Kigali overeenkomst In oktober 2016 hebben 197

advertisement
Kigali overeenkomst
In oktober 2016 hebben 197 landen afspraken gemaakt om koelmiddelen (HFK’s), ook wel
fluorkoolwaterstoffen genoemd, af te stapgewijs schaffen.
HFK’s werden in de jaren tachtig ingevoerd als vervanger van CFK’s, de reden hiervan was dat CFK’s
een sterke negatieve reactie hadden op onze ozonlaag. HFK’s worden gebruikt in veel verschillende
apparaten, denk hierbij aan airco’s, koelkasten maar ook brandblusmiddelen.
HFK’s hebben het vermogen om de aarde op te warmen wat tot 12.5000 keer hoger ligt dan CO2.
HFK’s waren in 2014 verantwoordelijk voor 1% van het broekaseffect op de wereld, waar dit middel de
potentie heeft om dit in 2050 op te laten lopen tot 10%.
De plannen geven aan dat de landen vanaf 2019 beginnen met het uitbannen van deze HFK’s.
Van der Wiel heeft verschillende middelen binnen het bedrijf die gebruik maken of gevuld zijn met
HFK’s. Aangezien Van der Wiel inziet dat een beter milieu bij jezelf begint heeft de directie besloten
om zich in te zetten om deze HFK’s af te bouwen binnen het bedrijf. Om deze doelstelling tot uitvoer
te brengen is een plan van aanpak opgesteld welke ervoor zorgt dat met ingang van 2025 minimaal
75% van de HVK’s vervangen zijn voor minder milieu belastende stoffen.
Jaarlijks zal Van der Wiel inzichtelijk maken wat de huidige status is van dit plan.
Lean and Green
Lean and Green is een stimuleringsprogramma
welke organisaties stimuleert in de logistieke
wereld te kunnen groeien naar een hoger
duurzaamheidsniveau, dit door maatregelen te
nemen die kostenbesparend zijn en natuurlijk
gelijktijdig de milieubelasting reduceren.
Een groot deel van de CO2 uitstoot van Van der
Wiel is afkomstig van vervoersbewegingen van
onze voertuigen. Met het reduceren van de CO2
uitstoot gebruiken we logischerwijs ook minder
brandstof waardoor we de kosten van deze
brandstoffen sterk kunnen verminderen.
De directie heeft besloten om een plan van
aanpak op te stellen welke ervoor zorgt dat we in
VIJF jaar een reductie behalen van 20% op onze
CO2 uitstoot op het gebruik van brandstof
Download