Echografie van de prostaat

advertisement
Patiënteninformatie
Echografie van de prostaat
Inleiding
Op de polikliniek Urologie is een afspraak met u
gemaakt voor een echografisch onderzoek
(echografie) van de prostaat. Een echografie is een
veilig en pijnloos onderzoek. Het onderzoek vindt
plaats op de polikliniek Urologie.
In sommige gevallen worden er tijdens de
echografie ook biopten (stukjes weefsel) van de
prostaat genomen. Hiervoor is een extra
voorbereiding nodig. Dit wordt altijd vooraf met u
besproken.
In deze folder leest u meer over het onderzoek, de
voorbereiding en de zaken waar u rekening mee
moet houden naderhand.
Wat is een echografie van de prostaat?
De prostaat is een klier die zaadvloeistof produceert
en daarmee belangrijk is bij de voortplanting. Een
gemiddelde prostaat is zo groot als een kastanje en
bevindt zich aan de onderzijde van de blaas, daar
waar de blaas overgaat in de plasbuis. Een vergrote
prostaat kan leiden tot plasproblemen. Over het
algemeen gaat het om een goedaardige vergroting
of ontsteking, maar het kan ook voorkomen dat
binnen de prostaat kwaadaardige weefsel ontstaat
(prostaatkanker). Bij een echografie wordt de
prostaat met geluidgolven in beeld gebracht. Dit
gebeurt door het inbrengen van een echo-sonde via
de anus. De uroloog kan met dit onderzoek,
eventueel gecombineerd met aanvullende biopten
tot de juiste diagnose komen.
3483/0316
Voorbereiding
Indien er alleen een echografisch onderzoek van de
prostaat wordt gedaan, is een speciale
voorbereiding niet nodig. Wanneer er aanvullend
een prostaatbiopsie wordt gedaan, is er wel extra
voorbereiding nodig. Mocht er bij u reden zijn voor
het nemen van biopten, dan wordt u hierover altijd
van tevoren ingelicht door uw uroloog.
Dag van het onderzoek
Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de
polikliniek Urologie. Een verpleegkundige brengt u
naar een kleedkamer. Zij zal u vragen uw
onderkleding uit te doen.
Het onderzoek
Nadat u liggend op uw linkerzij of in de beensteunen
(dit is afhankelijk van de voorkeur van de uroloog)
plaats heeft genomen op de onderzoektafel, brengt
de uroloog een echosonde (kunststof buisje) enkele
centimeters in via de anus. Op de sonde wordt een
ruime hoeveelheid glijmiddel aangebracht. Het is
belangrijk de sluitspier goed te ontspannen, zodat
het onderzoek ook bij kloofjes of aambeien pijnloos
verloopt.
Via de echosonde worden de prostaat en
zaadblaasjes in beeld gebracht op een monitor. Op
deze manier is het mogelijk de prostaat nauwkeurig
te meten en de inwendige vorm te bekijken. Ook
kunnen eventuele afwijkingen binnen de prostaat
zichtbaar gemaakt worden.
Biopsie
Indien er een verdenking is op prostaatkanker, is
het vaak nodig om tijdens de echografie aanvullende
biopten te nemen. Bij een biopt wordt met een
dunne naald (opgevoerd door de echosonde) een
klein stukje weefsel uit de prostaat genomen.
Meestal worden er tussen de acht en twaalf biopten
genomen.
Voorbereiding bij prostaatbiopten
Indien u bloedverdunners gebruikt is het
belangrijk dit aan te geven aan uw uroloog. Het
gebruik van sommige bloedverdunners dient een
aantal dagen voor het onderzoek te worden
gestaakt.
Om de kans op een infectie na biopten te
verkleinen, krijgt u een antibioticum
voorgeschreven. Hiermee moet u voorafgaand
aan het onderzoek starten.
Echografie van de prostaat
1-2
Direct voorafgaand aan de biopten krijgt u twee
injecties met een verdovingsmiddel toegediend
rondom de prostaat. Dit werkt snel en het nemen
van de biopten is hiermee meestal pijnloos of
slechts licht gevoelig.
Bijwerkingen en risico’s
Indien er alleen een echografie van de prostaat
wordt verricht, zijn de risico’s en bijwerkingen
verwaarloosbaar.
Indien bij u ook aanvullende biopten worden
genomen, kan enkele dagen tot weken na de
biopten bloed in uw urine, ontlasting of bij de
zaadlozing zitten. Dit is normaal en verdwijnt
vanzelf. Het advies is dan om extra te drinken.
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan
kunt op werkdagen contact opnemen met de
polikliniek Urologie. Bij ziekte of verhindering dient
u eveneens contact op te nemen met de polikliniek
Urologie.
Locatie Langendijk
T (076) 595 10 26
Locatie Pasteurlaan
T (0162) 32 74 62
www.amphia.nl
Ongeveer 1-2% van patiënten bij wie
prostaatbiopten worden genomen krijgt hierna
koorts. Dit ondanks het antibioticum dat u heeft
genomen. Krijgt u koorts boven 38,5° C, dan moet u
contact opnemen met uw behandelend arts.
Hoe lang duurt het onderzoek?
Het onderzoek duurt tien tot vijftien minuten.
Weer thuis
Na afloop van de ingreep kunt u vrijwel direct naar
huis. Het is prettig als iemand u begeleidt. Na een
biopsie wordt het namelijk afgeraden zelf auto te
rijden of te fietsen.
Uitslag
U krijgt de uitslag van de echografie meteen te
horen. Echter, als er ook een biopsie is verricht,
duurt het minimaal een week voor het
microscopisch onderzoek van de weefsels is
verricht. Voor deze uitslag krijgt u een nieuwe
afspraak op de polikliniek Urologie.
Vragen?
Deze folder betreft een algemene voorlichting.
Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding tot
wijzigingen geven. Dit zal altijd door uw uroloog aan
u kenbaar worden gemaakt.
Echografie van de prostaat
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download