELE, Ingrid, Een onderzoek naar de Brusselse politie vanaf het einde
van het Ancien Régime tot 1830. (Promotor: C. LIS)
VEYS, Aagje, "Bruxelles, la ville pour laquelle on quitte sans regret?" Reizen en
reizigers in Brussel en Brabant, 1650-1800. (Promotor: H. SOLY)
1998-1999
AMIRA, Nadia, Het dispuut rond de Bergen van Barmhartigheid tijdens de 19de
eeuw. Een verkennende case-study: de Antwerpse Berg als overlevings- en
beheersingsinstrument van armen en elites, ca. 1795-1887² (Promotor: C. LIS)
BIEBAUT, Tanja, Studie van het internationaal syndicalisme in de naoorlogse
periode, uitgaand van de Internationale Transportfederatie, één van de Internationale
Beroepssecretariaten (1944-1949) (Promotor: G. VANTHEMSCHE)
BRUYNSEELS, Kris, Het leven na de repressie. Organisatie en vereniging van
incivieken in de onmiddellijke naoorlogse periode. (Promotor: E. WITTE)
BULTYNCK, Kristoff, De economische rondetafelconferentie België-Congo 1960
(Promotor: G. VANTHEMSCHE)
DE VRIES, Eva, Overspel in de Zuidelijke Nederlanden in de 17de en 18de eeuw
(Promotor: H. SOLY)
GYSELS, Iris, Overheidsinitiatieven om het negentiende eeuwse Vlaams toneel aan te
moedigen. De driejaarlijkse Staatsprijs voor Vlaamsche Dramatische Letterkunde
a.d.h.v. de juryverslagen (1856-1884)
JANS, Severine, De Dietsche Meisjesscharen, 1940-1944. (Promotor: M. DE
METSENAERE)
KOPPEN, Jimmy, Davidster en Passer. Judeo-maçonnieke samenzweringstheorieën
in België tijdens het Interbellum en de Tweede Wereldoorlog. (Promotor: E. WITTE)
LAPLASSE, Marc, Relaties tussen Belgen en Duitsers in het garnizoen Lüdenscheid
(1955-1980) (Promotor: G. VANTHEMSCHE)
MAES, Chris, De stadsfinanciën van Mechelen (1390-1439) (Promotor: J.P.
PEETERS)
PEPERMANS, Danny, Sociaal-economische studie van het schoenmakers- en
schoenlappersambacht te Mechelen in de Nieuwe Tijd (Promotor: H. SOLY)
POPLEU, Ann, Palmyra A.D. 269-272: nationalistisch verzet of machtsgreep van
Zenobia? (Promotor: W. GOEGEBEUR)
QUANTEN, Kris, De officieren van het Belgische leger in de negentiende eeuw: een
historisch-sociologische benadering (Promotor: G. VANTHEMSCHE)
RAMAEL, Veerle, Tussen solidariteit en verzuiling. Het NFOS van 1963 tot 1975
(Promotor: G. VANTHEMSCHE) SALIEN, Ils, Op de leest geschoeid: sociaaleconomische studie van het oude en nieuwe schoenmakersambacht te Brussel in het
Ancien Régime (Promotor: H. SOLY)
SWEVERS, Marc, Brouwers en politiek in de 17de eeuw (Promotor: H. SOLY)
VANKESBEECK, Eva, Collectieve acties te Mechelen in de 18de eeuw (Promotor:
K. VAN HONACKER)
VERBIST, Ruben, Molens en molenaars in de vrijheid van Antwerpen 1542-1794,
sociaal-economische aspecten (Promotor: H. SOLY)
WILLEMSEN, Renier, Julien Depestre, een ondernemer en zijn netwerken
(Promotor: R. DE PEUTER)
YSEBAERT, Walter, De Parijse brievencollecties van Stefaan van Doornik (11671192). Vergelijkende studie van de manuscripten en netwerkanalyse op basis van de
brieven (Promotor: G. DECLERCQ)
1997-1998
BAECK, Hilde Vergelijkende studie tussen ambachtshuizen van schippers in diverse
steden in de Nieuw Tijd (Promotor: H. SOLY)
BROKKEN, Kathleen , Bepalingen, accijnzen en ambachten betreffende voeding en
drank in Maastricht tijdens de late middeleeuwen (Promotor: J.P. PEETERS )
CLUYDTS, Dennis, Flora, Elcralia en meretrices? (Promotor: W. GOEGEBEUR)
DEBOOSER, Kurt, Lenen en heerlijkheden te Boezingen 1300-1535 (Promotor J.P.
PEETERS).
DE LAUSNAY, Michael Anspachlaan nr. 126-138: de inwoners en het comfort op
het einde van de 19de eeuw (Promotor P. SCHOLLIERS).
DE MUNCK, Bert Ongehoorzame jongeren of verwende ouders? Een onderzoek naar
de huwelijken van minderjarigen door "Rapt de séduction" van minderjarigen in de
Oostenrijkse Nederlanden (Promotor: H. SOLY).
HAEGEMANS, Steven Meerderjarigheidsverklaringen in de 18de eeuw (Promotor:
H. SOLY)
JOLLING, Cedrc , Het brouwersambacht van Brussel in de 18de eeuw (Promotor: K.
VAN HONACKER)
LAMBRECHT, Simon, Geis, ofte taboes, in vroeg-Ierse literatuur (Promotor: J.P.
PEETERS)
MACHARIS, An, De vrijmetselarij en de verruiming van het stemrecht in België
(1874-1914) (Promotor: E. WITTE)
MAGOSSE, Reinoud, Oostendse kaapvaart tijdens de Spaanse successieoorlog 17021713 (Promotor: K. VAN HONACKER).
MARTENS, Niels, De verdediging van de Belgische economische belangen in
Rusland na WO I (Promotor: G. VANTHEMSCHE).
MEERT, Alexande, Functie van de god Neptunus in het kader van de Romeinse
religieuze praxis (Promotor: W. GOEGEBEUR)
MERTENS, Natascha Onverlevingsstrategieën van de ongehuwde moeders in de 19de
eeuw (Promotor: C. LIS).
MOREAU, Patrick , De verering van Herclé in Etruskische stadstaten aan de
Tyrrheense Zee ( Promotor: W.GOEGEBEUR).
PAUWELS, Ilse De stadspolitiek van Mechelen onder Jan zonder Vrees en Filips de
Goede (1405-1467) (Promotor: J.P. PEETERS).
PEUMANS, Marlies De wereld van de Oenotriërs schipperend op de golven die
aanspoelen in een ver verleden, in het zuiden van Italië (Promotor: W.
GOEGEBEUR)
RENKIN, Gert, Het visverkopersambacht te Mechelen in de achttiende eeuw
(Promotor: H. SOLY).
STACINO, Sara Het Brusselse goud- en zilversmedenambacht tijdens de Nieuwe Tijd
(Promotor: H. SOLY).
VAN CAUTER, Bart Vlaamse engelen aan het Oostfront. DRK-verpleegsters tijdens
de Tweede Wereldoorlog (Promotor: M. DE METSENAERE).
VAN CRAENENBROECK, Kathleen De vreemde antwoorden van Apollo
(Promotor: W. GOEGEBEUR).
VAN HUELE, Koen Het beleid van de grafelijke gerechtsofficieren tijdens de laatste
regeringsjaren van graaf Lodewijk van Male en de Gentse opstand in de stad Brugge
en het Brugse Vrije (Promotor: J.P. PEETERS).
VAN HUMBEECK, Els De religieuze functie en de ambachtelijke wereld in het
Brussel van de 18de eeuw (Promotor: H. SOLY).
VASTESAEGER, Siska Vrouwen in ambachten in Brussel in de 18de eeuw
(Promotor: H. SOLY).
WILLEMS, Hans De totstandkoming van de wet op de zondagsrust (1905) (Promotor:
G. VANTHEMSCHE).
WYDOOGHE, Benedict Remissiebrieven gedurende de 16de eeuw (Promotor: H.
SOLY).
1996-1997
AMIRA, Sami, Ambulanten op het Luxemburgse platteland 1750-1800 (Promotor: C.
LIS).
BOSMAN, Robin, Ideologische vernieuwing in de liberale familie in de jaren na de
tweede wereldoorlog (1944-1948) (Promotor: E. WITTE).
DE CLIPPELE, Ann-Katrien, Het Schoenmakers- en Huidevettersambacht in de
Nieuwe Tijden in Antwerpen (Promotor: H. SOLY).
DE FRE, Marie-France, Krankzinnigenzorg in de Alexianenkloosters in Brabant op
het einde van de 18de eeuw (Promotor: H. SOLY).
DE KOSTER, Margo, Het ontstaan van de kinderbijslag in België (1921-1945)
(Promotor: G. VANTHEMSCHE).
DEVISSCHER, Thiery, Het verzet: De inlichtings- en actiediensten in België. Case
study: Luc-Marc in het kustgebied (Promotor: E. WITTE).
FRANSEN, Jan, Ontstaan en uitbreiding van het humanistisch verbond (1951-1962)
(Promotor: E. WITTE).
KEGELS, Michael, De bevoegdheden van de baljuw van Rupelmonde tijdens de
bourgondische periode (1385-1477) (Promotor: J.P. PEETERS).
LIBBRECHT, Giovanni, Materiële cultuur, Aalst 18de eeuw (Promotor: H. SOLY ).
RAEMDOCK, Liesbet, De Belgische academicus tijdens het interbellum. Een
veldanalyse in de faculteit letteren en wijsbegeerte van de vrije universiteiten
(Promotor: E. WITTE).
SCHANDEVYL, Eva, De oost-westverhouding: visies en geschriften van Belgische
intellectuelen (1945-1950) (Promotor: E. WITTE ).
STEEGEN, Erwin, Het kramersambacht van Maastricht in de Nieuwe Tijd (Promotor:
H. SOLY).
VAN DEN NIEUWENHOF, Patrick, De meerseniers van Brussel in de 18de eeuw
(Promotor: H. SOLY ).
VAN ELSACKER, Bert , Procesdossiers van het Antwerpse meerseniersambacht
voor de Raad van Brabant (1651-1765): analyse en context (Promotor: H. SOLY ).
VAN RO, Thomas, Het beleid van de Ammam van Brussel voor de periode 14771494 (Promotor: J.P. PEETERS ).
VASTIAU, Elke, Parlementaire debatten rondom de verzachting van repressie en
epuratie in België (1945-1954) (Promotor: E. WITTE ).
WALGRAVE, Jasper, Collectieve actie in zwart Chicago in het interbellum
(Promotor: C. LIS).
WILLEMS, Bart, Het kuipersambacht te Antwerpen in de Nieuwe Tijd (Promotor: H.
SOLY ).
WOLFS, Jan, Het bakkersambacht in Brussel in de 18de eeuw (Promotor: H. SOLY).
1995-1996
BOEYKENS, Freddy, Wallerstein: Wereldhistoricus of Wereldverbeteraar? Een
onderzoek naar de achterliggende waarden van zijn Wereld-Systeem-denken(
Promotor: C. LIS ).
BOOGAERTS, Katrien, De wet van 20 juni 1923: niet enkel een
geboorteproblematiek (Promotor: E. WITTE).
DRIESSENS, Kim, Het leren van een stiel: de opleiding van jongens uit het
Antwerpse Knechtenhuis in de 18de eeuw (Promotor: H. SOLY ).
GOOSSENS, Boudewijn Een vreemde "Seigneur" in het Dijledepartement. Paul
Arconati Visconti (1754-1821), socio-economische politieke en culturele exponent
van een samenleving in transitie (Promotor: E. WITTE ).
HARDEWYN, André, De invoering in België van de progressieve
inkomstenbelasting en haar evolutie tot aan de vooravond van de Grote Crisis
(Promotor: G. VANTHEMSCHE) .
HEMERIJCKX, Lien , Persoonen van snooden leven. Criminaliteit en sekse in de
Antwerpse Correctie- en Vierschaarboeken 1600-1625 en 1679-1704 (Promotor: H.
SOLY ).
RUYSEN, Jo, Misdaad in de Stad Hasselt en haar dependentie tijdens de tweede helft
van de 18de eeuw (1750-1795) ( Promotor: H. SOLY).
VAN DER AUWERE, Jeroen, "Sot ende simpel, wesende arm ende sonder
middelen". Openbare krankzinnigenzorg te Mechelen in de 18de eeuw (Promotor: H.
SOLY).
VAN MEULDER, Greet, Bijdrage tot de sociale politiek: mutualiteiten en
ziekteverzekering in België (1886-1914) (Promotor: G. VANTHEMSCHE).
VERCRUYSSEN, Bart, Ontspanning en vermaak in Antwerpen, 18de eeuw
(Promotor: H. SOLY).
VERLUYTEN, Philippe, De Belgische socialistische beweging en haar Kongopolitiek (1945-1961). Het verhaal van een haat-liefde verhouding (Promotor: G.
VANTHEMSCHE ).
VIELFONT, Pieter, "Ook zij kwamen uit het Oosten!" Studie omtrent de komst en de
opvang van de Displaced Persons en vluchtelingen in België (1944-1951). Case
studies: Vucht en St-Joost-ten Node (Promotor: E. WITTE).
1994-1995
CLAEYS, Wim, De socialistische partijkrant Le Peuple in de na-oorlogse periode
(1944-1948). Breuk of continuïteit met het verleden? (Promotor: E. WITTE ).
DERWEDUWEN, Kristel, Het vraagstuk van het jaarlijks betaald verlof tijdens het
interbellum (Promotor: G. VANTHEMSCHE).
LAUREYS, Eric, De Belgische aanwezigheid in Perzië, 1915-1941 (Promotor: G.
Vanthemsche ).
PAYS, Claudine, Aankondiging in de Antwerpse, Brusselse en Mechelse pers aan het
einde van de 18de eeuw: een verkennend onderzoek (Promotor: H. SOLY ).
VAN AERSCHOT, Heidi, België een nieuwe thuis voor Russische vluchtelingen?
Een inleidend onderzoek naar de opvang en integratie van de eerste generatie
Russische vluchtelingen in België ('19-'45) (Promotor: E. WITTE ).
VANERMEN, Stijn, De ontkenning van de holocaust. Een historisch onderzoek naar
het negationisme en de invloed en betekenis ervan op extreem-rechts in Vlaanderen.
Een inhoudsanalyse (Promotor: E. WITTE).
VERLUYTEN, Philippe, De Belgische socialistische beweging en haar Kongopolitiek (1945-1961) Promotor: G. VANTHEMSCHE ).
1993-1994
ABSOLON, Marc, Prosopografische benadering van het ambacht van timmerlieden
en schrijnwerkers te Brugge in de 18de eeuw. Een analyse met behulp van de
historische informatiekunde (Promotor: H. SOLY ).
BORGERHOFF, Nanon, Vrouwen en criminaliteit te Tongeren (1700-1789)
(Promotor: H. SOLY ).
COLPAERT, Sabien, Beeldvorming van prostitutie in de fragmenten van de middenkomedie (Promotor: W. GOEGEBEUR ).
DENDOOVEN, Dominiek, De Brugse academie in de 18de eeuw (Promotor: H.
SOLY ).
FEYAERTS, Antoon, De relatie tussen de centrale overheid en het stadsbestuur als
onderdeel van de Mechelse residentiële rol op het einde van de middeleeuwen (14671530) (Promotor: J. BAERTEN) .
LOCKKAMPER, Nancy, Een situatieschets van de antialcoholische beweging in het
laatste kwart van de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw (Promotor: G.
VANTHEMSCHE ).
OSIER, Dominique , Het beleid van de hertogelijke gerechtsofficieren in het
markgraafschap Antwerpen in het begin van de 15de eeuw (1406-1430) (Promotor:
J.P. PEETERS ).
PITTOMVILS, Kathlijn, Arbeidsverhoudingen te Gent in de eerste helft van de 19de
eeuw. Een studie van de conflicten voor de werkrechtersraad (1810-1858) (Promotor:
C. LIS ).
VANBELLINGHEN, Marianne, De illegale verspreiding van textiel. Antwerpen
1775-1785. Een studie over het stedelijk sociaal leven en veranderend
consumptiegedrag (Promotor: C. LIS ).
VAN DEN BROECK, André, Lierke Plezierke. Vrijetijdscultuur te Lier en omgeving
tijdens de tweede helft van de 18de eeuw (Promotor: H. SOLY ).
VAN HEMELDONCK, Thomas, De geschiedenis van het Vlaams-nationalisme in het
arrondissement Mechelen. Van democratische Frontpartij tot autoritair VNV en het
fascistoïde VERDINASO (Promotor: E. WITTE ).
VERELST, Ann Promotor:, De verhouding van de stadstaten van de achaeische
federatie tot het federale gezag in de IIIe eeuw v. C.: Bronanalyse met betrekking tot
uitingen van particularisme en loyalisme vanwege een aantal significante steden (W.
GOEGEBEUR).
Download