Bericht.dot - Regelingen en voorzieningen

advertisement
DD-NR 0809-999
Regelingen en voorzieningen
CODE 9.1.9.5
MS-patiënt mag medicinale cannabis telen
jurisprudentie
bronnen
Uitspraak Hoge Raad d.d. 16.9.2008, www.rechtspraak.nl/BC7923
De Hoge Raad heeft op 16.9.2008 geoordeeld dat omstandigheden in een individueel geval kunnen
meebrengen dat verboden gedragingen, zoals het zonder ontheffing kweken van cannabis door een
MS-patiënt, gerechtvaardigd kunnen worden indien wordt gehandeld in noodtoestand.
De Hoge Raad laat daarmee een eerder oordeel van het hof in stand. [Het hof Leeuwarden heeft op
17.10.2006 (LJN www.rechtspraak.nl/AZ0244) verdachte ontslagen van alle rechtsvervolging.]
Daartoe is in de eerste plaats van belang dat is vastgesteld dat verdachte geen redelijk alternatief
had. In de tweede plaats is aannemelijk geworden dat verdachte als MS-patiënt slechts in de door
hemzelf gekweekte cannabis een heilzame werking vond.
Verdachte is een multiple sclerosis (hierna MS) patiënt. Hij behoort tot de patiënten bij wie het gebruik
van cannabis een heilzame werking heeft op de spasticiteit en pijn die de ziekte MS veroorzaakt. Het
telen van cannabis is evenwel bij de Opiumwet verboden. Op dat verbod heeft de wetgever met het oog
op het medicinaal gebruik van cannabis een uitzondering gemaakt. De regeling houdt in dat een patiënt
op doktersrecept bij de apotheker cannabis kan verkrijgen, welke slechts door professionele kwekers met
een ontheffing mag worden geteeld. Particulieren komen voor een ontheffing niet in aanmerking.
Er zijn vele soorten cannabis en de werkzame stoffen verschillen per soort. De apotheker verstrekt
slechts een beperkt aantal soorten cannabis. De verdachte bleek van de door de apotheker verstrekte
cannabis negatieve bijwerkingen te ondervinden. Dat bracht hem er toe zelf cannabis te gaan kweken.
Daarbij bleek hij wel baat te hebben. Volgens deskundigen heeft hij blijkbaar de plant weten te vinden
die voor hem de juiste werkzame stoffen bevat.
Download