De doelgroep - Stichting Op Weg Naar Huis

advertisement
De doelgroep:
Traditionele daklozen hebben geen dak boven het hoofd, vallen op doordat ze er vaak
onverzorgd uit zien, slapen buiten op een bankje in het park, of onder een brug. Vanwege hun
psychiatrische achtergrond en/of verslaving is het een moeilijke groep om hulp aan te
verlenen. Deze groep wordt ook wel de ‘buitenslapers’ genoemd. Dan is er een groep de
thuislozen, deze worden opgevangen in de reguliere opvang, deze groep krijgt een
zorgindicatie, en dus goede hulp, vanwege hun psychiatrische achtergrond of verslaving.
Tachtig procent van de dak- en thuislozen heeft psychische problemen, waarvan een
behoorlijk deel een persoonlijkheidsstoornis. Daarnaast is er ook een groep van rond de
tachtig procent die een verslavingsachtergrond hebben. Veel dak- en thuislozen hebben dus
een dubbeldiagnose, dit zijn mensen die drugsverslaafd zijn en schizofreen of een
antipersoonlijkheidsstoornis hebben en verslaafd zijn aan alcohol of gokken.
Nieuwe Onzichtbare daklozen zijn een groep die niet verslaafd is geen psychiatrische
problemen hebben, die vaak opgeleid zijn en een normaal burgerlijk bestaan leiden tot ze op
straat komen te staan. Deze daklozen hebben nog een extra probleem: zonder verslaving of
psychische problemen kun je vaak niet terecht bij de reguliere daklozenopvang. Mensen met
ernstige problematiek krijgen nu eenmaal voorgang. Daarvoor biedt stichting
OpWegNaarHuis een oplossing: het opvanghuis, waar deze Nieuwe Onzichtbare daklozen een
kamer kunnen huren en aan hun problemen kunnen werken. Ze doen dit onder professionele
ondersteuning, zodat ze binnen een termijn van zes maanden weer zelfstandig kunnen wonen
met inkomen uit werk.
Download