Verslavingsproblematiek: Cannabis

advertisement
Verslavingsproblematiek:
cannabis
CANNABIS EN VERSLAVING:
FEITEN EN MISVERSTANDEN
RAYMOND NIESINK
MARGRIET VAN LAAR
Inleiding
 In hoeverre is cannabis een verslavende drug?
 Vroeger: cannabisverslaving bestaat niet of komt
nauwelijks voor
 Probleem wordt sterk onderschat
 Toename in de vraag naar behandeling van
problemen met cannabis
Gebruik
 Cannabis is de meest gebruikte illegale drug
 Experimenteel en recreatief gebruik
 Laatste onderzoek: 360.000 gebruikers (Nederland)
-> schatting aan lage kant (?)
-> Ondervertegenwoordigde groepen:
heroïneverslaafden, zwerfjongeren, frequente
bezoekers coffeeshops
 Aantal gebruikers zegt weinig over het
probleemgebruik van cannabis
Problematisch gebruik
 Gezondheids-, emotionele, gedragsmatige, sociale en
juridische problemen
 Diagnostisch and statistical manual of mental disorders
(DSM-IV): Amerikaans handboek voor diagnose en
statistiek van psychische aandoeningen
* niet het woord ‘verslaving’
* wel is er sprake van stoornissen in het gebruik van
middelen, waarbij het gaat om misbruik (‘abuse’)
en afhankelijkheid (‘dependence’)
 NEMESIS-1 & NEMESIS-2: grootschalige studie naar de
psychische gezondheidstoestand van de Nederlandse
bevolking (18 t.e.m. 64 jaar)
Hulpvraag
 Primair probleem = het middel dat grootste probleem





veroorzaakt
Secundair probleem = ander(e) middel(en)
Jongeren komen meestal niet uit zichzelf
Gevolg hulpvraag: drang door familie, vrienden, school,
jeugdzorg of de kinderrechter
Piek risico cannabisafhankelijkheid: 17 jaar (zeer jong!)
Reden stijging hulpvraag?
* toename probleemgebruikers
* verbeterd hulpaanbod
* sneller doorverwijzen door de eerste lijn
* groeiende bewustwording van de risico’s van cannabis
Onderzoek naar cannabisafhankelijkheid
 Jaren ‘60 en ‘70: cannabis is niet verslavend want
stoppen na intensief gebruik leidt nauwelijks tot
ontwenningsverschijnselen
 Nu: cannabis levert wel lichamelijke
ontwenningsverschijnselen en gewenning
 Dierexperimenteel onderzoek
 Onderzoek in de mens
 Neurobiologie
Nederwiet: veel THC en weinig CBD
 THC = tetrahydrocannabinol: een psychoactieve stof
die voorkomt in cannabis
* snellere en hogere concentraties in hersenen
* THC-gehalte 2x zo hoog dan in traditioneel
geïmporteerde wiet
 CBD = cannabidiol: niet-psychoactieve cannabinoïde
die voorkomt in cannabis
* volledig ander effect en andere werking lichaam
* gaat een aantal ongewenste effecten van THC tegen
 Veel THC/weinig CBD: hoger risico schizofrenie en
hoger risico verslaving  gehalte moet gelijk zijn
Besluit
 Geen stijging in cannabisgebruik
 Geen stijging in cannabisafhankelijkheid
 Vraag naar hulp (behandeling) door problemen van
cannabisgebruik is wel sterk gestegen(!)
* meer last van symptomen van de verslaving dan vroeger
* veranderde samenstelling van cannabis
 Cannabisafhankelijk bestaat (vroeger niet!)
 Preventie: ontmoedigen van cannabisgebruik onder
jongeren
 Hoe later men begint met blowen, des te geringer het risico
om verslaafd te raken.
Uitzicht cannabis…
Referentie:
Raymond, N. & Van Laar, M. (2010). Cannabis en verslaving: feiten en misverstanden. Verslaving, 4,
84-96. Doi 10.1007/s12501-010-0703-8
Powerpoint gemaakt door Floor Brackevelt, student 1ste jaar toegepaste psychologie, Katho Kortrijk.
Download