Folder Joost - Prostaat en mictie

advertisement
Prostaatklachten
Stel je voor… Vroeger kon je over de sloot heen plassen en deed je
dat ook een paar keer per dag. Maar tegenwoordig kom je net voorbij
de neuzen van je schoenen en ga je elk uur wel een keer. Zelfs ’s
nachts sjok je een keer of drie, vier naar de WC. Het is geleidelijk
achteruit gegaan met de kracht van de straal en je kunt je plas
steeds moeilijker ophouden. Op d’n Diek weet je precies welke
winkels toiletten hebben en gedurende lange autoritten stop je
regelmatig bij een wegrestaurant.
Natuurlijk, je wordt ouder en dan wordt het plassen bij alle mannen
minder. Maar… Overigens, als je een vrouw bent, gaat deze folder
niet over jou. Maar dat begreep je misschien al.
Prostaat
De prostaat is een klier die onder de blaas ligt tegen de blaashals en
die samen met de blaashals een rol speelt in het ophouden van de
urine. Een normale prostaat groeit met de leeftijd en het is inderdaad
zo dat alle mannen als ze ouder worden wat minder makkelijk
plassen.
Maar alleen de prostaat de schuld geven van een verslechterende
blaaslediging is te kort door de bocht. De prostaat doet dat samen
met de bezenuwing, de blaasspieren, de… Eigenlijk is het nog niet
helemaal bekend hoe het samenspel van verschillende onderdelen is
die verantwoordelijk zijn voor de problemen die kunnen ontstaan.
Komt het vaak voor? Zeker! Ongeveer een kwart van de mannen
ontwikkelt op latere leeftijd forse klachten. En velen van hen melden
zich bij de huisarts met de vraag om een oplossing. Velen ook niet,
trouwens. Zonde, want ik vind het meestal een minder lastig
onderwerp dan u.
Kanker
Prostaatkanker is een
ziekte die qua agressie
erg afhankelijk is van de
leeftijd. Hij komt vaker
voor naarmate men
ouder wordt, maar hij
gedraagt zich ook minder
levensbedreigend als hij
voorkomt op latere
leeftijd. Ongeveer 80%
van de mannen van 80
heeft prostaatkanker
zonder het te weten. Is
dat erg? Dat valt wel
mee, want deze mannen
sterven bijna altijd mèt
deze tumor, maar niet
ààn deze tumor.
PSA
Bij prostaatkanker komen vaak verhoogde waardes van PSA voor in
het bloed. Moeten we dus het bloed prikken op zoek naar die
waardes? Nee! Huh…, maar waarom niet?!





80% van de mannen met een te hoge waarde heeft geen kanker
1% van de mannen met een normale waarde heeft toch kanker
niet-behandelen van prostaatkanker is meestal de beste aanpak
prikken voor de PSA-waarde redt GEEN levens!
het zorgt voor overbehandeling en het lopen van onnodige risco’s.
Wie zijn PSA niet weet wordt even oud als wie hem wel weet.
Toch plas ik moeilijk
Dan moeten we eens praten op het spreekuur. Zorg in elk geval voor
een goede algemene conditie door te bewegen en door genoeg
vezels te eten en te drinken.
Misschien gebruik je overigens wel medicijnen die de plasklachten in
de hand werken, zoals antidepressiva, vochtafdrijvers,
bloeddrukverlagers, morfine, allergiepillen, etc. Sommigen daarvan
kunnen vervangen worden door middelen die de urinewegen met rust
laten.
Vervolgens kunnen we bijvoorbeeld besluiten een
bekkenbodemtherapeut in te schakelen. Ook medicatie heeft soms
een nuttig effect. Afhankelijk van de mate en de soort van klachten
die je ondervindt, kunnen we een behandeling afspreken. We kunnen
de plasklachten misschien niet altijd helemaal wegnemen en over de
sloot heen plassen doe je eenmaal niet meer als je wat ouder wordt,
maar dat wil niet zeggen dat je je moet neerleggen bij telkens
ongewenst urineverlies of vijf keer per nacht naar het toilet
schuifelen.
Schroom ook niet om, als er incontinentie om de hoek komt kijken,
om opvangmateriaal te vragen. Veel mannen hebben daar heel veel
baat bij.
Hardnekkig
In gevallen waarin we er niet uitkomen, worden soms operaties
uitgevoerd. Deze hebben wisselende resultaten en zijn dus een
laatste redmiddel.
Zoals ik al zei, wie zich meldt om over de plasklachten te praten is
zeer welkom en hoewel wondermiddelen niet bestaan, komen we
vaak een heel eind.
Dokter, mijn prostaat doet
raar!
Download