STUDIEKOSTENMONITOR HO/HBO Classificatie kostenrubrieken 1

advertisement
STUDIEKOSTENMONITOR HO/HBO
Classificatie kostenrubrieken
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21
Kosten van schoolboeken, werkboeken, invulboeken en agenda
Print-en kopiekosten (papier, inktpatronen…)
Kosten voor tijdschriften, (elektronische) abonnementen, lidgeld bibliotheek, kranten…
Kosten voor ICT en toebehoren (printer, USB-stick, laptop, licenties, software, ...)
Internetkosten
Kosten van duurzame uitrusting nodig voor studies (woordenboeken, atlassen, rekenmachine,
studiegereedschap, tekentafel, medische apparatuur, muziekinstrumenten, camera, ...)
Kosten voor verbruiksmateriaal nodig voor studies (notablokken, mappen, schrijfgerei,
metalen, hout, ....)
Kledingkosten (labo-en stofjassen, overalls, verpleeguniform, schoeisel, beschermingskledij,
sportkledij,…)
Kosten verbonden aan ééndaagse of meerdaagse studiereizen, studiebezoeken, ….
Kosten verbonden aan de deelname aan internationale uitwisselingsprogramma’s
(huisvestingskosten, vervoerskosten, verzekeringen, voeding, ontspanning en vrije tijd,
cursussen, materialen, grondstoffen, andere kosten).
Stagekosten (kosten verbonden aan vervoer, verblijf, kledij, maaltijden, extra materialen) die
NIET worden terugbetaald en bezoldiging van stages
Kosten verbonden aan eindwerk, eindverhandeling (verplaatsingskosten, aankoop
gespecialiseerde literatuur, kopieerwerk, werkmateriaal, materialen en grondstoffen bij
praktisch eindwerk)
Inschrijvingskosten, examengeld (enkel inschrijvingsgeld!)
Kosten voor ontspanning / vrije tijd of studentgerelateerde extra-curriculaire activiteiten
(lidmaatschap studentenclub, sportkaart, cultuurkaart, competentiecursussen, conferenties,
debatten ...)
Vervoerskosten ( fiets, bromfiets, auto, abonnement openbaar vervoer, helm, slot,
parkingkaart, ...)
Voedingskosten (zelf koken, maaltijden studentenrestaurant, broodjeswinkel, vieruurtjes,
drankjes, …)
Huisvestingskosten (maandelijkse huur, vaste kosten, onderhoudskosten, inrichting kot,
andere kosten )
Studiebegeleidingskosten/buitenschoolse hulp (bijlessen medestudenten, repititoren,
logopedie,….)
Medische kosten ten behoeve (of als gevolg van) van de opleiding (medische attesten,
vaccinaties, blessures…)
Kosten voor verzekeringen ten behoeve van de opleiding (hospitalisatie, ...)
Indirecte kosten (inkomensderving omwille van studietijd, ..)
Andere eenmalige uitgaven (huur locker/ opbergkastje, jaarboek)
Andere
Algemeen
Is bovenstaande classificatie van studiekostenrubrieken volledig? Zijn alle
kostenrubrieken aanwezig? Zijn er overbodig?
 ....
1.
Per kostenrubriek
Geef enkele praktische voorbeelden in deze kostenrubriek? Denk hierbij zowel aan voor de
hand liggende voorbeelden als aan minder vaak voorkomende kosten. Indien mogelijk, geef
voorbeelden van nieuwe kosten, die recent gemaakt worden.
2.
Zijn er uitzonderingen of specificiteiten?
Bv. Voorzie een bijkomende vraag bij de rubriek stagekosten om studenten toe te laten aan
te geven of stages al dan niet vergoed zijn.
3.
Voor studenten met een beperking kunnen zich bij deze rubrieken specifieke kosten
aandienen, geef enkele voorbeelden.
Kostenrubriek 1: Kosten van schoolboeken, werkboeken, invulboeken en agenda
1.
2.
3.
Kostenrubriek 2: Print-en kopiekosten (papier, inktpatronen…)
1.
2.
3.
Kostenrubriek 3: Kosten voor tijdschriften, (elektronische) abonnementen, lidgeld
bibliotheek, kranten…
1.
2.
3.
Kostenrubriek 4: Kosten voor ICT en toebehoren (printer, USB-stick, laptop,
licenties, software, ...)
1.
2.
3.
Kostenrubriek 5: Internetkosten
1.
2.
3.
Kostenrubriek 6: Kosten van duurzame uitrusting nodig voor studies
(woordenboeken, atlassen, rekenmachine, studiegereedschap, tekentafel,
medische apparatuur, muziekinstrumenten, camera, ...)
1.
2.
3.
Kostenrubriek 7: Kosten voor verbruiksmateriaal nodig voor studies (notablokken,
mappen, schrijfgerei, metalen, hout, ....)
1.
2.
3.
Kostenrubriek 8: Kledingkosten (labo-en stofjassen, overalls, verpleeguniform,
schoeisel, beschermingskledij, sportkledij,…)
1.
2.
3.
Kostenrubriek 9: Kosten verbonden aan ééndaagse of meerdaagse studiereizen,
studiebezoeken, ….
1.
2.
3.
Kostenrubriek 10: Kosten verbonden aan de deelname aan internationale
uitwisselingsprogramma’s (huisvestingskosten, vervoerskosten, verzekeringen,
voeding, ontspanning en vrije tijd, cursussen, materialen, grondstoffen, andere
kosten).
1.
2.
3.
Kostenrubriek 11: Stagekosten (kosten verbonden aan vervoer, verblijf, kledij,
maaltijden, extra materialen) die NIET worden terugbetaald en bezoldiging van
stages
1.
2.
3.
Kostenrubriek 12: Kosten verbonden aan eindwerk, eindverhandeling
(verplaatsingskosten, aankoop gespecialiseerde literatuur, kopieerwerk,
werkmateriaal, materialen en grondstoffen bij praktisch eindwerk)
1.
2.
3.
Kostenrubriek 13: Inschrijvingskosten, examengeld (enkel inschrijvingsgeld!)
1.
2.
3.
Kostenrubriek 14: Kosten voor ontspanning / vrije tijd of studentgerelateerde
extra-curriculaire activiteiten (lidmaatschap studentenclub, sportkaart,
cultuurkaart, competentiecursussen, conferenties, debatten ...)
1.
2.
3.
Kostenrubriek 15: Vervoerskosten ( fiets, bromfiets, auto, abonnement openbaar
vervoer, helm, slot, parkingkaart, ...)
1.
2.
3.
Kostenrubriek 16: Voedingskosten (zelf koken, maaltijden studentenrestaurant,
broodjeswinkel, vieruurtjes, drankjes, …)
1.
2.
3.
Kostenrubriek 17: Huisvestingskosten (maandelijkse huur, vaste kosten,
onderhoudskosten, inrichting kot, andere kosten )
1.
2.
3.
Kostenrubriek 18: Studiebegeleidingskosten/buitenschoolse hulp (bijlessen
medestudenten, repititoren, logopedie,….)
1.
2.
3.
Kostenrubriek 19: Medische kosten ten behoeve (of als gevolg van) van de
opleiding (medische attesten, vaccinaties, blessures…)
1.
2.
3.
Kostenrubriek 20: Kosten voor verzekeringen ten behoeve van de opleiding
(hospitalisatie, ...)
1.
2.
3.
Kostenrubriek 21: Indirecte kosten (inkomensderving omwille van studietijd, ..)
1.
2.
3.
Kostenrubriek 22: Andere eenmalige uitgaven (huur locker/ opbergkastje,
jaarboek)
1.
2.
3.
Kostenrubriek 23: Andere
1.
2.
3.
Suggesties voor de focusgroepen: Studiekostenmonitor
Contactpersonen (vertegenwoordigers van instellingen, ouders, studenten, etc.) of organisaties. Duid ook
onderwijsniveau aan waarvoor deze persoon expertise heeft.
Naam
Organisatie
Mailadres
►Gelieve dit document terug te sturen naar [email protected]
HO
HBO
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
Download