Draaiboek workshop familie ervaringsdeskundige hulpverleners Pro

advertisement
Draaiboek workshop familie ervaringsdeskundige hulpverleners Pro Persona
Pro persona ontwikkelde dit draaiboek tijdens In voor Mantelzorg
Locatie:
Indeling:
Doel:
De Bogen, lokaal 1
Kring met stoelen, tafels opzij
Hulpverleners met ervaringskennis met elkaar in contact brengen, taboes bespreekbaar
maken en concrete ideeën uitwisselen hoe dit taboe te doorbreken
Tijd:
13:30
14:00
Onderdeel:
Inloop
Opening en welkom
- korte intro over het project, anti-stigma en doel van
de workshop.
Door
Ineke
Ineke
Materialen
Koffie/thee
14:15
Kennismaking met elkaar en ieders mantelzorgervaring
- Ieder: hoe heet je, met wie ben jij verbonden als
mantelzorger en waarom vind je het belangrijk dat er
ruimte/openheid komt over eigen ervaringen binnen
PP?
- Rick deelt als eerste zijn ervaring. Zelf openheid tonen.
Petra
Rick
Uitnodiging
Vooraf
Verkennen van overtuigingen
- Kijkend naar het delen van je ervaringen als mantelzorger; wat houdt je dan tegen en wat stimuleert
jou? Welke overtuigingen of gevoelens zijn dat?
- Schrijf op een rode kaart overtuigingen die jou belemmeren en op de groene kaart die jou stimuleren.
Eén overtuiging per kaart. Probeer zo concreet mogelijk te zijn.
- Groep in 2-/3-en verdelen. Antwoorden uitwisselen:
wat is herkenbaar?
- Flapover met organisatie adviezen toelichten
Petra
Stel…er is geen stigma meer
- Wondervraag: Stel er zou binnen Pro Persona geen
taboe meer rusten op jouw eigen mantelzorgervaring. Hoe zou dat er dan uitzien? (cultuur, effect op
mantelzorgers, onderlinge samenwerking).
- Denk even na over dat droombeeld en probeer de
essentie van die droom te tekenen in een beeld of
symbool. Combineer dat met korte pauze.
- Deel je droom in 4-tallen/plenair in kleine groep.
Van droom naar actie
1. Stoelenoefening: dromer, criticus, doener (elk 2 minuten). Iemand deelt zijn/haar droom. Vertelt over
die droom, anderen vullen aan. Alles is mogelijk op
de droomstoel. Vervolgens 2 minuten op de stoel
Petra
14:45
15:15
15:45
Stickers om naam
op te schrijven
25 Rode kaarten/A5-papier
25 Groene kaarten/A5 papier
Pennen
Flapover
Memostickers
Lege witte A4-vellen
Stiften
Koffie/thee
3 stoelen
Petra
16:00
16:15
16:30
16:45
van de criticus, alle argumenten waarom het toch
niets wordt met die droom worden opgehaald. De
doener tot slot heeft naar beide geluisterd en maakt
concrete voornemens: wat ga ik doen?
2. Ieder eigen actieplan opstellen aan de hand van het
Anti-Stigma formulier
3. Delen van ieders 1e actie: ieder noemt hardop zijn 1e
actie (zonder uitleg): Ik ga….
Cirkel van invloed uitleggen en vragen of ieder positie in wil nemen. Even gelegenheid geven om zo nodig actie aan te scherpen om het dichterbij eigen invloed te brengen.
4. Schrijf een kaart aan jezelf met daarop je goede
voornemen. Die sturen we over een paar weken op
als reminder. Kies je werk- of priveadres.
Hoe verder?
- In oktober (?) nog eens bij elkaar komen om ervaringen te delen op de Mat?
- Aanbevelingen voor Tom op flapover plakken.
- Trainingen de Mat
Trees
Petra
Formulier actieplan
opstellen
Touw
Anti-stigma kaarten
Flyers de Mat
Actieplan
1. Wat wil jij doen om meer open te worden over je familielid met een psychische aandoening?
2. Hoe ga je dit aanpakken?
3. Wat wordt je eerste stap?
4. Uit de ervaring van Samen Sterk zonder Stigma blijkt dat het creëren van openheid
het beste werkt als je medestanders hebt. Mensen die weten dat je hiermee bezig
bent en die jou hierin steunen. Met wie bespreek je dit actieplan om ervoor te zorgen
dat je ondersteuning krijgt? Wie wordt je maatje
5. Maak een tijdpad voor jezelf. Wanneer ga je wat doen?
Download