vragenlijst logistiek dienstverleners

advertisement
Vragenlijst ‘Beste Warehouse
Automation-project 2011’
In het themakatern ‘Warehouse Optimization & Lean Logistics’ besteedt de redactie van Supply
Chain Magazine aandacht aan de beste automatiserings-/ mechaniseringsprojecten in een
warehouse. Het gaat om projecten die het verschil maken in de keten.
Wilt u een baanbrekend project aanmelden, dan kunt u onderstaande vragenlijst invullen
en deze uiterlijk 11 januari 2012 retourneren aan [email protected]
Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking!
UW GEGEVENS
Vraag
Naam
Bedrijf
Functie
Telefoonnummer
E-mailadres
Antwoord
AUTOMATISERINGS-/ MECHANISERINGSPROJECT 2011
Vraag
Antwoord
Bij welk bedrijf heeft u in 2011 een
baanbrekend project opgeleverd?
In welke branche is deze klant actief
en in welke plaats(en) gevestigd?
Geef een korte beschrijving van het
oorspronkelijke probleem
(bottleneck) waarvoor u een
automatiseringsoplossing heeft
geïmplementeerd.
Waar in het proces? (inbound,
outbound, orderpick/assemblage,
crossdock, verpakking, et cetera
Wat is de productiviteitsverbetering
(throughput) in aantallen pallets,
dozen of eenheden?
Wat maakt deze oplossing mogelijk
wat voorheen niet mogelijk was?
Verschijning SCM Magazine 1:
Donderdag 9 februari 2012
Download