Opdrachten etappe 1 - Moesson-Azië

advertisement
Naam:
Vak:
Klas:
Peking Express: de Mekong route
Etappe 1: van Vietnam naar Cambodja
1a. Teken een rode lijn die de evenaar moet voorstellen en een blauwe lijn voor de
Noordelijke keerkring / Kreeftskeerkring (= NKK).
1b. Noteer de de landen die aangeduid zijn met een nummer (op de kaart) in de
onderstaande tabel.
7
1
8
3
1.
2.
3.
4.
4
5 6
5.
6.
7.
8.
Noot: De groene kader grenst Moesson-Azië in grote mate af.
2a. Welke steden vertegenwoordigen de klimatogrammen?



Klimatogram A:
Klimatogram B:
Klimatogram C:
2b. Welke 6 groeimaanden komen hier telkens weer terug?
................................................................................................................................
2c. Determineer het klimaat. Alle drie de steden kennen hetzelfde klimaattype.
................................................................................................................................
Naam:
Vak:
Klas:
2d. In welke periode kan men aan landbouw doen?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
3. Schrap wat fout is.
* Land warmt sneller/langzamer op dan water.
* Land koelt sneller/langzamer af dan water.
* Koude lucht is zwaarder/lichter dan warme lucht.
* Wind waait steeds van een hoog/laag drukgebied naar een gebied met een hoge/lage
luchtdruk.
WINTER
* Door de koude ontstaat boven het land een gebied met hoge/lage luchtdruk.
* De zee koelt langzamer af en daar vormt zich een gebied met hoge/lage luchtdruk.
* De wind waait van zee/land naar zee/land
* De wind is droog/nat en warm/koud
ZOMER
* Door de sterke opwarming van het land ontstaat er boven het land een gebied met
hoge/lage luchtdruk.
* Boven de zee die langzamer opwarmt ontstaat een gebied met hoge/lage luchtdruk.
* De wind waait van zee/land naar zee/land.
* De wind is droog/nat en warm/koud.
Naam:
Vak:
Klas:
4. Vul aan.




Noteer in de kaders zomermoesson en wintermoesson.
Duid op de kaartjes de hoge drukgebieden (H) en de lage drukgebieden (L) aan.
Zet pijltjes op de groene lijnen zodat ze de windrichting aangeven.
Geef de kenmerken van deze winden (onder de kaartjes). Schrap wat fout is.
koud / warm
aanlandig / aflandig
droog / vochtig
koud / warm
aanlandig / aflandig
droog / vochtig
Naam:
Vak:
Klas:
5a. Schrijf de letters van de gebergten in de 1e kolom, de nummers van de rivieren in de 2e
kolom.
5b. Arceer de riviervlakten en ’t Chinees laagland blauw.
4
B
C
5
D
1
E
2
A
3
4
..... = Himalaya
..... = Kwen Lungebergte
..... = Hoogland van Tibet
..... = Hoogland van Dekan
..... = Zuid-Chinees Hoogland
..... = Huang He (/ Gele rivier)
..... = Chang Jiang (/ Blauwe rivier)
..... = Mekong
..... = Ganges
..... = Indus
6. Vul het besluit over de zomermoesson aan m.b.v. onderstaande doorsnede. Schrap wat
fout is.
Vochtige lucht wordt gedwonen tot stijgen aan de rand van het Hoogland van Dekan en de
Himalaya, waardoor hij snel opwarmt/afkoelt en er zich wolken vormen waaruit veel
neerslag valt. Het Hoogland van Tibet is veel droger/vochtiger want het bevindt zich in de
regenschaduw van de Himalaya.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards