Hoofdstuk 7 “DE ENQUETE”

advertisement
H10: Prijsmanagement
1
Het belang van prijs


Prijs is het marketinginstrument
waarmee een bedrijf de
toegevoegde waarde die het levert
aan haar klanten, in geld uitdrukt
Prijs staat weer hoog op de agenda
2
Prijsbenaderingen
Concurrenten
Kosten
Prijs
Klanten
3
Prijs op basis van kosten


Meest gebruikte methode in B2B,
maar echter niet de beste methode
Creëren van een flexibel aanbod
d.m.v. “unbundling” (ontkoppeling)
4
Prijs op basis van vraag
5
Prijs op basis van vraag


Kosten vanuit oogpunt leverancier
≠ vanuit oogpunt klant:
“total
cost of ownership”!
Total cost of ownership:



Acquisitiekosten
Kosten van bezit
Kosten van gebruik
6
Prijs op basis van vraag


“perceived value pricing”: prijs
gebaseerd op door de klant ervaren
waarde
Ervaren waarde kan per
klant(engroep) sterk verschillen =>
verschil in prijsgevoeligheid
=>prijsdifferentiatie
7
Prijs op basis van concurrentie



Concurrentieanalyse noodzakelijk
Prijsleiders
Prijsvolgers




Going rate pricing
Premium pricing
Discount pricing
Hou ook rekening met verwachte
reacties van concurrenten
8
Complexe afweging
Op basis van de drie factoren kosten,
vraag en concurrentie => meest
geschikte prijs vaststellen
9
Prijzen van complementaire producten


Verschillende prijsstrategieën voor
hoofdproduct een aanvullende
producten/diensten
Prijzen aanpassen in loop van
productlevenscyclus
10
Prijstactiek: onderhandelingen

Onderhandelingsstrategieën



Concurrentie: “ik win, jij verliest”
Aanpassing: “jij wint, ik verlies”
Samenwerking: “wat is beste oplossing
voor ons twee?”
11
Prijstactiek: onderhandelingen

Kortingen op catalogusprijzen



Kwantumkortingen
Kortingen voor contante betaling
Functionele kortingen
(handelskortingen)
12
Prijstactiek: aanbestedingen


Competitive bidding
Twee soorten aanbestedingen





Openbare aanbesteding
Onderhandse aanbesteding
Request for Proposal
Offerte is belangrijk marketinginstrument!
Prijszetting:



Vaste prijs
Vergoeding van gemaakte kosten + vast
bedrag
Prijsvaststelling op moment van levering
13
Alternatieve financiering:
afzetfinanciering


Vorm van commerciële
dienstverlening waarmee bedrijf
zich kan onderscheiden van de
concurrentie!
Eigendomsfinanciering (overdracht
van eigendom) en
gebruiksfinanciering (overdracht
van gebruik)
14
Alternatieve financiering:
afzetfinanciering

Leasing



Voordelen voor klant zijn o.a.




Financiële leasing
Operationele leasing
Men kan snel beschikken over meest
geavanceerde producten
Men vermijdt grote investeringen
Men vermijdt operationele kosten
Nadelen voor klant zijn o.a.



Minimumtermijn leasingcontract
Duurder dan afsluiten van lening
Geen belastingvoordelen betreffende bv rente
15
Download