Amerika geplaatst in de wereld

advertisement
Amerika geplaatst in de wereld
De werelddelen
De oceanen
De kringen
De evenaar verdeelt de lijnen in een noordelijk en een zuidelijk halfrond. De
evenaar is 40 076, 592 km lang.
Op de evenaar staat de zon tweemaal per jaar precies erboven.
Keerkringen zijn denkbeeldige lijnen, evenwijdig aan de evenaar. Tussen deze
lijnen bevindt de beweging van de zon.
Op 21 juni staat de zon loodrecht boven de kreeftskeerkring. Op het noordelijk
halfrond begint dan de zomer en op het zuidelijk halfrond begint dan de winter.
Als op 22 december de
zon loodrecht boven de
steenbokskeerkring
staat is de situatie
omgekeerd. Dan begint
op het noordelijk
halfrond de winter en op
het zuidelijk halfrond de
zomer.
Het klimaat
De vlag van de Verenigde Staten
De vlag bestaat uit zeven rode horizontale strepen, die onderbroken worden
door zes witte banden. In het kanton staat een blauw vlak (Union) met daarin
vijftig kleine, witte vijfpuntige sterren in negen horizontale rijen. De vijftig
sterren op de vlag stellen de vijftig staten van de Verenigde Staten voor. De
dertien strepen staan voor de dertien oorspronkelijke kolonies die zich in 1776
afscheidden van het Verenigd Koninkrijk.
De vlag wordt meestal de Stars and Stripes (Sterren en Strepen) genoemd. Dat
is overigens ook de gebruikelijke naam voor een bekende mars van John Sousa,
The Stars and Stripes Forever.
Bert
De staten van Amerika
In Amerika zijn 50 staten.
48 aan elkaar
+ Alaska
+ Hawaii
Wie heeft Amerika ontdekt?
Leif Ericsson was de zoon van Eric de rode, een viking met rood haar. Eric had
Groenland ontdekt. Leif was daar geboren. Leif was een bijzondere zeeman.
Met 35 man vertrok hij uit Groenland. Er moest een nieuw land ontdekt worden,
omdat er gebrek aan hout was in Groenland. Leif voer naar westen. Hij
overleefde de ijskoude stormen en vond zijn weg langs gevaarlijke ijsbergen.
Eindelijk zag hij land. Er waren bossen, groen grasland en er groeiden druiven.
Leif noemde het land Vinland (Wijnland). Hij was de eerste Europeaan die in
Amerika kwam. Dat was in 1001,vijf eeuwen voor Columbus! Het land dat hij
Vinland noemde, heet nu Newfoundlend
Het verhaal van Christoffel Columbus
In de havenstraat van Genua, in Italië ,werd er ruim 500 jaar geleden een
jongetje geboren. Zijn naam was Christoffel Columbus. Christoffel moest wever
worden, net als zijn vader. Maar Christoffel Columbus had andere ideeën over
zijn toekomst. Columbus droomde van de onbekende waar over hij las in zijn
lievelingsboek: De reizen van Marco Polo. Bij de haven van Genua luisterde hij
naar de verhalen van handelaren en zeelui. Langzamerhand kreeg zijn droom
vorm. Hij wilde een nieuwe route naar Indië vinden. Niet over land maar over zee.
Hij was er van overtuigd dat de aarde rond was en dat je in het Verre Oosten
kon komen door naar het westen te zeilen over de Atlantische Oceaan. Columbus
had het volste vertrouwen dat deze droom. Het varen zat Columbus in het bloed.
Hij leerde de geheimen van de zeeën kennen. Hij raakte bedreven in het lezen
van kaarten en sterren. Maar het was niet invoudig zijn droom te vervullen.
Columbus ging op zoek naar iemand die de lange reis naar het westen wilden
betalen. Hij bezocht vele landen in Europa, maar geen koning of koningin gaf hem
de schepen die hij nodig had. Ze vonden zijn plan te gevaarlijk , te duur of
gewoon onuitvoerbaar. Maar Columbus bleef erop vertrouwen dat hij steun zou
vinden en dat hij ooit de tocht zou maken. Hij vestigde zijn hoop op de koning en
koningin van Spanje. Koning Ferdinant en koningin Isabella hoorden Columbus
aan. Zijn ideeën over de wereld waren heel anders dan die van hun raadgevers.
Ze hielpen hem niet. Columbus had een tweede ontmoeting met de koningin van
Spanje. Weer stelde hij hun voor om naar het westen te zeilen en zo een nieuwe
handelsroute naar het Verre Oosten te vinden. Maar koning Ferdinand en
koningin Isabella hadden al hun geld nodig om oorlog te voeren tegen de Moren.
Zes jaar later was Columbus nog steeds de enigen die geloofden dat er land was
in het westen, aan de overkant van de oceaan , en dat daar goud en andere
schatten te vinden waren. Toen ze de oorlog hadden gewonnen, besloot ze hem te
helpen. Ze gaf haar eigen juwelen als onderpand aan haar man. Hij kreeg 3
schepen en 90 bemanningsleden van koning Ferdinand. De koning hoopte dat ze
beladen met kostbaarheden zouden terugkeren. De schepen werden bevoorraad
met voedsel , drinkwater en handelswaar. Zes maanden later , op 3 augustus
1492 , werden de zeilen van de Niña , de Pinta en de Santa María gehesen in
Palos de la Frontera .In zijn hut in de Santa María hield Columbus het logboek
bij. In het geheim maakte hij 2 berekeningen van de afstanden: een nauwkeurige
voor zich zelf en een die gunstiger leek om de opstandige bemanning nog niet
ongerustiger te maken. Eén van zijn metgezellen schreef: … er is nog nooit zo
een kundig zeevaarder geboren als Christoffel Columbus. Hij heeft aan een
enkele wolk of aan een nachtelijke ster al voldoende om te zeggen welke koers
we moeten varen …
Toen , op de 71ste dag , verscheen er een klein stukje land aan de horizon.
Columbus dacht dat het Japan was. Op 12 oktober 1492 vlak na het middaguur,
landde Christoffel Columbus op een wit koraalstrand. Hij knielde neer , kuste de
bodem en bedankte God. In naam van de koning en de koningin van Spanje nam hij
bezit van het land en ging op zoek naar de schatten van het Verre Oosten…
NU is bekend dat hij geen nieuwe route naar het Verre Oosten vond , maar een
nieuw werelddeel. Columbus zelf heeft nooit geweten dat hij Amerika had
bereikt.
De tijdzones
Er zijn verschillende tijdzones.
Bijvoorbeeld: als het bij ons 12 uur ‘s nachts is, is het in Alaska 11 of 10 uur ‘s
nachts.
Dus Alaska heeft 2 tijdzones.
Dat heeft te maken met de aarde die ronddraait. Als wij gaan slapen, staan ze
aan de andere kant van de wereld op.
Kobe
De hoofdstad
Washington, in de de district of Colombia, is de hoofdstad van de VS.
De stad is genoemd naar George Washington (1732 tot 1799), de eerst president
van de Verenigde Staten.
Washington is een stad met mooie gebouwen, brede straten, parken en tuinen.
Leden van het Amerikaanse Congres, dat deel uitmaakt van de regering,
vergaderen in het Capitool. De ambstwoning van de president is het witte huis,
dat in de jaren 90 van de 18de eeuw werd gebouwd.
Sommige huizen in de wijk Georgetown zijn ook zo’n 200 jaar oud.
Jeroen
De Amerikaanse dollar
De dollar is een munteenheid. De naam komt van de muntnamen thaler – taler –
daalder. Dit was een historische munt die voor het eerst rond 1500 werd
geslagen.
Met dollar wordt de Amerikaanse dollar bedoeld. Ook andere landen hebben
munteenheden met de naam “dollar”, terwijl dat niet dezelfde munt is.
Vb. Australische dollar : ! 1 = 9,869
Jamaicaanse dollar: ! 1 = 83,5930
Zimbabweaanse dollar: ! 1 = 5,069
Ze hebben allemaal een andere waarde.
De Amerikaanse dollar is de munteenheid van de Verenigde Staten en van enkele
landen die deze munten hebben overgenomen.
De dollar is sinds de Tweede Wereldoorlog de belangrijkste munt in de
internationale (tussen verschillende landen) handel. Alles wordt herleid naar de
dollar. De goud-en de olieprijzen worden in dollar uitgedrukt.
De euro en de Chinese Renminbi
worden gezien als concurrent van de
dollar. Iik zij worden gezien als één
van de belangrijkste munt in de
wereldhandel.
Het vrijheidsbeeld
Het vrijheidsbeeld is een standbeeld in de
haven van New York.
Het is bedoeld voor het welkom heten van
iedereen: terugkerende Amerikanen, gasten
en immigranten.
Het vrijheidsbeeld is een geschenk van
Frankrijk voor het eeuwfeest van de
onafhankelijkheidsverklaring en als teken van
vriendschap.
Op het plakkaat in haar linkerhand staat in
het Romeins de datum van de
onafhankelijkheidsverklaring op 4 juli 1776.
Het beeld werd in juni 1886 geplaatst.
Het is ontworpen door de Franse
beeldhouwer Frederick Bardholdi en zijn
moeder, Marie Bartholdi, stond model. De
sokkel is een ontwerp van de Amerikaanse
architect Richard Morris Hunt.
Van Lien en Lucy.
De bevolkingsdichtheid in een staafdiagram
stad
oppervlakte
inwoners
bevolkingsdichtheid
New York
Los Angeles
Chicago
Houston
Philadelphia
Phoenix
1 214 km2
1 214,4 km2
587, 9 km2
1 500 km2
349,8 km2
1 229, 5 km2
8 008 278
3 694 820
2 896 016
1 953 631
1 517 550
1 321 045
10 199/km2
3042/km2
4296/km2
1302/km2
4339/km2
1074/km2
John F. Kennedy
Lees de tekst.
Onderlijn de kernwoorden.
Maak een samenvatting.
Op 2 november 1963 werd John F. Kennedy, de president van Amerika vermoord.
De dader was een 24 jarige man genaamd Lee Havry Oswald.
Hij schoot vanuit een watenhuis 3 kogels af waarvan 2 de president en een de
gouverneur troffen.
Waarom hij het deed weet niemand. Sommigen zeggen dat hij een bewonderaar
van Fidel Castro, een vijand van Amerika was.
Anderen zeggen dat hij het voor de F.B.I deed, een organisatie tegen het beleid
van Amerika.
Zelf kan hij het niet meer vertellen, want hij werd ook vermoord door een man
uit de menigte.
Hij zei achteraf dat hij het deed uit medelijden voor de vrouw van de president.
De Mississippi
De Mississippi is het grootste rivierenstelsel van Amerika. De rivier heeft niet
minder dan 250 zijrivieren waaronder de grote Missouri die zorgt dat 31 staten
water hebben. De Missouri voert jaarlijks 400 miljoen ton slib af naar de golf
van Mexico. De Mississippi zorgt voor plaatsen van drinkwater en er is een
belangrijke transportroute voor het binnenlandse scheepvaartverkeer. De vlakte
waar de Mississippi doorheen voert is geschikt gemaakt voor bewoning en voor
de landbouw. Men heeft maatregelen genomen om de rivier beter vaarbaar te
maken. De delta van de Mississippi, één van de grootste ter wereld, neemt in
omvang af nu men allerlei maatregelen heeft genomen om ongewenste
overstromingen te voorkomen.
Het gebergte
Wat is een bergketen?
Een bergketen is een groep bergen die dicht bij elkaar liggen .
Hun toppen liggen van elkaar af, maar iets lager komen ze samen. Dikwijls komen
de ketens samen.
Als het gaat om hele hoge en lange ketens zoals:Andes,het Rotsgebergte,de
Himbalaya, spreken we van gebergtesystemen.
Liggen er ook bergketens in Amerika?
Ja hoor bv :het Rotsgebergte van 4800 km en Andes van 7200 km.
Aardbevingen
Tijdens een aardbeving schudt de grond onder je voeten.
Dat is omdat de steenlagen onder het oppervlak van de aarde verschuiven en
scheuren. Soms kunnen door aardbevingen zo grote hoeveelheden aarde schuiven
waardoor rotsen met verbazingwekkende snelheid van berghellingen kunnen
razen. De aardbevingen komen er doordat de aardplaten tegen elkaar schuiven.
Er zijn meestal lichte aardbevingen die je niet opmerkt.
Grote aardbevingen kunnen veel schade aanrichten. Wetenschappers kunnen
meten wat de sterkte van de aardbeving is met een apparaat, dat noemt een
seismograaf. Een aardbeving zorgt voor veel erge gevolgen. Er kunnen ziekten
komen omdat het water vervuilt en het afval stapelt zich op in de straten. Door
de onhygiënische omstandigheden kunnen ziektes zich snel verspreiden. Mensen
raken hun huis kwijt omdat het vernield is. Veel mensen raken ook in shock en ze
begrijpen niet wat er is gebeurd.
Natuurbeheer
Hoe zag de natuur er vroeger uit?
10 000 jaar geleden: de ijstijd :
Deze koude periode duurde erg lang. Door fossielen weet men dat er
mammoeten en sabeltandtijgers leefden.
Langzaamaan werd het warmer. De sneeuw smolt tot water, de eerste planten
kwamen uit. Er waren lage grassen en struiken = toendra.
Soms bliksemde het waardoor de bossen in brand stonden. Dat is erg, maar in die
tijd kon dat niet zo veel kwaad voor het milieu. Er waren nog véél en grote
bossen omdat de mens zich nog niet met het landschap gemoeid had. De zaadjes
konden de bosbranden overleven en er ontstonden nieuwe bomen.
8000 jaar geleden:natuurlijk landschap
Koeien, konijnen, paarden … leefden in het wild
Dieren kwamen op het sappige gras af. Er groeiden schaduwplanten en
zonneplantjes. Vlinders, bijen , kevers zoals het soldaatje en gaasvliegjes
kwamen op de vlaktes met bloemen en gras.
Mensen trokken kuddes achterna=nomaden=zwerven).
Ze leefde in tenten. Het waren jagers en voedselverzamelaars.
5000 jaar geleden: half natuurlijk landschap
De mensen ontdekten dat ze dieren,planten en bomen kunnen kweken. Ze trekken
niet meer rond. Ze bouwen een huisje ter bescherming van de dieren en om
zichzelf te beschermen tegen de temperatuur. Het waren de eerste kleine
boerderijen.
nu: cultuurlandschap
Orgainsaties zoals Natuurpunt willen de natuur beschermen.
! Zij gaan natuurgebieden aankopen zodat men er niet op kan bouwen.
Daar hebben ze natuurlijk geld voor nodig. Dit krijgen ze van de leden
(lidgeld) en ze krijgen ook subsidies van de gemeente.
Er worden wandelpaden aangelegd zodat mensen daar kunnen genieten de
natuur
! De duinen komen in gevaar door het bouwen van appartementen en hotels
voor toeristen. Natuurpunt had niet genoeg geld om deze duinen te
beschermen. Vandaar dat ze hulp gaan vragen zijn bij de politici. Er werd
een duinendecreet (=wet) opgesteld om de duinen te beschermen.
! Natuurbeheer
Elk jaar gaat men de hooilanden en de bloemenweide maaien zodat de
bloemen terug kunnen uitschieten.
Men plaatst vb. galloways in de wei die grazen en er zo voor zorgen dat
het gras de bloemen niet overwoekert. Zo ontstaan er mooie
bloemenweides met bv. de koekoeksbloem(= graasbeheer)
Vroeger graasden de schapen in de heide en werkte de mens op de heide.
Nu niet meer. Daardoor blijven de bomen en de struiken groeien waardoor
de bloemen geen zon meer krijgen en afsterven. Daarom gaan de mensen
van natuurorganisaties bomen omzagen, schapen erop laten grazen … Zo
kunnen de bloemen bloeien. In de heide leven hagedissen. Dit zijn
reptielen. (leggen eieren, hebben schubben, staart kan afvallen als
bescherming voor de vijanden, in e staart slaan ze vetten op die gebruikt
worden tijdens de winterslaap)
Ook onderhouden de natuurcentra de watergebieden. Wanneer het water
vol ligt met blaren en wanneer de bomen het zonlicht tegen houden kan de
platbuiklibel niet naar het water gaan om eieren te leggen. Ook kikkerdril
heeft zonlicht nodig.
Is het goed om exoten naar ons land te halen?
De kringloop van het voedsel
De zonnebaars hoort thuis in Noord Amerika. Reeds in het begin van de 20ste
eeuw werden zonnebaarzen gekweekt. Nu komt de soort in heel wat wateren
voort. Uit een Nederlands onderzoek blijkt dat vennen met een hoge dichtheid
aan zonnebaarzen slechts 66 waterbeestjes per m2 herbergen terwijl in vennen
zonder zonnebaars niet minder dan 1323 waterdiertjes per m2 leven. De
zonnebaarzen zorgen er ondermeer voor dat algengroei toeneemt, wat niet goed
is voor de zuurstofhuishouding van het water.
De Amerikaanse eik komt al eeuwen in Europa voor.
Hij lijkt op een zomereik maar heeft een gladdere stam en erg verschillende
bladvorm (puntig). Deze boom werd aangeplant omwille van zijn groeicapaciteit en
zijn mooie herfstkleuren. Zijn hout wordt gebruikt in de meubelindustrie. Waar
de Amerikaanse eik groeit zijn weinig andere planten te bespeuren. Zijn bladeren
vormen een verstikkend pakket dat de bosbodem van andere planten en
paddenstoelen ondoordringbaar maakt. Insecten kunnen op deze boom niet
overleven. Daarom zie je in een bos met uitsluitend Amerikaanse eiken ook zo
weinig zangvogels.
Pas in 1910 verscheen de Amerikaanse vogelkers hier ten tonele. Deze boom
werd gebruikt als bodemverbeteraar op arme zandgronden. Helaas wist hij hele
bossen in te palmen en om te toveren tot groene woestijnen: alle inheemse
ondergroei verdween. Zijn bijnaam “bospest” heeft hij niet gestolen. Zijn bessen
worden wel door vogels gegeten zodat de verspreiding van de zaden moeilijk in te
dijken is.
Trop is trop
Om te vermijden dat Vlaamse bossen door deze verschillende boomsoorten
gedomineerd worden, worden er veel Amerikaanse eiken en vogelkersen gekapt.
Om daarna plaats te maken voor inheemse soorten zoals berk, lijsterbes en
zomereik.
Een journalist kwam op bezoek in onze klas.
Waarom heten de eerste inwoners “indianen”?
Toen Christoffel Columbus zijn voet op het werelddeel Amerika zette, dacht dat
hij India ontdekt had. Vandaar dat hij de mensen die daar reeds woonden
“indianen”.
Vanwaar komt de naam Amerika?
Amerio Vespucci was de eerste man die Amerika op kaart had gezet. Vandaar de
naam “Amerika”.
Vanwaar komen de indianen?
Oorspronkelijk komen de indianen uit Azië. Ze zijn vanuit het oosten van Rusland
langzaamaan naar Amerika gekomen. (Cheyenne, Azteken, Navaho, Apachen …)
Wat schiet er nog van de indianen over?
Het Indian Terrority was oorspronkelijk een groot gebied. De oostkust begon
zich meer en meer te ontwikkelen.
De indianen werden uitgeroeid door gevechten, maar ook door ziektes waar zij
niet tegen bestand waren. Zij werden verdreven naar kleine plaatsen waar het
niet gemakkelijk is om te overleven. Dit zijn de reservaten van de roodhuiden.
De indianen begonnen meer en meer te beseffen dat zij het waren die de eerste
bewoners waren in Amerika en dat ook zij “rechten” hebben.
Nu worden de indianen “Native Americains” genoemd.
Op de vlaktes, de prairies werden veel koeien gekweekt. De koeien werden door
de cowboys van Texas naar andere gebieden gebracht om ze daar te slachten en
te verkopen.
In de zuidelijke staten had men veel werkkrachten nodig op de katoen-en de
suikerrietplantages. Hiervoor werden de slaven uit Afrika gebruikt én
misbruikt. De mensen uit het noorden willen de zwarten vrij maken. Zij vinden
dat iedereen gelijk is. Vandaar dat in 1860 de burgeroorlog ontstond. De
zuidelijke staten willen zich afscheiden van de noordelijke . Het noorden heeft
gewonnen.
Waarom haat Osama Bin Laden Amerika?
De Verenigde Staten is een zéér belangrijke macht op de wereld. Het is niet het
grootste land, maar wel het rijkste land.
Ze verbruiken 25% van de grondstoffen zoals olie, elektriciteit ….
Als we de olie blijven verbruiken gelijk we nu bezig zijn, gaat deze op een
bepaald ogenblik op zijn. Vroeger had Amerika zelf veel olie. Dat is al erg
geminderd. Vandaar dat zij een plaats gaan zoeken zijn waar veel oliebronnen
zijn en olie kunnen verkrijgen nl. Irak, Iran. Het geld dat Amerika geeft voor die
olie komt niet terecht bij de gewone mensen , maar wel bij de rijken. De
inwoners (waaronder ook veel islamieten) willen daar ook wel iets voor terug. Zo
is er haat gegroeid! Osama vindt dat De Amerikanen goddeloos zijn. Dit
versterkt de haat. In opdracht van Osama werden er aanvallen gepleegd.
“Blind terrorisme” is een wapen van mensen die geen uitweg meer weten.
De Amerikanen leefden met het idee dat ze zich kunnen blijven uitrekken. Maar
ze zijn zich te fel aan het uitrekken!!! De Amerikanen leven op de poef. Dit wil
zeggen dat ze geld uitgeven dat niet van hun is. Ze hebben schulden. (een
drievoudig tekort)
! Tijdens de regering van Bill Clinton hadden ze een overschot. Nu een
tekort.
! De Amerikaanse bedrijven hebben heel veel schulden.
! De gezinnen leven er heel anders. Ook zij maken veel schulden.
De grote schuldeisers, diegene waar ze het geld terug aan moeten geven, is
China en Japan. Als zij geen geld meer lenen aan de Amerikaanse regering, heeft
de overheid een groot probleem.
Waarom stopt China niet met het lenen van geld?
De Amerikanen kopen veel producten van China (made in China). Zij kopen het
voor een goedkope prijs en verkopen het weer voor een veel duurdere prijs. Vb.
De eypot koop je hier voor ongeveer 400 euro. In China koop je deze voor 7 euro.
De Amerikanen hebben dit toestel bedacht, maar het kan veel goedkoper
gemaakt worden in China. Als zij Amerika geen geld meer lenen, gaan de
Amerikanen deze producten niet meer kopen. Dus, ze hebben elkaar nodig!
Wist je dat?
De Daltons en Jesse James hebben echt bestaan. Zij leefen in Coffevill. Het
waren bandieten, gangsters.
Bondgenoot wordt aartsvijand.
Tijdens een bezoek aan Pakistan in 1980 ontmoet de 23-jarige Osama de
Afghaanse verzetsleiders. Deze maakten enorme indruk op hem. Hij begint in
Saoedie Arabië geld te vewerven voor het Afghaans verzet. Osama begint een
eigenverzetsgroep. Afghanistan werd bezet door de Russen. Het verzet werd
gesteund door de Amerikanen. Dus, Amerika steekt hier geld in (= bondgenoot).
Osama vond toen al Amerika erg goddeloos. De Sovjets trekken zich terug.
Osama is teleurgesteld door de onderling twisten in het verzet. Terug in Saoedie
Arabië wordt hij een vijand van de Afghaans verzetsgroepen dus ook van
Amerika. Amerika stuurde veel Amerikaanse soldaten naar Koeweit voor de
Iraakse inval. Bin Laden krijgt ruzie met de Koninklijke familie. Hij is een echte
lastpost. Hij verlaat Saoedie Arabiê en gaat naar Soedan. Hij wil de Amerikaanse
invloed van de Arabische wereld vernietigen. De Soedanese regering wil Bin
Laden aan Amerika uitleveren. Hij had al een eerste aanval op de garage van de
W.T.C. gepleegd. Er waren zes doden. Toch vond Bill Clinton de prijs van de
uitlevering te hoog. Dit was een grote vergissing.
Osama Bin Laden, de leider van de extremistische moslims; is ook het brein van
de verwoestende aanslagen in de Verenigde Staten. Hij haat het goddeloze
Amerika. Drie weken voor de aanval op de WTC waarschuwde hij de Amerikanen
via een interview. Hij zei dat hij een aanval zou plegen op ongelovigen en hun
leiders.
Na de aanslag vond hij onderdak bij de Taliban. (oude vriendschap in
Afghanistan) Men had respect voor deze geestesgenoot en wapenmaker.
Zijn schuilplaats, de ondergronds bunkers, is gelegen in Kandahar
De Amerikaanse luchtaanvallen op zijn trainingskampen haalden niks uit door de
bergachtige streek.
Het netwerk van terroristen dat hem helpt, noemt men de Al Qaida.
World Trade Center (wtc)
Op 11 september 2001 vloog een vliegtuig in de WtC toren, enkele minuten later
volgde de tweede WTC toren.
De wereld was geschokt door dat nieuws .
Deze aanslag wilde Amerikanen laten inzien dat het oorlog was tussen Irak en
Amerika. De oorzaak is de godsdienst.
De bende leider was OsaMa Bin Laden. Hij zorgde ervoor dat de twee vliegtuigen
tegen de WTC torens vloog. Ooit hadden deze twee gebouwen 110 verdiepingen
en een hoogte van 417 meter. Het waren de hoogste torens van de stad New
York. Op een gewone dag konden er zo'n 50.000 mensen werken.
De gebouwen zijn ontworpen door de Amerikaanse architecten Minoru Yamasaki
en Antonio Brittiochi
Waarom wordt iemand terrorist?
Gevoel van onrecht
Als jij het niet eens bent met een beslissing van d meester of juf,dan kun je
daarover praten. Het lukt je dan misschien om die beslissing te veranderen, Je
hebt dan je doel bereikt. Terroristen proberen ook zijn doel te bereiken,maar ze
vinden dat praten of protesteren geen zin heeft. Daarom gebruiken ze geweld.
Mensen kunnen verschillende redenen hebben om terrorist te worden. Meestal
hebben ze het gevoel dat er onrecht is. Ze vinden bepaalde dingen niet
rechtvaardig.
Een eigen land
Soms worden mensen terrorist omdat ze een eigen land willen. Ze plegen dan
aanslagen uit nationalisme.
Tegen de regering
Er zijn mensen die terrorist worden omdat ze beslissingen van de regering
onrechtvaardig vinden. Ze hebben een politieke reden.
Stoer
Er zijn ook mensen die terrorist worden omdat ze daar veel geld mee kunnen
verdienen. Ze worden dan ingehuurd door een terroristische organisatie.
Wat doen terroristen?
Bommen
Terroristen werken in kleine groepen of alleen. Ze hebben vaak weinig geld
daarom proberen ze met eenvoudige middelen veel schade aan te richten. Dat
kan bijvoorbeeld met bommen. Bommen zijn niet moeilijk te maken. Eigenlijk zijn
rotjes Kleine bommetjes. Met grote bommen kunnen terroristen een bus
opblazen of hele gebouwen laten instorten.
Gijzeling
Soms proberen terroristen hun doel te bereiken door te dreigen met
martelingen of moord. Ze nemen mensen gevangen en dreigen dan deze
gevangenen te martelen of te doden. Zo hopen ze hun doel te bereiken.
Kaping
Soms gijzelen terroristen mensen in een trein,schip of vliegtuig. Dat heet kaping.
Terroristen die een vervoermiddel kapen, zijn kapers. Ze nemen stiekem een
wapen of bom mee in bijvoorbeeld een vliegtuig. Als het toestel in de lucht is,
dwingen ze de piloot naar een plek te vliegen waar ze veilig zijn. Ze dreigen de
vliegtuig te laten ontploffen als ze hun zin niet krijgen.
Eten in de verenigde staten
In de VS (verenigde staten) kun je kiezen uit gerechten uit veel verschillende
landen, zoals, Italië, Spanje, China en Japan.
Vaak willen mensen voedsel dat lekker, goedkoop en snel klaar is.
Winkels van fastfood-restaurant serveren hotdogs, kipgerechten,pizza’s,
Hamburgers en salades. Deze maaltijden kunnen ook afgehaald worden om thuis
te eten. In steden zijn sommige winkels uur per dag open. Er zijn ook winkels die
groente, vlees, brood verkopen. Op het platteland kunnen mensen voedsel bij de
boer halen of in dorpswinkels.
Specialiteiten
Veel streken produceren hun eigen speciale gerechten en dranken.
New England is beroemd om zijn gerechten van zeedieren, zoals kreeften en
schelpdieren. Boston is de stad van de witte bonen in tomatensaus.
Maryland is bekend om zijn krabben en oesters, en Kentucky is wereldberoemd
om zijn gebraden kip. Biefstuk uit Texas wordt vaak op barbecues geroosterd.
‘Tex-mex’ is een mengeling van Texaanse en Mexicaanse schotels.
Louisiana heeft kruidige garnalen en een vissoep die’gumbo’ wordt genoemd.
Callifornië is beroemd om zijn wijnen.
Laurean
Klassieke Muffins
Wat heb je nodig?
Oliespray of boter om de vormpjes in te vetten
300 gr zelfrijzende bloem
110 gr suiker
1,6 dl melk
125 gr gesmolten boter
1 ei
1 pakje vanillesuiker indien gewenst
Hoe ga je te werk?
Verwarm de over voor op 180°C. Bestuif de bakvormpjes licht met olie of gebruik
papieren vormpjes.
Zeef de bloem in een grote kom en voeg de suiker toe. Maak een kuiltje in de
bloem. Meng de melk, boter en het losgeklopte ei in een maatbeker. Voeg toe aan
de bloem en meng kort tot de ingrediënten net gemengd zijn.
Bak de muffins 15 à 20 minuten tot ze gaar zijn, laat even afkoelen en haal uit de
vormpjes.
Je kan naar eigen zin chocolade of fruit toevoegen aan het beslag.
Laat het smaken!
Sport
Veel grote steden in de VS hebben beroemde rugby- en honkbalteams. Er zijn
ook ijshockey-, basketbal- en tennisteams. De enorme sportvelden staan altijd
vol met juichende fans. Veel teams uit de steden hebben een naam, zoals Boston
Red Sox of Chicago Bears. Sommige spelers zijn beroemd of net zo rijk als
filmsterren. De Super Bowl is een rugbywedstrijd die in januari wordt gehouden.
De winnende teams in de twee Amerikaanse rugbydivisies spelen tegen elkaar.
Volleybal, tennis, golf en squash zijn ook erg populair. Mensen blijven ook fit
door hardlopen en joggen. Surfers gaan naar Californië en Hawaï voor de hoge
golven. Kanoën en wildwatervaren wordt ook vaak gedaan.Bergbeklimmers
beklimmen de toppen in Colorado. Wintersporten zijn skiën en schaatsen.
Isa
Cheerleaden
Laura, Lis, Laurean, Fien en An- Sofie hebben een cheerleadergroepje opgericht
omdat er in Amerika veel cheerleaders zijn. En bij cheerleaders horen natuurlijk
mooie pakjes. Die hebben we dan ook gemaakt.
We hebben aan Hilde (mama Alexander) gevraagd of zij stof had voor pakjes.
Dat hebben we gekregen. Dank U. Toen moesten we nog een ontwerp maken. Dat
had Laura samen met haar mama gemaakt. Toen gingen we mensen zoeken die ons
wouden helpen met pakjes maken. Die vonden we ook. Dat waren de oma van Fien
en de mama van Laura. En een tijdje later waren ze af. En dan …
CHEERLEADEN
De cowboys uitrusting
Wat een cowboy aan had was voor praktisch gebruik, niet als versiering: zijn
kleren waren werktuigen, even ruw als het werk waarvoor ze moesten dienen en
de kroon op zijn uitrusting was een cowboyhoed. Hoewel de stijl van plaats tot
plaats varieerde, steeds diende de cowboyhoed voor alles en nog wat. De bol van
de hoed werd een emmer waneer het paard zelf geen water kon vinden; de brede
rand nam de rol van blaasbalg over waneer een vuurtje wat onwillig was.
De hoed kon ook worden gebruikt als een signaal dat van afstand zichtbaar was,
Of men kon ermee naar een plotseling op de vlucht slaand paard slaan om hem de
doen keren. Verder had de cowboy zijn halsdoek, die hij wipes noemde. Deze lap
was zeer nuttig: Het kon en blinddoek voor een wild paard zijn, tot een filter
doek voor modderige water uit een bron. De cowboy droeg een zweet
absorberend flanellen hemd en een jeans, aan zijn voeten had hij hoog gewelfde
laarzen die met smalle punt gemakkelijk door stijgbeugels gleed en ook een
regenjas die fish
heette.
Vuurwapens
Cowboys hadden niet altijd een wapen bij.
Tijdens de trail hadden ze geen wapen bij dat zat in de weg tijdens het
paardrijden.
Ze schoten alleen op koeiendieven en wolven.
Voor de rest lieten ze hun wapens in een kar vooraan in de trail.
Cowboy-taal
De cowboys spraken onder elkaar een eigen taal. Ze gebruikten meestal heel
beeldende woorden en ook ruwe uitdrukkingen. Allerlei woorden pasten ze aan
voor hun eigen gebruik en ze verzonnen vooral vele nieuwe werkwoorden. Een
beroemd woordenboek voor de `cowboy lingo´ of `cowboy slang´ is Wester
Worlds door Ramon F. Adams.
Air-tights: Ingeblikt voedsel zoals: tomaten, fruit en melk
Cackle berries: Kippeëieren
Calico: Een gevlekt paard. Het woord werd ook gebruikt als naam voor een vrouw
in een gekleurde jurk.
Can’t-hook cattle: Runderen zonder hoorns, zo genoemd vanwege de
moeilijkheden bij het vangen van deze dieren met een lasso.
Couldn’t drive nails into a snowbank: Een benaming van een onhandige of
domme kerel.
Dofunnies: De nutteloze maar aardige voorwerpjes in de bagage van de cowboy.
Equaliser: Een revolver. De benaming komt voort uit de uitdrukking dat een
revolver iedereen gelijk, `equal´ maakt.
Five beans in the wheel: Een revolver geladen met vijf in de plaats van zes
kogels. De haan rust op het lege magazijn voor de veiligheid.
False pond: Luchtspiegeling in de woestijn.
Goose drowner: Een zware regenbui, waarbij zelfs `ganzen verdrinken´.
Hell in his neck: `Hij heeft de duivel in zijn nek´,wordt gezegd van een zeer
vastberaden cowboy.
He’ll do to ride the river with: Een copliment voor een flinke kerel,stammend
uit de tijd dat er voor het oversteken van een rivier met een kudde veel moed
nodig was.
De trail
Vroeger waren er in de States ook cowboys dat betekent “koejongen” .
Zij kweekten buffels en koeien voor het vlees, de melk, huiden … In Texas
waren te weinig beesten. Dus moesten ze een manier zoeken om terug koeien en
buffels naar Texas te krijgen zodat die terug vlees hadden.
Zo ontstond de trail. Een trail is eigenlijk een soort trektocht met koeien en
buffels. Deze kon maanden duren.
Natuurlijk waren er ook cowboys nodig zodat de koeien en buffels niet konden
weglopen. Vanvoor was er de “range boss” dat was de baas.
En de “kitchenwagen” die was de wagen die vooraan reed.
Dat was de kookwagen. Aan de zijkanten reden de “flank riders” die moesten
ervoor zorgen dat er geen koeien wegliepen.
Er was ook een wagen voor de gewonden, zieken en zwangere koeien. Vanachter
reed de “dust rider” dat betekent stofrijder. Die noemde zo omdat er achter die
bende koeien in dat zand natuurlijk stof omhoog springt.
En hij moest er dan voor zorgen dat er geen koeien achterbleven.
Arno
Het brandmerken van koeien
Het brandmerken deden zo omdat ze anders niet weten van welke kudden hun
koeien waren.
Als hun koeien gestolen waren, zouden ze het ook zien dat het hun koeien waren.
Maar na jaren begonnen ze de brandmerken te vervalsen.
Hoe gingen ze tewerk?
Ze bonden de poten van de koeien aan elkaar.
Ze maakten het ijzer warm en drukten het op de koe
Er zijn verschillende brandmerken van elke kudde 1.
Het ziet eruit als een staaf met het symbool van de groep of kudde.
Maak een cirkeldiagram!
Vrije godsdienst
Christelijk
Joods
Moslim
Boeddhist
geen religie
79,8%
1,4%
0,6%
0,5%
overige ( 17,7% )
Schaalbegrip
1. Neem een kaart van de VS.
2. Hoe groot is de afstand in werkelijkheid tussen :
1. Los Angeles en Texas
2. New York en Chicago
3. Washington en Hollywood
4. Chicago en Hauston
Download