W.O. Les 11-12-13-14: Leren leren (groene kadertjes altijd kennen

advertisement
W.O. Les 11-12-13-14: Leren leren
(groene kadertjes altijd kennen)
…………………………………………… Nr:………..
Les 11:
- BB 42-43: Lezen
- WB 45: geel kadertje bovenaan
- WB 46: tekst onder fotootjes + fotosynthese kunnen uitleggen
- WB 47: Afdelingen & kenmerken van het plantenrijk (de “kast”) / opdracht 7: evolutie van de planten
- BB 44-45: kennen (dit zit ook in “de kast”)
DOEN: Samenvatten BB p.44-45. Goed lezen + sleutelwoorden in juiste kolom schrijven: TEGEN VR 11/10
bedektzadigen
naaktzadigen
varens
mossen
korstmossen
wieren
Les 12:
- WB 49 + BB 50: Welke signalen gebruiken de dieren om elkaar te lokken?
DOEN: Schrijf in dit schema welke signalen bij welk dier horen: TEGEN MA 14/10
Dier
Lokkende signalen
- WB49 + BB 50: Technieken om te misleiden
DOEN: Vul in:
Misleidingstechniek
TEGEN …………………….
Uitleg + vb.
- WB50 + BB51: Je kan de woorden (opdr.4) verklaren en kan uitleggen op welke manier de verschillende soorten
dieren voor hun nakomelingen zorgen.
DOEN: Vul dit schema in
Diersoort
zoogdieren
TEGEN: ………………………….
Wat weet je over hun nakomelingen/eieren?
hun eieren hebben een kalkschaal
insecten
Les 13:
- WB 52: Geel kadertje
- BB 52-53 / WB 53-54: Je kent de verdeling van het dierenrijk in groepen, stammen en klassen en kan bij elk van deze
onderverdelingen de belangrijkste kenmerken + voorbeelden geven.
DOEN: Maak een schema op een groot blad (zie hieronder)
Groep 1: Gewervelde dieren: 5 klassen: 1) …
2) …
3) …
4) …
5) …
Groep 2: Ongewervelde dieren: 3 stammen: Stam 1 = ………………  5 klassen: - …
Stam 2 = ……….
-…
Stam 3 = ……….
-…
-…
-…
- WB 53 + BB53: Je kent het schema van de gewervelde dieren en kan het invullen en aanvullen (opdr.4)
- WB 54+55 (Niet: Charles Darwin)
Les 14:
- BB 54-55: Je weet wat een voedselketen, een voedselweb, een voedselpiramide, een voedselkringloop is.
Je kan de woorden die erbij horen omschrijven. (WB56)
- WB56 + BB 56: Je weet wat een leefgemeenschap, een biotoop is. Je kan met een vb. aantonen dat planten en dieren
in een leefgemeenschap afhankelijk zijn van elkaar.
- WB56-57: Je weet wat biotische en abiotische factoren zijn en kan er vbn. van geven.
- WB 59 + BB 57
Download