verloskunde - Verloskundigenpraktijk Oostelijke Eilanden

advertisement
Hoe maakt u een afspraak?
Voor het maken van een afspraak in het VCO Echopunt kunt u
bellen elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur naar tel.nr. 020-4630661.
U wordt verzocht uw verzekeringsgegevens mee te nemen en het
aanvraagformulier dat uw verloskundige/gynaecoloog u heeft
meegegeven. Indien u verhinderd bent, dient u 48 uur van te voren
uw afspraak af te zeggen. Wanneer u te laat op uw afspraak verschijnt
en de helft van de onderzoekstijd is reeds voorbij dan dient er een
nieuwe afspraak gemaakt te worden. Tevens wordt 50% van het
onderzoekstarief in rekening gebracht.
verloskunde
2e Oosterparkstraat 274-M
1092 BV Amsterdam
tel. 020-4630661
Waar kunt u ons vinden?
Het VCO Echopunt is te bereiken met tram 3 of 7, halte Oosterpark.
Indien u met de auto komt kunt u in de buurt betaald parkeren. Het
meest praktische vervoermiddel is echter de fiets!
Wie zijn wij?
verloskunde
2e Oosterparkstraat 274-M
1092 BV Amsterdam
tel. 020-4630661
e-mail: [email protected]
www.verloskundecentrumoost.nl
Het Verloskunde Centrum Oost (VCO) is een samenwerkingsverband
tussen de zeven verloskundigenpraktijken in Amsterdam Oost en
omgeving, het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) en de STBN
(landelijke stichting ter versterking van de eerstelijns verloskunde). Er
vinden verschillende activiteiten op het gebied van verloskunde plaats
in het centrum. Het Echopunt is het onderdeel van het VCO waar echo’s
worden gemaakt op verwijzing van uw verloskundige of gynaecoloog.
De deelnemende praktijken zijn:
• Nicolaas Witsenkade
• Amsterdam Oost • Ruyschstraat
• IJburg
Verloskunde Centrum Oost is gevestigd in het Medisch Centrum Oost (MCO)
• Astrid Limburg
• Oostelijke Eilanden
• Van Swinden
• OLVG
Wanneer komt u bij ons?
Wie verricht de echo?
In het VCO Echopunt worden echo’s gemaakt op verwijzing van uw
verloskundige of gynaecoloog. U wordt verwezen op grond van de
volgende indicaties:
• het vaststellen van een al dan niet vitale zwangerschap
• het bepalen van de zwangerschapsduur
• het opsporen van een meerlingzwangerschap
• het bepalen van de ligging van het kind
• het bepalen van de locatie van de placenta
• het bepalen van de hoeveelheid vruchtwater.
In het VCO worden de echo’s verricht door verloskundigen die speciaal zijn
opgeleid tot echoscopist. Het is mogelijk dat er een verloskundige of arts in
opleiding bij het onderzoek aanwezig is.
Tevens kunt u bij ons terecht voor de combinatie-test en de 20 weken-echo.
Voor uitleg over deze onderzoeken verwijzen wij u naar de folder “prenataal
onderzoek”.
Wat is echoscopie?
Bij echoscopie wordt gebruik gemaakt van geluidsgolven. Deze
geluidsgolven hebben een hogere frequentie dan het menselijk oor kan
horen. Het wordt ook wel ultra geluid genoemd. Inwendige organen
weerkaatsen dit geluid. Het terugkerende geluid wordt opgevangen en
elektronisch omgezet tot een afbeelding. Op deze wijze kunnen wij de
organen en andere structuren van uw kindje onderzoeken.
Echoscopie kan op twee manieren gebeuren. Uitwendig via de buik of
inwendig via de vagina. Bij echo’s voor 12 weken geven we de voorkeur aan
een inwendige echo. Ook in een latere periode kan er toch besloten worden
om over te gaan op een inwendige echo indien de uitwendige echo geen
goede beeldkwaliteit geeft.
Soms kan het onderzoek aanleiding geven tot nader onderzoek. In dat geval
zal er contact opgenomen worden met uw verloskundige. Er vindt dan een
doorverwijzing plaats naar een specialist in het OLVG.
Met de huidige echo apparatuur is het kind goed in beeld te brengen. Het
is echter niet zo dat met behulp van de echo gezien kan worden of het kind
geheel gezond is.
Hoe is de betaling?
De echo’s gemaakt op verwijzing van de verloskundige of gynaecoloog
worden volledig vergoed door de zorgverzekeraars. Het tarief voor deze
echo’s, inclusief een eventuele foto bedraagt € 34,90.
De combinatie-test voor vrouwen jonger dan 36 jaar wordt tot nog toe
niet vergoed door de zorgverzekaars. Het tarief voor deze test is € 132,(incl. serumbepaling). De 20 weken-echo wordt wel vergoed door de
zorgverzekeraars, het tarief is € 128,-.
Alleen de combinatietest dient direct betaald te worden. Voor de 20 wekenecho geldt dat deze vergoed wordt door de verzekeraar. Afhankelijk van waar
u verzekerd bent, gaat de rekening òf rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar
òf dient u direct na afloop van het onderzoek de rekening te voldoen en
vervolgens zelf bij de verzekeraar te declareren.
Is echoscopie veilig?
Klachten?
Van echoscopie is nooit wetenschappelijk aangetoond dat het schadelijke
effecten heeft. Toch is er geen garantie dat nu onbekende maar ongewenste
effecten in de toekomst zullen worden vastgesteld. Het is dan ook verstandig
echoscopie alleen toe te passen bij een medische noodzaak.
Indien u niet geheel tevreden bent, een opmerking of klacht hebt, kunt
u dit het beste bespreken met de behandelend echoscopist. Mocht dit
voor u geen bevredigende resultaat bieden dan kunt u zich wenden tot de
klachtencommissie van de KNOV (beroepsvereniging van de verloskundigen)
of de klachtencommissie van het OLVG.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards