klimaat - Vakkenweb

advertisement
Wet van Buys Ballot
Lucht beweegt van een hogedrukgebied naar
een lagedrukgebied, waarbij met de wind in de
rug geldt dat op het noordelijk halfrond de wind
een afwijking heeft naar rechts en op het zuidelijk
halfrond naar links.
Depressies
Westenwinden
Passaten
Westenwinden
Depressies
Zie je een depressie en het equatoriale minimum?
Zeestromen (driften)
• Aangedreven door de wind
• Water beweegt vooral horizontaal
Golfstroom
Zeestromen
o.i.v. passaten
Westenwinddrift
Bespreken huiswerk
• Opdracht 7 §5
• Opdracht 8 §6
• huiswerk nakijken met stencils
Weer en klimaat
•
Het weer is:
de toestand van de lucht op een bepaalde
plaats en een bepaald moment.
Schijf de drie factoren op die het weer bepalen:
1. Temperatuur
2. Neerslag (hoeveelheid en vorm)
3. Wind (snelheid en richting)
Weer en klimaat
• Het weer is:
de toestand van de lucht op een bepaalde plaats
en een bepaald moment.
• Het klimaat is:
het gemiddelde weer over 30 jaar berekend.
Mondiale klimaatgebieden volgens Köppen
(zie GB 196)
Klimaatgebieden
volgens Köppen
Natuurlijke
vegetatiezones
Klimaatzones
• Mondiale luchtcirculatie: uitwisseling van lucht en warmte
• De mondiale zee- en oceaanstromen: transport van water
en warmte
Leidt tot bepaalde verdeling van temperatuur en neerslag
klimaatzones
maken
• Opdracht 2 §7
(gebruik GB 194 E 1 t/m 9; 198)
Opdracht 2 is een belangrijke vraag!
Je hebt hier je knipblad bij nodig
drie factoren die het klimaat op lokale en
continentale schaal bepalen:
1. Reliëf (loef- en lijzijde)
Bijvoorbeeld: Sierra Nevada in de VS
2. Invloed van de zee
Regel: zee heeft een matigende werking op temperatuur
Gebieden die dicht bij zee liggen hebben een minder groot
verschil tussen zomer- en wintertemperatuur dan je op basis
van hun breedteligging zou verwachten
Regel: wind van zee brengt vochtige lucht
Gebieden die dicht bij zee liggen en waar sprake is van
aanlandige wind hebben vaak een regenachtiger klimaat
maken
• Opdracht 3 §7
(gebruik GB 170, 171b, 171c)
3. Moesson: natte en droge moesson (voorbeeld India)
Regel:
-Wind van zee geeft regen
-Warme lucht stijgt op, koelt af en geeft regen (hoge drukgebied)
-Wind waait tegen een bergketen, stijgt op, koelt af en geeft regen
Waarom en wanneer heerst er in India overwegend een hoge
luchtdruk en waarom en wanneer een lage luchtdruk?
http://aardrijkskunde.dbz.be/graad3/atmosfeer/figuren/circul-anim.gif
3. Moesson: natte en droge moesson (voorbeeld India)
Regel: lucht stroomt van hoge druk gebieden naar lage druk
gebieden (zie GB 194 b en d)
maken
• Opdracht 5 §7
(gebruik GB 194b en 194d)
Klimaat in het geologische verleden
• Afwisseling van interglacialen (warm) en
glacialen (koud)
• Oorzaken?
- verschuiving continenten
- vulkaanuitbarstingen
- meteorietinslagen
- baan van de aarde rond de zon en stand van de aarde
ten opzichte van de zon
maken
• Opdracht 6 §7
Oefen opdrachten voor de toets
• Opdracht 3 d en e §2
Download