Hoofdstuk 14 : Informatietechnologie

advertisement
Informatietechnologie (IT)
distance learning
neural net / GA
internet / intranet / extranet
workflow-management
groupware
EDI
intelligent ( software ) agents
handschriftherkenning
data-mining
data-warehousing
virtual reality
videoconferencing
multimedia
Toepassing van IT
(a)
(b)
(c)
(d)
product / dienst
productieproces
organisatiestructuur
transformatieproces
van
(I)
bedrijfsgebeuren
(II)
informatievoorziening
Technologiegebruik: evolutiestadia
beïnvloeding
INTEGRATIE
2
VERVANGING
1
bewezen
geschiktheid
TRANSFORMATIE
TRANSPARANTIE
3
4
verrijking
gewenning
0
-1
VERKENNING
ONTKENNING
Stadia van de IT-leerweg
transparantie
transformatie
Bedrijfsproces
Bedrijfsproces
Bedrijfsproces
informatisering
Informatietechnologie
Informatietechnologie
Informatietechnologie
verrijking
Bedrijfsproces
automatisering
Informatietechnologie
gewenning
Stadium ‘(eiland)automatisering’ (vervanging)
Bedrijfsproces
Kenmerken:
• vervanging van delen
van het bedrijfsproces
• bedrijfsproces
verandert niet wezenlijk
• verhoging van
efficiëntie
Informatietechnologie
Stadium ‘informatisering’ (integratie)
Bedrijfsproces
Kenmerken:
• integratie van de
verschillende ITtoepassingen
• bedrijfsproces
verandert nog steeds
niet wezenlijk
• ontwikkeling van
infrastructuren
Informatietechnologie
• afstemming op bedrijfsstrategie
• verhoging van
effectiviteit
Stadium ‘transformatie’
Bedrijfsproces
Kenmerken:
• bedrijfsprocessen
worden
getransformeerd, m.b.v.
IT
• bedrijfsprocessen
blijven op zich wel
bestaan
Informatietechnologie
Stadium ‘transparantie’
Bedrijfsproces
Kenmerken:
• mensen hebben niet
meer het gevoel dat ze
met IT werken
Informatietechnologie
Van expert naar consument
relatieve
omvang
toepassing
IT
gebruikers
experts
medewerkers
consument
iedereen
user
interface
character
interface
graphical
interface
multimedia
interface
human
interface
aard
toepassing
formele
programma's
informeel/
formeel
interactieve
documenten
realistische
objecten
aard
netwerk
terminal
netwerk
LAN/
WAN
elektronische
snelweg
transparant
netwerk
Bron: Paul Ostendorf
Toenemende realiteitswaarde electronische gegevens
alfanumerieke velden
geschreven formeel
(tekstdocumenten)
gegevens
zeer laag
geschreven persoonlijk
(memo's, brieven)
interactieve
multimediadocumenten
realistische
objecten
objecten van document naar realistisch
laag
matig
goed
zeer goed
Ontwikkeling van mens/computer-interactie
Realiteits
waarde
van
Gegevens
Ondersteuning
van Zintuigen
Aansluiting
op Motoriek
Bron: Paul Ostendorf
Interactiviteit van
Toepassingen
Ontwikkelingen gebruikersinterfaces
ZIEN
Tekst
Kleur
Grafiek
Foto
Video
GEHOOR





Signaal
Geluid
Stereo
TAST




Spraak 
herkenning
Muziek

Toets
Muis
REUK


Sensor
Actor
SMAAK

Sensor



Pen
Data Glove
Sensor









Geluid 
synthese



Beeld 
synthese
Spraak 
synthese




Drie
dimensionaal









Reality

Reality

 Graphical User Interface (GUI)
 Multimedia User Interface (MUI)
Beeld 
herkenning
Ruimtelijk
 Character User Interface (CUI)
Reality

Reality

Reality
 Human User Interface (HUI) (nu)
 Human User Interface (toekomst)
Je ogen en oren
zijn straks overal,
maar je kunt ook
overal je zegje doen!

Bron: Paul Ostendorf
IT is een Key Enabler voor alle onderdelen van
bedrijfstransformatie
Groupware tools
Corporate Knowledge
Servers
Distance
Develop the Achieve
Training &
Organization Mobilization
Consulting
Advanced
multimedia
user-interface
Intelligent
software agents
Interactive videodisk
Internet E-mail
Build
Individual
Learning
EDI
Pattern Recognition
Datawarehousing/datamining
Invent
New
Business
Metaphoring & prototyping
Create
the Vision
Create
Reward
Structure
Change Rules
Through IT
Audio/video/PC-conferencing
Renew
Revitalize
Virtual reality
Process simulation
Build the
Measures
Reframe
Restructure
Construct an
Economic
Model
Complex process
(workflow)
support software
Align
Physical
Infrastructure
Achieve
Market
Focus
Personal Digital Assistants
Redesign
Work
Architecture
Decision support
systems
Business objects
Robotics
Software packages
DIS
Download