Diep Veneuze Trombose

advertisement
Interne Geneeskunde I
DIEP VENEUZE TROMBOSE
1e druk 1998
3e druk 2008
Samengesteld door Internisten, Longartsen, Laboratorium Isala klinieken Zwolle en Huisartsen.
Becommentarieerd door Dermatologen en Radiologen.
Deze werkafspraak sluit aan op de NHG standaard Diepe Veneuze Trombose M86, januari 2008. Met een * is
aangegeven waar de werkafspraak verschilt van de NHG standaard.
BEGRIPPEN
DVT
PTS
LMWH
VKA
Diep Veneuze Trombose.
Posttrombotisch syndroom.
Laag-moleculairgewicht heparine.
Vitamine-K-antagonisten.
DIAGNOSTIEK
Inschatting kans op DVT via eerstelijnsbeslisregel
NB.: Regel niet gebruiken indien klachten > 30 dagen of bij gebruik anticoagulantia.
Klinisch gegeven
Mannelijk geslacht
Gebruik oac
Aanwezigheid maligniteit
Recent operatie
Afwezigheid trauma
Uitgezette venen been
Kuitomvangverschil
3 cm
Score
1
1
1
1
1
1
2
D-dimeer test
Alleen D-dimeertest indien score
3. Cito bepaling, bij voorkeur in praktijk via slidetest, te verkrijgen via het Klinisch Chemisch Lab Isalaklinieken. Patiënt laten wachten op
uitslag! Dat geldt ook indien bepaling cito in lab wordt gedaan, vervolgbeleid zie hieronder. Delay bij verdenking is ongewenst, DVT is een potentieel gevaarlijke aandoening.
Resultaat
Verder beleid
Score
3, D-dimeertest negatief DVT onwaarschijnlijk.
Score
3, D-dimeertest positief Gerede kans op DVT. Indicatie echo zelfde dag.
Indien op lab verricht op indicatie DVT verwijst
lab door voor echo. Bij positieve echo verwijst
radioloog direct door naar internist met bericht
aan huisarts(enpost). Bij negatieve echo dient
echo herhaald te worden na 5-7 dagen, pt krijgt
afspraak daarvoor mee. Indien echo weer
negatief: geen DVT.
Zwolse Werkafspraken
Score
4
Positieve echo
Gerede kans op DVT. Indicatie echo zelfde dag.
Bij positieve echo verwijst radioloog direct door
naar internist met bericht aan huisarts(enpost).
Bij negatieve echo dient echo herhaald te worden
na 5-7 dagen, pt krijgt afspraak daarvoor mee.
Indien echo weer negatief: geen DVT.
Wijst op DVT.
BELEID
Verwijzing internist*
Commentaar
De werkgroep adviseert anders dan de NHG
standaard voor behandeling te verwijzen, om de
hierna te noemen redenen.
Diagnostiek
Secundair of idiopathisch, bij idiopathische DVT is
er 10% kans op het bestaan van een carcinoom.
Bepaling duur anti-stol
Is vaak lastig te bepalen. Internist controleert tot
antistol gestopt kan worden.
Complicaties
Het is een potentieel gevaarlijke aandoening.
30% heeft longembolie, niet altijd symptomatisch.
Veel nieuwe ontwikkelingen
Lage frequentie huisartsenpraktijk Waardoor weinig ervaring.
SECUNDAIRE PREVENTIE NA DVT
Maatregel/situatie
Commentaar
Zwachtelen, ACT
Bij DVT, via dermatoloog, huisarts of thuiszorg.
Scholing mogelijk via Dermatologisch Centrum
Isala. Vervolgd door kous, AD klasse 3 gedurende een jaar. Dan diagnostiek op diep veneuze
insufficiëntie (Duplex en/of LichtReflexRheografie) via dermatoloog om noodzaak
verder dragen van kous te bepalen. *
Internist verzorgd bij laatste controle vervolgafspraak bij dermatoloog.
Geen orale anticonceptie
Wel eventueel gestageen zoals Mirena® of
Implanon®, via huisarts.
Stoppen met roken*
Er is een verhoogd risico op DVT bij roken.
Vliegreizen
Geen evidence over zin LMWH. Wordt toch wel
geadviseerd bij reis langer dan 6 uur en ernstige
DVT in anamnese. Wel goed drinken, beperkt
koffie en alcohol, rekken en bewegen, eventueel
steunkous klasse II.
Bedlegerigheid
LMWH overwegen indien langdurig.
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MCC Klik.
Download