3.2 Financiële leasing

advertisement
1ste jaar Bedrijfsmanagement
pagina 1
1
Inleiding
Veel zelfstandige ondernemers kopen een auto op naam van de zaak. Een auto financieren,
vooral een nieuwe, kost veel geld. Men kan het contant betalen, maar dat is vaak niet voor
de hand liggend. Want men verliest daarbij de intrest op het geld dat ze afhalen.
Er zijn twee mogelijkheden om een auto de financieren. De eerste mogelijkheid is een
autolening aangaan. Een tweede mogelijkheid is autoleasing. Ook daarin heb je
verschillende soorten leasingen, namelijk financiële leasing, financiële renting en
operationele leasing. Beide financieringsvormen hebben hun voor- en nadelen.
Welke financieringsvorm is nu de beste ? Dat hangt er dus natuurlijk vanaf wat je
uiteindelijk wil, de auto huren of kopen. Aan de hand vergelijking wordt er aangetoond wat
de beste of goedkoopste oplossing is.
1ste jaar Bedrijfsmanagement
pagina 2
2
De autolening
Wanneer men een groot kapitaal nodig hebt, in dit geval voor een auto, maar men heeft het
geld niet of niet genoeg, dan kan men een lening aangaan. Men kan dus geld gaan lenen bij
de bank. De bank stelt direct het geld ter beschikking . Dat geld moet men, meestal
maandelijks, terug betalen in de vooraf bepaalde termijn. Uiteraard moet men ook intrest
betalen op het geleende bedrag.
Men kan ook geld lenen bij de garage zelf. Dit kan wel nadelig zijn omdat men een
voorschot moet betalen van minimum 15% van de aankoopbedrag. Dat is wel een behoorlijk
bedrag dat men ineens op tafel moet kunnen leggen. De terugbetaling gebeurt ook hier op
hetzelfde manier als bij een lening van de bank.
2.1
Voordelen
De spaartijd wordt weggenomen. Men moet niet eerst heel lang gaan sparen
vooraleer men het geld bij elkaar heeft. De bank stelt direct het geld ter beschikking voor u.
Zo kan men de auto al kopen en er gebruik van maken. Uiteraard moet je het geld
terugbetalen en ook nog de intrest.
De aflossing ligt vast, zodat u niet voor een verassing komt te staan. Bovendien betaalt u uw
lening af zonder bijkomende of extra kosten.
2.2
Nadelen
Een lening vast krijgen is niet zo gemakkelijk. Men zoekt allerlei informatie op dat te maken
heeft met een lening. Of er al een lening open staat, of u in het verleden alle de leningen
tijdig hebt betaald. Men checkt ook of u op de blacklist staat. Indien u erop staat, dan wordt
er geen lening gegeven.
U bent pas de eigenaar van de auto als de totale aflossing van de lening is voldaan. Als u de
autolening niet kan afbetalen en nog niet voor 75% dan kan de bank, die u die lening heeft
gegeven, de auto terug in beslag nemen. De bank gaat de auto verkopen. Wanneer de auto
niet genoeg oplevert om de schulden af te betalen. Dan is men toch nog verplicht om de
lening verder af te betalen. Indien men ook dit niet kan betalen komt men nog meer in de
schulden terecht voor.
U maakt een accident met de auto en hij is niet meer te herstellen, dan moet u uw lening nog
altijd verder afbetalen. In principe betaalt men dan voor iets waar men niet s meer aan heeft.
1ste jaar Bedrijfsmanagement
pagina 3
3
Autoleasing
Autoleasing is een financieringvorm waarbij de leasingmaatschappij (lessor) een auto koopt,
naar keuze van de huurder, en die dan te huur stelt aan de huurder (lessee) voor een bepaalde
periode.
De huurder verkrijgt een gebruikersrecht op het goed. Soms is er ook een aankoopoptie
mogelijk op het goed. Uiteraard is dat afhankelijk welke leasing je genomen hebt.
3.1
Soorten leasing
De meest drie voorkomende vormen van leasing zijn financiële leasing, financiële renting en
operationele leasing. Voor welke leasing moet men kiezen? Dat hangt ervan af wat ze met
de auto willen doen. Willen ze het uiteindelijk kopen of gewoon huren Elke vorm van
leasing heeft zijn specifieke eigenschappen.
3.2
Financiële leasing
De leasingmaatschappij koopt de auto aan en verhuurt die dan aan de leasingnemer.
Boekhoudkundig gezien is de leasingmaatschappij de juridische eigenaar en de
leasingnemer de economische eigenaar. De leasingnemer is dus verantwoordelijk voor alle
onkosten van de auto.
Op het einde van de leasingcontract heeft de leasingnemer de mogelijkheid om de auto te
kopen voor een restwaarde of de vooraf bepaalde prijs (aankoopoptie). Er is nog een ander
mogelijkheid, en dat is de auto gewoon terug geven of verder huren voor een sterk
verminderde prijs.
Wanneer aangeraden?
Dit wordt aangeraden wanneer men toch van plan is de auto uiteindelijk te kopen.
Men kan het eigenlijk een beetje vergelijken met een lening. Alleen hier wordt je niet na de
looptijd direct de eigenaar van de auto. Pas nadat je besloten heb om de auto aan te kopen
voor een restwaarde.
3.3
Financiële renting
Bij deze vorm van leasing wordt er meer de nadruk gelegd op het verhuren van en wagen
dan het financieren van een wagen. De huurperiode is meestal kort (24 tot 36 maanden). De
leasinggever blijft de eigenaar en de leasingnemer moet de wagen achteraf in goede staat
terug brengen. Zowel de leasinggever als de leasingnemers delen de economische kosten.
Na de huurperiode kan u een aankoopoptie nemen. U kan de wagen kopen voor een
restwaarde van minimaal 16%. Het nadeel hiervan is dat de 16% wordt berekend op basis
van de nieuwwaarde van de wagen.
1ste jaar Bedrijfsmanagement
pagina 4
Wanneer aangeraden?
Men is niet van plan de auto uiteindelijk te kopen en men wilt het maar voor een korte
periode gebruiken, dan wordt dit aangeraden. Als men later beslist om de auto toch aan te
kopen, dat kan. Maar het kan wel nadelig zijn. De restwaarde ligt redelijk hoog en wordt
berekend op basis van de nieuwe waarde van de auto. Dus niet op basis van de bedrag van
toen de auto kostte. Soms kan het zijn dat er een meerwaarde is .
3.4
Operationele leasing
Deze vorm van leasing lijkt sterk op financiële renting, maar er zit toch een verschil in. De
leasingnemer huurt een auto van een leasingmaatschappij. De leasingmaatschappij is zowel
de juridische als de economische eigenaar van de auto. U betaalt enkele een maandelijkse
huur voor de auto. De leasingmaatschappij is verantwoordelijk voor alle onkosten.
In tegenstelling tot de financiële leasing is deze leasing op elk moment opzegbaar. Maar op
het einde van de contract is er geen aankoopoptie.
Wanneer aangeraden?
De operationele leasing wordt vooral aangeraden voor mensen die heel veel of constant op
de baan zitten. Als men de auto heel veel gebruikt dan moet de auto ook vaker nagekeken
worden, de banden verslijten sneller, enz. Want bij deze leasing hoeft men geen zorgen te
maken over de onderhoudskosten. Men moet enkel een maandelijkse huur betalen. De
leasingmaatschappij neemt alle verantwoordelijkheid op zich.
3.5
Voordelen
De leasingmaatschappij zorgt ervoor dat u direct beschikt over de auto. Men moet wel
maandelijks een vast bedrag betalen voor een bepaalde periode. Op deze manier heeft men
inzicht hoeveel je elke maand moet betalen.
Leasing van een auto is geen zware investering. Ze worden dan ook makkelijker toegestaan
dan andere financieringsvormen. Bovendien komt dit niet in uw bedrijfsbalans terecht. Dus
kunt u uw geld vrij houden voor andere uitgaven.
3.6
Nadelen
Juridisch gezien blijft de leasingmaatschappij de eigenaar van de auto. Tenzij u na de
termijn de auto over koopt voor een restwaarde, dan pas bent u de eigenaar van de auto. De
leasingmaatschappij kan de auto terug in beslag nemen als u uw maandelijkse aflossing niet
kan betalen en als je nog niet meer als 75% van de auto hebt betaalt.
1ste jaar Bedrijfsmanagement
pagina 5
4
Vergelijking tussen autolening en autoleasing
KBC Bank
Autolening
Autoleasing
Bedrag van de auto
20.000,00 euro
20.000,00 euro
Maandelijkse
aflossing/ huur
383,81 euro
379,93 euro
60 maanden
60 maanden
(Balen)
(met intrest)
Looptijd
Bijkomende of extra Geen
kosten
Restwaardebedrag =
Totaal
23028,60 euro
22795,80 euro
=> direct eigenaar
=> nog geen eigenaar
800,00 euro (4,00%)
23595,80 euro
=> wel eigenaar
Zoals men al wel weet kan een auto of twee manieren gefinancierd worden. Er werd zowel
een autolening als een autoleasing aangevraagd bij eenzelfde bank voor de dezelfde auto met
eenzelfde bedrag. Aan de hand van deze aanvragingen kunnen we duidelijk gaan vergelijken
wat nu eigenlijk het beste is.
Bij de eerste aanvraag is men dus gaan lenen bij de bank. Men heeft een bedrag geleend van
20.000,00 euro. Uiteraard moet men dit bedrag terug betalen binnen een bepaalde termijn.
Hier heeft men de keuze gekregen tussen minimum 24 maanden en maximum 72 maanden.
Bij deze lening is er een looptijd van 60 maanden genomen. De maandelijkse
aflossingskapitaal bedraagt 383,81 euro. Hierin is ook de intrest mee verrekend. Na een
termijn van 60 maanden met een maandelijkse aflossing van 383,81 euro is de auto uw
eigendom voor 23028,60 euro. Er komen geen bijkomende kosten bij. In principe betaal je
20000,00 euro voor de auto en 3028,60 euro intrest op het geleende bedrag.
De twee mogelijkheid is de autoleasing. De leasing maatschappij heeft de auto van
20.000,00 euro gekocht en verhuurt het aan u. De maandelijkse huur bedraagt
379,83 euro. Ook hier heeft men eenzelfde looptijd als bij een autolening. op deze manier
kan men het beste gaan vergelijken. Als men het gaat uitrekenen, heeft men na die 60
maanden 22795,80 euro huur betaalt. De auto is op dit moment nog altijd niet jouw
1ste jaar Bedrijfsmanagement
pagina 6
eigendom. Het wordt pas jouw eigendom als je boven de totale huur nog een
restwaardebedrag betaalt van 800,00 euro. De auto is in totaal voor 23595,80 euro jouw
eigendom.
De totaalbedrag bij de autolening bedraagt 23028,60 euro en bij de autoleasing 23595,80
euro. Men merkt dan direct een verschil van 567,20 euro. Het betekent dus dat men bij een
autolening een auto goedkoper kan financieren dan bij een autoleasing.
1ste jaar Bedrijfsmanagement
pagina 7
5
Besluit
Situatie: Een zelfstandige wilt een auto kopen op naam van de zaak. Welke
financieringsvorm moet de zelfstandige nu nemen?
Men is tot de conclusie gekomen dat een autolening goedkoper is dan een autoleasing. De
twee financieringsvormen werden met elkaar vergelijken. Om de vergelijking zo goed
mogelijk te kunnen doen, heeft dezelfde gegevens gebruikt zodat men een duidelijk verschil
kon zien.
In dit geval is er een verschil van 567,20 euro. Dat is toch al een behoorlijk bedrag dat men
kan uitsparen. Wat nog interessanter is, dat is wanneer men meerdere auto’s koopt. Dan
wordt het uitgespaarde bedrag nog groter.
Een autoleasing wordt enkel aangeraden wanneer men geen lening krijgt of men wilt het
geld vrij houden voor anderen investeringen.
1ste jaar Bedrijfsmanagement
pagina 8
Bibliografie
http://www.carlease.be/nl/midden.htm
http://www.acco-fisco.be/doc/LeasingAuto.htm
http://www.fleetkot.com/leasing/soorten-leasing/
http://www.dvv.be/products/productdetailproduct.asp?docID=604
http://www.monetos.nl/financieringen/autoleningen/
https://www.kbc.be/IPA/D9e01
http://hypotheekleningen.net/link.php?url=----://financieel.infonu.nl/lenen/43594-de-juisteautolening.html
1ste jaar Bedrijfsmanagement
pagina 9
Download