de presentatie

advertisement
Een cel is een systeem van
samenwerkende moleculen in
een waterige omgeving, dat
-zichzelf in stand houdt
-zichzelf kan dupliceren
-zich kan aanpassen aan
veranderende omstandigheden.
-Het systeem leidt een eigen leven
(denk aan de sporthal met alsmaar
omvallende dominostenen)
Een mens is
een kolonie van cellen
Elke cel
zorgt voor zichzelf
kleine moleculen:
- weinig informatie
- weinig specifieke interacties
grote moleculen:
- veel informatie
- veel specifieke interacties
NH2
N
N
N







adenine
N
H
erfelijk materiaal (DNA, RNA)
energievoorziening (ATP)
electronenoverdracht (NAD, NADP)
biosynthese (coenzym A)
signalering (cAMP, cADPR)
regulatie (cytokinine)
enz.
Belangrijkste stap
bij het ontstaan van het leven:
De overstap van
anorganische oppervlakken
naar organische oppervlakken
Progenoten zijn primitieve
cellen met
- korte eiwitten van variabele
samenstelling
- klein genoom met veel mutaties en
met veel korte mobiele lineaire stukjes
- slordige celdeling met random verdeling
van genetisch materiaal
Twee processen,
1. Mutatie
2. Laterale gen-overdracht
zorgen voor een hoge evolutionaire
snelheid
(hoge evolutionaire temperatuur)
Grotere nauwkeurigheid van
translatie
Grotere eiwitten
Grotere variatie in bio-actieve
oppervlakjes
Grotere variatie in metabolisme
Fossiele microben in
Mars meteoriet
Barium carbonaat
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards