CT- MRI- en PET-scan

advertisement

Bonhoeffer College Castricum
ANW videovragen BioBits P23/46
Medische technieken CT + MRI + PET
1. Geef een andere naam voor röntgenstraling.
2. Leg uit waarom op een röntgenfoto zacht weefsel donker en hard materiaal (botten) licht zichtbaar zijn.
3. Noem twee toepassingen van röntgenonderzoek in de medische wetenschap.
4. Welke oplossing heeft men bedacht om holle organen ook met röntgenstraling te kunnen onderzoeken?
5. Welke voorzorgmaatregelen worden genomen om patiënten en werknemers tegen onnodige blootstelling
aan röntgenstraling te beschermen?
6. Noem twee niet-medische toepassingen van röntgenonderzoek
7. Wat betekenen de afkortingen CT-, MRI- en PET?
8. Welke gegevens levert een CT-scan?
9. Idem voor een MRI-scan?
10. Idem voor een PET-scan?
antwoorden
1. X-stralen
2. Zacht weefsel laat veel straling door, welke vervolgens op de fotografische plaat een sterkere
“belichting” veroorzaakt en als resultaat een donkere afbeelding op de foto oplevert. Hard weefsel laat
veel minder straling door met als resultaat minder belichting van de plaat en dus lichtere afbeeldingen.
3. onderzoek naar botbreuken, scannen van het gebit.
4. Holle organen worden gevuld met een contrastvloeistof
5. Medisch personeel dat met röntgenapparatuur werkt moeten speciale schorten dragen die geen straling
doorlaten, of zij moeten de apparatuur vanuit een afgeschermde ruimte kunnen bedienen.
6. Technisch onderzoek bij metalen op haarscheurtjes of lasnaden. Onderzoek aan de ruimte door
opvangen en interpreteren van röntgenstraling die vanuit de ruimte wordt opgevangen.
7. CT = Computer Tomografie, MRI = Magnetic Resonance Imaging, PET = Positron Emission
Tomografie
8. Een CT-scan levert informatie over de structuur van weefsel en organen (soort röntgenopname)
9. Een MRI-scan levert eveneens informatie over de structuur van weefsel en organen
M.R.I is een techniek die al langere tijd wordt gebruikt om delen in het lichaam zichtbaar te maken die
veelal met gewone röntgenfotografie niet af te beelden zijn. Het grote voordeel van de magneetscan is
dat zelfs weke delen (organen, spieren, pezen etc.) af te beelden zijn.
10. Een PET scan levert informatie over hersenactiviteiten De hersenen produceren bij verschillende
activiteiten specifieke stoffen. Meting van deze stoffen geeft dus omgekeerd informatie over
hersenactiviteiten.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards