Hoofdstuk 2: Natuurlandschappen op aarde

advertisement
Diagnostische toets paragraaf 1,2 en 3 hoofdstuk 2
Hoofdstuk 2: Natuurlandschappen op aarde
Diagnostische toets paragraaf 1, 2 en 3
Bij de vragen met kleine letters (a,b,c,d) is altijd maar één antwoord goed.
Bij de vragen met hoofdletters (A,B,C,D) kunnen meer antwoorden goed zijn.
1
Wat hoort bij elkaar?
Zet A t/m D onder elkaar en schrijf het Romeinse cijfer van het bijbehorende kenmerk erachter
(bijvoorbeeld (A – IV). Je kunt elk cijfer maar één keer gebruiken.
A
B
C
D
Ligging in tropen
Heterogeen bos
Verschillende etages
Hele jaar groen
2
A
B
C
D
Waar leefden de indianen vroeger van?
Toerisme
Jacht
Verbouw van groente en graan
Verbouw van soja
I
II
III
IV
Bladeren vallen niet allemaal tegelijk af
Lage breedte
Variatie aan bomen en planten
Altijd schemerig
Figuur 1: Topografie Amazonegebied
3
Bekijk de kaart van figuur 1. Welk antwoord is juist?
a
B = Argentinië, D = Bolivia, F = Venezuela.
b
B = Chili, D = Peru, F = Colombia.
c
B = Chili, D = Peru, F = Venezuela.
d
B = Argentinië, D = Bolivia, F = Colombia.
De Geo aardrijkskunde voor de onderbouw 1 t/h
© ThiemeMeulenhoff, Utrecht/Zutphen, 2009
Diagnostische toets paragraaf 1,2 en 3 hoofdstuk 2
4
a
b
5
a
b
c
d
6
A
B
C
D
7
Is de volgende uitspraak juist of onjuist?
Zwerflandbouw zorgt ervoor dat het tropisch regenwoud steeds verder afneemt.
Juist
Onjuist
De omvang van het tropisch regenwoud is nu een stuk kleiner dan vroeger.
In welk continent is de omvang nu het grootst?
Afrika
Azië
Zuid-Amerika
Australië
Wat is de juiste volgorde bij het ontstaan van neerslag?
Schrijf de letters in de juiste volgorde, van links naar rechts, op je antwoordblad.
Lucht wordt kouder.
Het gaat regenen.
Waterdamp condenseert: wolken.
(Warme) lucht stijgt op.
a
b
c
d
In welk deel van de Verenigde Staten liggen snelgroeiende steden zoals Las Vegas en
Phoenix?
Het noordoosten
Het noordwesten
Het zuidoosten
Het zuidwesten
8
a
b
c
d
Wat is de belangrijkste reden dat juist steden zoals Las Vegas en Phoenix zo groeien?
Verhuizingen vanuit het buitenland.
Binnenlandse verhuizingen.
Het grote aantal geboorten.
Het kleine aantal sterfgevallen.
9
A
B
C
D
Welke kenmerken horen bij Las Vegas?
Ligging in een woestijn
Alleen in de winter is er wat bewolking
Het is prettig om buiten te zijn in de zomer
Het is prettig om buiten te zijn in de winter
De Geo aardrijkskunde voor de onderbouw 1 t/h
© ThiemeMeulenhoff, Utrecht/Zutphen, 2009
Diagnostische toets paragraaf 1,2 en 3 hoofdstuk 2
Figuur 2: Topografie Verenigde Staten
10
a
b
c
d
Bekijk de kaart van figuur 2. Welk antwoord is juist?
1 = San Francisco, 3 = Phoenix.
1 = San Francisco, 3 = Las Vegas.
1 = Los Angeles, 3 = Phoenix.
1 = Los Angeles, 3 = Las Vegas.
11
a
b
c
d
Op welke twee manieren komen de inwoners van steden zoals Las Vegas aan water?
Dankzij de regenbuien in de winter en water uit nattere gebieden.
Dankzij grondwater en water uit nattere gebieden.
Dankzij water uit de Grote Oceaan en grondwater.
Dankzij water uit de Golf van Mexico en grondwater.
12
I
II
Iemand doet twee uitspraken over de Colorado:
De Colorado ontstaat in de Death Valley, een woestijn bij Los Angeles.
De Colorado stroomt naar Mexico, maar er stroomt weinig water de grens over.
Welk antwoord is goed?
I en II zijn beide goed
I en II zijn beide fout
I is goed en II is fout
I is fout en II is goed
a
b
c
d
13
Wat hoort bij elkaar?
Zet A t/m E onder elkaar en schrijf het Romeinse cijfer van het bijbehorende kenmerk erachter
(bijvoorbeeld (A – V). Je kunt elk cijfer maar één keer gebruiken.
A
B
C
D
E
Stuwdam
Winter
Overal in Las Vegas
Landbouw
Irrigatie
14
I
II
Iemand doet twee uitspraken:
Tropische regenwouden liggen rond de evenaar op hoge breedte.
Bij de evenaar stijgt de warme lucht op en veroorzaakt stuwingsregens.
Welke uitspraak is goed?
I en II zijn beide goed
I en II zijn beide fout
I is goed en II is fout
I is fout en II is goed
a
b
c
d
I
II
III
IV
V
Bevloeiing landbouwgronden
Watertekorten
Water afgetapt
Temperatuur ongeveer 20 °C
Grootste gebruiker Coloradowater
De Geo aardrijkskunde voor de onderbouw 1 t/h
© ThiemeMeulenhoff, Utrecht/Zutphen, 2009
Diagnostische toets paragraaf 1,2 en 3 hoofdstuk 2
15
A
B
C
D
Welke combinaties van woestijn en werelddeel zijn juist?
Sahara – Australië.
Kalahari – Afrika.
Gobi – Azië.
Grote Victoria Woestijn – Noord-Amerika.
Figuur 3: ... ?? …
16
a
b
c
d
17
a
b
18
I
II
Bekijk de kaart van figuur 3. Op de kaart is de legenda weggelaten.
Welke gebieden zijn op de kaart aangegeven?
De tropische regenwouden op aarde.
De poolgebieden op aarde.
De droge gebieden op aarde.
De gebieden waar indianen wonen.
Is de volgende uitspraak juist of onjuist?
Wanneer je van de vochtige tropen naar het noorden of naar het zuiden reist, kom je als eerde
in de woestijn terecht.
Juist
Onjuist
a
b
c
d
Iemand doet twee uitspraken over nomaden:
De nomaden zijn gewend aan droogte.
De nomaden zijn vooral afhankelijk van de groei van hun gewassen.
Welk antwoord is goed?
I en II zijn beide goed
I en II zijn beide fout
I is goed en II is fout
I is fout en II is goed
19
A
B
C
D
Welke uitspraken zijn juist?
Een plaats in de woestijn waar water is, heet een bronoase.
In een steppe groeien geen bomen.
Te veel vee op te weinig grond noemt men overbeweiding.
Mensen blijven alleen tijdelijk bij een oase om daarna verder te trekken
20
Is de volgende uitspraak juist of onjuist?
Hoe hoger de geografische breedte, hoe hoger de gemiddelde temperatuur is.
Juist
Onjuist
a
b
De Geo aardrijkskunde voor de onderbouw 1 t/h
© ThiemeMeulenhoff, Utrecht/Zutphen, 2009
Download