Over de sprekers

advertisement
Over de sprekers
Dagvoorzitter
Mardjan Seighali is directeur van het Universitair Asielfonds (UAF), een stichting voor vluchteling
studenten. Zij studeerde in Nederland en kreeg de kans om succesvol te worden met hulp van het
UAF.
Mardjan Seighali vluchtte als twintiger uit Iran en studeerde met steun van het UAF in Nederland
sociaalpedagogische hulpverlening. Ze werkte in de zorg, eerst als hulpverlener, totdat ze haar talent
voor managen ontdekte. Een reeks leidinggevende functies volgde. Het afgelopen jaar werkte Seighali
als interim-unitmanager in de reclassering; daarvoor was ze adjunct-directeur bij Stichting Erfgoed
Nederland. Ook was ze acht jaar gemeenteraadslid in Almere. ‘Alles wat ik doe, is mensenwerk. Als
manager zie ik het als mijn taak mensen te begeleiden, zodat ze samen tot goede oplossingen
komen.’ In die paar korte zinnen zit de kern van Seighali’s aanpak: met en voor mensen, samen. Zo
wil ze ook bij het UAF te werk gaan.
Sprekers
Marc Dullaert is de eerste Kinderombudsman van Nederland. Marc Dullaert zet zich sinds jaren in
voor de rechten van het kind. Hij is de oprichter en bestuursvoorzitter van de Stichting KidsRights.
Dullaert is grondlegger van de Internationale Kindervredesprijs en voorzitter van het Children's
Peaceprize expertcomité. Voor de KidsRights Millenium Developmentgoals Conference was hij
initiatiefnemer. Deze conferentie vond plaats onder voorzitterschap van de nobelvredesprijswinnaars
emeritus aartsbisschop Tutu en voormalig president van Zuid-Afrika De Klerk.
Rutger Jan van der Gaag is sinds 1 januari 2013 voorzitter van de Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Hij nam de scepter over van Arie
Nieuwenhuijzen Kruseman. Van der Gaag is benoemd voor de periode 2013 tot en met 2016. Rutger
Jan is hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie (63) deed in 2012 afstand van het opleiderschap en
heeft ook de directe patiëntenzorg afgerond. Van der Gaag zal betrokken blijven bij het onderwijs en
het begeleiden van arts-assistenten en promovendi. Daarnaast was Van der Gaag van 2008 tot 2012
voorzitter van de Nederlandse vereniging voor Psychiatrie (NVvP).
Joop de Jong is e.m. hoogleraar culturele en internationale psychiatrie aan VUMC en o.a. hoogleraar
psychiatrie aan de Boston University School of Medicine.
Joop de Jong is hoogleraar Leeropdracht / specialisme: transculturele psychiatrie en psychotherapie,
psychiatrische epidemiologie, psychiatrische en medische antropologie. Hij werkte zeven jaar als
tropenarts, psychiater en psychotherapeut in Afrika en is oprichter van de Transcultural Psychosocial
Organization (TPO), een internationale NGO die public health en psychosociale en geestelijke
gezondheidszorgprogamma’s uitvoert in vijftien (post-)conflict gebieden in Afrika, Azië en Europa.
Nadat hij 10 jaar directeur was van TPO, fuseerde hij TPO met HealthNet en werd hij directeur Public
Health and Research van Healthnet TPO. Vervolgens werd hij medisch directeur van de GGD in
Amsterdam, en sinds 2008 is hij Principal Advisor van de stad Amsterdam op het gebied van public
health en public mental health.
In Nederland heeft De Jong verschillende epidemiologische onderzoeken uitgevoerd onder
immigranten, asielzoekers en vluchtelingen. De afgelopen 25 jaar heeft hij zich intensief
beziggehouden met de interculturalisatie van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland.
Momenteel superviseert hij verschillende internationale onderzoeksprogramma’s, zowel onder
volwassenen en kinderen. De Jong werkte in Algerije, Angola, Burundi, Ethiopië, Eritrea, Guinee
Bissau, Kongo, Mozambique, Namibië, Senegal, Soedan, Oeganda, Zuid Afrika, Afghanistan, Bangla
Desh, Cambodja, China, Gaza, India (onder de Tibetanen), Indonesië, Nepal, Pakistan, Sri Lanka,
Suriname, Kosovo en Bosnië.
Hij publiceert op het gebied van de transculturele psychiatrie en psychotherapie, public mental health,
epidemiologie psychiatrische/medische antropologie en mensenrechten.
Debaters
Boris Drozdek is psychiater en bestuurslid van de International Rehabilitation Council for Torture
Victims (IRCT). Deze in Denemarken gevestigde organisatie overkoepelt meer dan 140 organisaties
in de wereld die zich bezighouden met de zorg voor slachtoffers van foltering en het voorkomen
daarvan. Hij werkt in de Reinier van Arkel groep voor het Psychotraumacentrum Zuid-Nederland.
Ruud A. Jongedijk is psychiater en is als directeur Zorg en Innovatie verbonden aan Stichting
Centrum '45 en Arq Psychotrauma Expert Groep.
Ruud is psychiater vanaf 1993; aanvankelijk werkzaam als psychiater/medisch hoofd bij algemeen
ziekenhuis de Reinier de Graaf Groep Delft, later als circuitmanager behandelzaken bij GGZ Delfland.
Vanaf 2004 is hij verbonden aan Stichting Centrum '45 en vanaf 2010 aan Arq Psychotrauma Expert
Groep. Hij houdt zich onder meer bezig met diagnostiek en behandeling van de gevolgen van complex
psychotrauma; en heeft hierover diverse lezingen gehouden en diverse publicaties op zijn naam
staan. Hij is voorzitter van de Landelijke Klankbordgroep GGZ voor Asielzoekers bij GGZ Nederland.
Tevens is hij docent bij de RINO Noord-Holland.
Binnen Centrum '45 heeft hij vanaf 2007 diverse trainingen georganiseerd samen met de groep
psychologen van de Universiteit van Konstanz, die de Narratieve Exposure Therapie hebben
ontwikkeld. Van hier uit heeft hij nu zelf Nederlandstalige NET-trainingen ontwikkeld. Deze trainingen
zijn nu diverse malen gegeven, ook in-company. Vanaf 2013 worden ze georganiseerd vanuit
Stichting Centrum ’45 door RINO Noord-Holland (zie: http://www.rino.nl/aanbod/344.13.03).
Er is van zijn hand een Nederlands handboek voor NET in voorbereiding, dat binnenkort zal
verschijnen (Uitgeverij Boom).
Kees Laban is psychiater, mede-oprichter en manager behandelzaken bij De Evenaar, Centrum voor
Transculturele Psychiatrie Noord Nederland van GGZ Drenthe.
Kees Laban is psychiater, mede-oprichter en manager behandelzaken bij De Evenaar, Centrum voor
Transculturele Psychiatrie Noord Nederland van GGZ Drenthe. Hij startte zijn medische carrière als
tropenarts. In 1992 maakte hij de overstap naar de psychiatrie en werkte een tijdje in de
volwassenenpsychiatrie. Daarna leidde hij het project “Nieuwe gezondheidszorg voor asielzoekers”.
Hij promoveerde aan de Vrije Universiteit op het onderzoeksprogramma “Lange asielprocedure is
slecht voor gezondheid asielzoekers”. Sinds 2008 is hij voorzitter Transculturele psychiatrie van de
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
Hanneke Bot is psychotherapeut en hoofd Behandelzaken op de afdeling Phoenix bij Pro Persona in
Wolfheze en docent in de master Tolken aan de KU in Leuven.
Sprekers in de workshops
Elcke Bonsen is de vertrouwensarts van een paar vreemdelingen die op dit moment in het
detentiecentrum in Rotterdam of in het Justitieel Medisch Centrum in Scheveningen zitten.
Joost Bosland is klinisch psycholoog/psychotherapeut bij GGZ Rivierduinen, afdeling Kinderen en
Jeugd, ambulante afdeling in Gouda.
Na beroepsopleiding BOKP aan de Universiteit van Groningen werkte Bosland in de ambulante
ouderenpsychiatrie, de ambulante volwassenzorg en de laatste zes jaar de ambulante kinder- en
jeugdpsychiatrie, als psychotherapeut/kindertherapeut. Als systeemtherapeut werkte hij onder meer bij
de kliniek Phoenix van Pro Persona in Wolfheze en bij de ambulante afdeling van het traumacentrum
Zuid Nederland in Den Bosch. Bosland is lid/supervisor van de NVRG en de VGCT.
Paula Ekster is werkzaam als GZ-psycholoog/orthopedagoog bij De Evenaar van GGZ Drenthe met
als aandachtsgebied het nieuwe aanbod voor jongeren van 12 tot 18 jaar.
Na de universitaire studie Orthopedagogiek is Paula eerst als orthopedagoog en later als
Gezondheidszorgpsycholoog werkzaam geweest binnen de GGZ Jeugd, pleegzorg, de
vrouwenopvang en een psychotraumacentrum voor kinderen en jongeren.
Any-Marieke Eleveld is advocaat op rechtsgebieden: asielrecht, regulier vreemdelingenrecht,
vreemdelingenbewaring en personen- en familierecht in Groningen.
Zij heeft Rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voorafgaand aan haar studie was ze
– in de jaren ’80 – werkzaam als freelance verslaggeefster, eindredacteur van een weekblad en
redacteur bij Radio Noord. In 1993 is ze als jurist begonnen bij het Bureau voor Rechtshulp in
Groningen, vrijwel direct op het gebied van het asielrecht. Enkele jaren later werden de asielsecties
van alle Bureaus voor Rechtshulp samengevoegd in een nieuwe, landelijke organisatie: Stichting
Rechtsbijstand Asiel (SRA). Na een aantal jaren in diverse AZC’s en OC’s (onderzoekscentra)
gewerkt te hebben, werd ze leidinggevende van het SRA-kantoor in OC Hoogeveen en later in
Groningen. De Groningse vestiging bestond uit 11 juristen. Begin 2006 vestigde zij zich als zelfstandig
advocaat in een samenwerkingsverband van advocaten in Groningen. Per 1 april 2009 startte zij
samen met Inge Zuidhoek dit kantoor.
Simon Groen (1968) is sinds 2004 als Cultureel antropoloog verbonden aan De Evenaar, Centrum
voor Transculturele Psychiatrie Noord-Nederland van GGZ Drenthe in Beilen.
Groen is tussentijds ook werkzaam geweest bij de Forensisch Psychiatrische Kliniek en de Kliniek
Duurzaam Verblijf van GGZ Drenthe. Hij heeft vergelijkend onderzoek gedaan naar een verkorte
versie van het Culturele Interview met de oorspronkelijke versie. Huidig onderzoek: culturele identiteit
en trauma, betekenisgeving bij Afghaanse en Irakese vluchtelingen in de ggz in Nederland.
Ronald Jan Hanhart is werkzaam als psychiater verbonden aan de beveiligde psychiatrie van GGZ
Drenthe en als psychiater verbonden aan het Slaapcentrum voor Psychiatrie Assen van GGZ Drenthe.
Ruud Hendriks is secretaris van Stichting Kleurrijk Op Weg. Hij is psychosociaal therapeut/counselor
en docent Counseling. Zijn werkervaring is 14 jaar opbouwwerk + jeugdhulpverlening, sinds 2002
eigen praktijk, sinds 2003 werkzaam als docent bij Stichting Counseling Nederland.
Gonnie Hermsen is muziektherapeut en werkt sinds 2007 bij GGZ Drenthe voor verschillende
doelgroepen, waaronder die van De Evenaar van GGZ Drenthe.
Evert Hurulean is systeemtherapeut en werkzaam als gezinstherapeut bij De Evenaar van GGZ
Drenthe.
Na de beroepsopleiding HBO maatschappelijk werk en de VO, is hij werkzaam geweest in de
verslavingszorg, het algemeen maatschappelijk werk en de geestelijke gezondheidszorg. Sinds 10
jaar werkzaam als gezinstherapeut bij de Evenaar van GGZ Drenthe.
Marike Lancel is werkzaam als senior onderzoeker bij de beveiligde psychiatrie en als
slaapdeskundige bij het Slaapcentrum voor Psychiatrie Assen van GGZ Drenthe.
Huidige functie: senior onderzoeker Divisie Beveiligde Zorg, GGZ Drenthe, en slaapdeskundige
Slaapcentrum voor Psychiatrie Assen, GGZ Drenthe.
Werk ervaring: Slaapcentrum voor Psychiatrie Assen
Onderzoekservaring: student-assistent Fysiologisch Laboratorium RUL, wetenschappelijk medewerker
Ciba Geigy, Basel, Zwitserland, promotie 1991, postdoc onderzoeker en hoofd onderzoeksafdeling
‘Schlafpharmakologie’ aan het Max-Planck Insituut voor Psychiatrie, München, Duitsland,
“Habilitation” in 2001, senior onderzoeker Divisie Beveiligde Zorg, GGZ Drenthe.
Saskia van Liempt is AIOS ouderenpsychiatrie bij GGZ inGeest in Amsterdam. Ze promoveerde op
het proefschrift; Sleep disturbances and PTSD: a perpetual circle.
Zij was eerder werkzaam als arts-assistent Militaire Psychiatrie, arts-assistent centrum voor
slaapgeneeskunde, Kempenhaeghe, arts-onderzoeker Militaire GGZ / UMC Utrecht/ Kempenhaeghe
Onderzoekservaring: wetenschappelijk onderzoek naar slaapstoornissen bij veteranen met een
posttraumatische stressstoornis, promotie juni 2012.
Francis Mwami is directeur van Emoverder, een centrum voor coaching en therapie in Zwolle.
Francis Mwami is psychomotorisch therapeut en docent eerstegraads bewegingsagogie en
bewegingswetenschappen.
Hij is een aanhanger van de cognitieve gedragstherapie, maar heeft die gericht op de confrontatie
tussen het westerse denken en het Afrikaanse denken. Francis Mwami is lid van verschillende
beroepsverenigingen en netwerken.
SRVB: Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen
Health Harmonization for Africa CoPs
ISSAT community of practice: The International Security Sector Advisory Team
STIBAG: Stichting Ter Bevordering van de Alternatieve Geneeskunde
Hij is spreker op internationale fora over de problematiek van vluchtelingen en asielzoekers, integratie,
interculturele dialoog in Europa, en de mensenrechten. Hij heeft veel ervaring met ggz-instellingen, st.
Vluchtelingenwerk, vluchtelingen zelforganisatie, gemeentelijke sociale diensten en hogescholen in
Nederland. Hiernaast heeft hij veel ervaring en contacten met internationale hulporganisaties,
universiteiten en bedrijven in Burundi. Nevenfunctie: werkzaam (bewegingsagoog, psychomotorische
therapeut) bij ggz-instelling Dimence in Zwolle; Jeugd verslavingspsychiatrie.
Francis Mwami komt oorspronkelijk uit Burundi, en woont al 11 jaar in Nederland. Sinds 2009 is hij
directeur van Emoverder, een centrum voor coaching en therapie, gevestigd in Zwolle. Mwami is
psychomotorisch therapeut en docent eerstegraads bewegingsagogie en bewegingswetenschappen.
Zijn studies in Burundi en in Nederland, zijn asiel – en integratieproces, en zijn praktijkervaring,
brachten dilemma’s te weeg in zijn persoonlijk denken, voelen, handelen en willen, en dit leidde tot
een botsing tussen de westerse denkwijze en de Afrikaanse denkwijze, met name op de belangrijke
levensgebieden.
Hij is de auteur van twee onderzoeken:
1.
2.
De plaats van psychomotorische therapie bij de behandeling van psychische stoornissen en
psychosociale problemen bij migranten uit de Sub- Sahara. Hogeschool, Windesheim, Zwolle,
2012
De rol van motorische vaardigheden bij de ontwikkeling van het kind, Université du Burundi,
1997.
Hij is ook auteur van verschillende artikelen in Burundese kranten, gericht op bewustwording,
preventie en behandeling van psychische stoornissen en psychosociale problemen en op verzoening
en vredestichten door gedrags- en mentaliteitsverandering. Veel mensen zeggen over hem: “hij is een
filosoof, een geboren psychotherapeut, en hij functioneert als een prettige coach en hij is een trainer
met een goed humeur
Sanne Sturmans (1987) is dramatherapeut en werkzaam bij de Evenaar
Geert Smid is psychiater bij Stichting Centrum ’45 in Diemen en Oegstgeest.
Arie Stougie is sociotherapeut en vanaf 1977 binnen GGZ Drenthe op verschillende beh
Wim Thijs is psychiater bij De Evenaar van GGZ Drenthe. Hij is oud tropenarts en werkte voorheen
bij de Stichting Pharos.
Marika Vrolijk is Gemeenteraadslid van Vrolijk Emmen en Voorzitter van Stichting Kleurrijk Op Weg.
Haar werk ervaring is alle takken van de gezondheidszorg, psychiatrie, verpleeg- en
verzorgingshuizen, thuiszorg, horeca, laatste 3,5 jaar gemeenteraadslid.
Download