VDAB - Werkwinkel

advertisement
PARTNERS IN DE WERKWINKEL
VDAB
Arbeidsbemiddeling van werkzoekenden, registratie van vacatures,
inschrijvingen schoolverlaters, aanvragen beroepsopleiding voor
werkzoekenden of werknemers, jobclub, sollicitatietraining en
begeleiding,
Consulenten:
Chris Van Parijs tel 03 680 27 70 e-mail [email protected]
Ignace Devriesere tel 03 680 27 71 e-mail [email protected]
De consulenten zijn aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur en op woensdag van 13.30
tot 15.30 uur voor basisdienstverlening of op afspraak tussen 8.30
en 17 uur.
Adres: Verbertstraat 54 2900 Schoten tel. 03 680 27 70
Website www.vdab.be
PWA-Schoten VZW (voorzitter Nico Vissers)
Het PWA brengt vooral personen en verenigingen die karweien
willen laten uitvoeren en werklozen die ze willen opknappen, met
elkaar in contact. Werklozen die minstens 24 maanden
uitkeringsgerechtigd werkloos zijn, of werklozen die ouder zijn dan
45 jaar en minstens zes maanden uitkeringsgerechtigd werkloos
zijn, kunnen via deze dienst aan een job geraken en krijgen hiervoor
een vergoeding.
Per maand mag een werkloze 45 uur in dit systeem werken. Het
soort van activiteiten is beperkt bij de privé-personen tot
tuinonderhoud, kleine onderhoudswerkjes en opvang van kinderen
en gehandicapten .
De PWA-krachten kunnen ook activiteiten verrichten voor de
gemeente, vzw, scholen en feitelijke verenigingen. Consulenten:
Melissa Stuyck, 03 680 27 73, e-mail [email protected]
Sabine Belmans 03 680 27 74, e-mail [email protected]
Marleen Van den Bergh 03 680 27 74, e-mail
[email protected] De consulenten zijn aanwezig op
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12.30
uur en op woensdag van 13.30 tot 15.30 uur voor consultatie of op
afspraak tussen 8.30 en 17 uur. Adres: Verbertstraat 54 2900
Schoten tel. 03 680 27 73
Website: www.schoten.be
JOBINFODIENST SCHOTEN (JID)
Begeleiding van arbeidsmarktrijpe werkzoekenden naar
tewerkstelling, inschrijvingen van kandidaat-werkzoekenden,
informatie verstrekken over de vacatures uit de regio, registratie van
vacatures en contacten met werkgevers.
Informatie van de werkzoekenden over arbeidsreglementering,
tewerkstellingsprojecten en opleidingen.
Het verrichten van de stempelcontrole van volledig en deeltijds
werklozen.
Hulp bij de zelfbedieningpc.
Consulente:
Betty Reynaerts, 03 680 27 77 e-mail [email protected]
De consulente is aanwezig op maandag, dinsdag, en woensdag van 9
tot 12.30 uur en op woensdag van 13.30 tot 15.30 uur voor
basisdienstverlening of op afspraak tussen 8.30 en 17 uur.
Adres: Verbertstraat 54 2900 Schoten tel. 03 680 27 77
Website: www.schoten.be/
RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING (RVA)
C63 attesten, werkkaarten en info over het Activa-plan kan u
bekomen bij het PWA.
Voor alle andere RVA-attesten of vragen moet u zich wenden naar
RVA Lentestraat 23 te 2018 Antwerpen, tel.03 470 23 30; fax: 03
225 16 50.
Website: http://www.rva.be/
ATB, arbeidstrajectbegeleidingsdienst
De arbeidstrajectbegeleidingsdienst (ATB) richt zich tot
werkzoekenden met een verstandelijke, sensoriële, fysieke of
psychische handicap of een vermoeden hiervan, die over voldoende
mogelijkheden beschikken om de arbeidsgerichte vaardigheden,
nodig voor het normaal economisch circuit, te ontwikkelen.
ATB kan ook mensen begeleiden naar een beschermde
tewerkstelling.
De aanmelding voor ATB gebeurt bij voorkeur telefonisch. De
persoon zelf, zijn familie, zijn arts of de begeleidende dienst kan
hiervoor contact opnemen met ATB.
Contactpersoon: Els Boon e-mail [email protected]
Adres : ATB Antwerpen, Doornstraat 331, 2610 Wilrijk - tel. 03
740 36 20, fax. 03 830 66 31, e-mail:
[email protected]
OCMW-SCHOTEN
Het OCMW (de sociale dienst) zoekt ook mee naar werk. Soms stelt
het OCMW tijdelijk mensen tewerk die niet kunnen stempelen en
van het leefloon genieten. Het OCMW werd erkend als
arbeidsbemiddelaar. U kunt dus ook bij het OCMW terecht voor
hulp bij het zoeken naar werk.
Contactpersoon : Nick Van Els e-mail [email protected] tel.
03 680 06 21 fax. 03 680 06 41
Marijke Van Overvelt e-mail [email protected] tel. 03
680 06 26 fax. 03 680 06 41
Adres: OCMW-Schoten Verbertstraat 27, 2900 Schoten.
Website: http://www.schoten.be/
Forum werkgelegenheid SCHOTEN
De werkwinkel wordt gestuurd door het Forum. Het is het lokale
adviesorgaan inzake werkgelegenheid en is bevoegd voor het
adviseren en voorbereiden van een lokaal werkgelegenheidsbeleid.
Het Forum heeft eveneens als taak de beleidsmatige opvolging van
de lokale Werkwinkel te verrichten.
Het Forum wordt voorgezeten door het lokale bestuur , dat
vertegenwoordigd wordt door de volgende leden:
De Heer Nico Vissers ( Schepen Gemeentebestuur Schoten) :
Voorzitter van het Forum,
Mevrouw Els De Deken (Hoofd Sociale Dienst OCMW – Schoten),
De Heer Jean-Marie De Wilde (Regio-verantwoordelijke VDABAntwerpen) : coördinator Werkwinkel Schoten,
De Heer Nico Vissers (Voorzitter PWA-Schoten vzw),
De Heer Eric Van Tichelen (RVA-Antwerpen),
De Heer Jozef Fijens ( ABVV),
Mevrouw Diana Celis (ACLVB)
De Heer Jan Teugels (Landelijke Gilde),
Mevrouw Machteld Gheysens (UNIZO),
De Heer Ren Hesters (UNIZO),
Mevrouw Nele De Wever (Coördinator ATB),
De Heer Hugo Van Der Wildt (ACV).
De Heer Martin Conincx (OCMW-raad)
De Heer Jos Meeus (gemeenteraad)
De Heer Etienne Meelberghs (gemeenteraad)
De Heer Tom Bresseleers (Jobinfodienst)
Mevrouw Karin Naessens
Mevrouw Mieke Verstegen (Stichting Interim vzw.)
Mevrouw Erna Hoskens (Open School)
Het secretariaat van de werkwinkel wordt uitgevoerd door Betty
Reynaerts [email protected] (zie JID).
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards