extra informatie voor de media

advertisement
EXTRA INFORMATIE VOOR DE MEDIA:
Als speciale attractie bij zowel de jaarvergadering als bij de opening van het Pea Point
natuurreservaat, houdt de Nature Trust van New Brunswick een boottocht naar het
Southern Wolf eiland voor de media, van 13 uur 30 tot 14 uur ((Lokatie: Pea Point,
Wallace Point weg, Blacks Harbour) en van 14 uur tot 17 uur (boottocht naar Southern
Wolf eiland voor de media - indien gewenst).
Persbericht:
Een van oudsher bekend bedrijf stelt kustgebieden aan de Bay of Fundy als
geschenk ter beschikking aan de Nature Trust van New Brunswick. Blacks
Harbour, zaterdag 29 september, 2012.
Connors Bros. Clover Leaf Seafoods Company heeft vandaag aangekondigd dat het, als
onderdeel van hun onverminderde inzet voor de houdbaarheid van kustgebieden nog
een belangrijk stuk kust als geschenk ter beschikking stelt aan de Nature Trust van New
Brunswick.
Het stuk kustgebied, van 43,1 hectare, staat normaal bekend als “Pea Point” en bevindt
zich vlakbij de pier van de boot naar Grand Manan. Het gebied is het 35ste provinciale
natuurreservaat van de Nature Trust. Het nieuwe reservaat heet “Connors Bros. Nature
Preserve at Pea Point”. Het wordt de taak van het dorp Blacks Harbour om voor het
nieuwe reservaat te zorgen en het in samenwerking met de Nature Trust van New
Brunswick te beheren en te beschermen.
Don Dennison, de voorzitter van de Nature Trust, zei: 'We zijn erg blij en dankbaar voor
dit belangrijke geschenk bestaande uit een stuk kustgebied aan de Bay of Fundy. Het
wordt het twaalfde natuurreservaat van de Nature Trust in de Fundy-baai en de
overdracht van het gebied gebeurde slechts een paar maanden nadat Connors Bros.
ons in juni het Southern Wolf eiland doneerde. Southern Wolf eiland is het meest
zuidelijke eiland van de Wolf eilandengroep en ligt 10 km vanuit Blacks Harbour.
Het Pea Point gebied heeft zeker honderd jaar lang een onderdeel gevormd van het
Connors Bros bedrijf. "Niet alleen is het belangrijk als een onderdeel van ons bedrijf," zei
de eerste vice-president en directeur beheerder van Connors Bros. Clover Leaf
Seafood, de heer Ron Schindler, "het heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de
geschiedenis van de kust van New Brunswick. Deze nieuwste land donatie aan de
Nature Trust van New Brunswick staat in het teken van onze onverminderde inzet voor
een toekomst die in stand gehouden kan worden, en onze belofte aan de plaatselijke
bevolking, aan wie het wereldwijde succes van Connors Bros. Clover Leaf Seafood te
danken is, om onze kust en waterwegen te beschermen voor de toekomst.
Zowel het onderhoud van de paden en de toegangsmogelijkheden tot de uitzichtpunten
op het terrein, als het jaarlijks vaststellen of het beheersplan van het terrein nog wel
gevolgd wordt, wordt de taak van het dorp Blacks Harbour, in samenwerking met de
Nature Trust van New Brunswick. Teresa James, de burgemeester, is erg blij met het
nieuwe reservaat. "Onze gemeente is zeer vereerd de zorgdragers te mogen zijn", zegt
ze, "voor dit geschenk, dat zo belangrijk is en zoveel betekent. En vanwege deze
samenwerking kunnen we verwachten dat dit ecologisch zo belangrijke gebied veilig in
stand gehouden wordt voor onderzoek en recreatie in de toekomst".
"Het feit dat het dorp Black's Harbour de taak op zich heeft kunnen nemen om de
zorgdragers te zijn voor het Connors Bros Pea Point natuurreservaat is opnieuw een
voorbeeld van hoe de Trust samenwerkt met de gemeentes om bepaalde gebieden te
beschermen binnen de grenzen van de gemeente, voor zowel de lokale bevolking als
voor bezoekers van buitenaf", voegt Dennison toe.
Dennison is ook erg blij met het feit dat het hier gaat om een samenwerking van de
Nature Trust met een zeer gerenommeerd New Brunswick bedrijf dat een lange traditie
kent voor de selectie en de bescherming van de belangrijkste voorbeelden van het rijke
natuurlijke erfgoed van New Brunswick. Deze twee geschenken geven aan hoe het
leiderschap van een bedrijf kan samenwerken met de Nature Trust om de speciale
plaatsen in onze provincie te selecteren, en voor altijd te beschermen voor de studie en
recreatie van tegenwoordige en toekomstige generaties.
Trevor Holder, de minister van cultuur, toerisme en gezond leven, wenste de
samenwerking tussen Connor Cros., het dorp Blacks Harbour en de Nature Trust veel
succes toe.
"Deze drie partners hebben vanwege hun samenwerking een nieuw bestemmingspunt
geschapen in de Fundybaai voor die bezoekers die een kijkje wensen te nemen naar
wat de Charlotte eilanden en de Bay of Fundy benedenstrooms te bieden hebben", zei
Holder. Het Connors Pea Point Reservaat wordt een trekpleister voor de bezoeker. De
passagier op de boot naar Grand Mannan kan de ruige kustpaden van het reservaat
uitproberen aangezien het zich vlakbij de pier bevindt, terwijl ze onderweg langs het
Southern Wolf eiland komen waar een ouderwetse vuurtoren op staat."
Op het eiland bevinden zich zeevogelkolonies van diverse soorten, zoals bijvoorbeeld de
Drieteenmeeuw, de Eidereend, de Mantelmeeuw, de Zilvermeeuw en de Alk.
Download