PPT

advertisement
Praktisch
met
Traject
7 juni 2016 10u – 12u
Intro & doel
Functioneel beheerders
Klankbordgroep doelstellingenmanagement
Nood aan refresh van bepaalde toepassingen
binnen Traject
////////////////////////////////////////////
///////
DOEL: enkele handvaten aanreiken om
(verder) aan de slag te gaan
Agenda (I)
Blok 1: ALGEMENE INFORMATIE

Gegevens in bulk aanpassen / Smartlists /
Welke rol in Traject ziet welke informatie /
Verschil in het ‘verwijderen’ en ‘niet
actief zetten’ van een item
Blok 2: DOELSTELLINGEN

Koppeling van doelstellingen en projecten /
Wijzigen van volgorde doelstellingen / In
bulk aanpassen van frequentie rapportering
Blok 3: PROJECTEN

Aanmaken van projecten / Meer uitleg rond
gebruik van mogelijkheden rond opvolgen
Agenda (II)
Blok 4: MIJLPALEN
’

Automatische mijlpalen
Blok 5: RAPPORTERING


Statuslijnen in bulk aanpassen
Overtollige rapporteringslijnen verwijderen
En we gaan van start…
Acceptatie of live
omgeving
Acceptatieomgeving (vrij uitproberen):



https://www.acc.traject-vo.be
Login: email
Paswoord: entiteitsspecifiek (onlangs door
Helpdesk bezorgd)
Productieomgeving:



https://www.traject-vo.be
Login: email
Paswoord: Traject01 of aangepast
Algemene informatie (I)
GEGEVENS IN BULK AANPASSEN /
AANDACHTSPUNTEN:

Status:
Hoofdattributen: actie/afgesloten/verwijderd
Algemeen-status: status project aanpassen (niet
in bulk)


Frequentie aanpassen: check rapporteringen
VO-niveau
Frequentie gewijzigd, dan mogelijk te veel
of te weinig statuslijnen -> manueel
statuslijn toevoegen
Handig voor:


Toevoegen van entiteit x als meewerkende
organisatie
Aanpassen van de rapporteerfrequentie
Algemene informatie (II)
SMARTLISTS / AANDACHTSPUNT:

Benoemen om overzicht te houden
Handig voor:


Maatrapportering voor afdelingshoofden of
middelmanagement
Selectie van die projecten die
te laat zijn
nog op te starten zijn
binnen 3 maanden aflopen
…
Algemene informatie (III)
WELKE ROL ZIET WELKE INFO / AANDACHTSPUNT:

Projectleider en projectmedewerker:
Lees- en/of invoerrechten
“mijn projecten”
Handig voor:


Beleidscoördinatie op niveau beleidsdomein
Samen met verschillende entiteiten 1
beleidsnota uitwerken
Algemene informatie (IV)
VERSCHIL IN VERWIJDEREN EN NIET-ACTIEF /
AANDACHTSPUNTEN:

Niet-actief:
Nog altijd raadpleegbaar
Aantal items niet in bulk op niet-actief
Geen statuslijnen meer

Verwijderen:
Definitief

Advies:
Jaarlijkse controle en “trash” vermijden
Doelstellingen (I)
KOPPELING DOELSTELLING & PROJECT /
AANDACHTSPUNTEN:

Oplaadbestand:
Oplaadbestanden splitsen (#foutboodschap)
Gesplitste bestanden kan je gelijktijdig via
verschillende browsers opladen
Geen lijnen in Excel wissen of verschuiven

Projecten in andere brillen:
Koppeling van doelstellingen aan andere brillen,
betekent eveneens projecten meee
Geen nummering in de titels omwille van hergebruik

Advies:
Projecten zichtbaar/onzichtbaar zetten
Doelstellingen (II)
WIJZIGEN VAN VOLGORDE / AANDACHTSPUNTEN:

Titel:
Gebruik geen nummer in de titel
Nummering met 1000-tallen werken om tussenvoegingen
gemakkelijk te maken
Projecten
AANMAKEN VAN PROJECTEN / AANDACHTSPUNTEN:

Andere versus regelgeving:
Regelgevingsprojecten (specifieke projecten):

Automatische genereren van mijlpalen
Andere:

Standaard mijlpalen maar aan te passen naar
projectspecifieke mijlpalen
Mijlpalen
AUTOMATISCHE MIJLPALEN / AANDACHTSPUNTEN:

Standaardmijlpalen:
4 standaard mijlpalen
Aan te passen aan project
Rapportering (I)
STATUSLIJNEN IN BULK / AANDACHTSPUNTEN:

Zie eerder “Algemene informatie”
Rapportering (II)
OVERTOLLIGE STATUSLIJNEN VERWIJDEREN/
AANDACHTSPUNTEN:

Statuslijn wordt aangemaakt eerste dag van de
maand van de periode waarop periodiciteit
bepaald is.

Vanaf release 5 wordt dit aangepast:





Periodiciteit
Periodiciteit
Periodiciteit
maand van het
Periodiciteit
Periodiciteit
wekelijks: op maandag
maandelijks: eerste van de maand
driemaandelijks: eerste van de eerste
kwartaal (1/1, 1/4, 1/7, 1/10)
halfjaarlijks: 1/1 en 1/7
enkel jaarevaluatie: 1/6
TRAJECT
MEER INFO:
- www.bestuurszaken.be/doelstellingenmanagemen
t
- Aanspreekpunten entiteit of
[email protected]
Succes!
Download