Esoterische evolutie

advertisement
Esoterische evolutie
Geschreven door Hans Stolp
Hans Stolp
I. De incarnaties van de aarde
Moeder Aarde heeft drie eerdere incarnaties gekend: Saturnus, Oude Zon en Oude Maan.
Na de huidige incarnatie van moeder Aarde komen er nog drie andere: Jupiter, Venus en
Vulcanus:
1.
Saturnu
s
7.
Vulcanu
s
2. Oude
Zon
6.
Venus
3. Oude
Maan
5.
Jupiter
4.
Aarde
Op Saturnus kreeg de mens het (eerste begin van) het fysieke lichaam. Op de Oude
Zon kreeg de mens het etherisch lichaam, waardoor het fysieke lichaam tot leven kwam. Op
de Oude Maan kreeg de mens het astrale lichaam, waardoor de mens bewustzijn kreeg. Eerst
op de huidige Aarde kreeg de mens het Ik.
Dankzij de kracht van het hogere Ik zal de mens op de volgende incarnatie van moeder Aarde,
op Jupiter, het astrale lichaam omwerken en naar een hoger niveau mogen brengen; dan wordt
het astrale lichaam tot het geestzelf.
Op Venus zal de mens het etherische lichaam omwerken tot levensgeest, en op Vulcanus zal
hij het fysieke lichaam omwerken tot geestmens.
Zo bouwen we leven na leven aan de ontwikkeling van ons zevenledige mens-zijn:
www.esoterischchristendom.nl
Phoca PDF
Esoterische evolutie
Geschreven door Hans Stolp
1. Fysiek
lichaam
7. Geest
mens
2. Etherli
chaam
6. Leven
sgeest
3. Astraa
llichaam
5.
Geestzel
f
4.
Ik
We zijn dus halverwege met de opbouw van de mens (om precies te zijn: net over de helft! De
incarnatie van de kosmische Christus in de mens Jezus van Nazareth geschiedde op het grote
keerpunt).
II De tijdperken van moeder Aarde
Moeder Aarde gaat door zeven tijdperken heen:
1. Het Polaire
Tijdperk
7.
zeve
Tijd
2. Het
Hyperborese
Tijdperk
6. Het zesde
Tijdperk
3. Tijdperk
van Lemurië
5. Het naAtlantische
Tijdperk
4. Tijdperk
van Atlantis
De eerste drie tijdperken zijn herhalingen (op een hoger niveau): de mens maakt zich
achtereenvolgens het fysieke lichaam, het etherische lichaam en het astraal lichaam eigen.
Deze herhalingen zijn nodig omdat nu pas, op moeder aarde, het element aarde of materie aan
de schepping wordt toegevoegd, zodat de mens pas op aarde tot een stoffelijk wezen wordt.
Pas in het vierde tijdperk , Atlantis,ontwaakt het vierde element van het menselijke wezen:
het Ik.
De drie tijdperken die na Atlantis volgen, zijn in zekere zin een herhaling van de eerste
drie tijdperken, maar nu worden de wezensdelen omgevormd naar een hoger niveau met
behulp van de zojuist verworven kracht van het Ik.
Dat betekent dat het tijdperk, waarin we nu leven, het na-Atlantische Tijdperk, een herhaling
www.esoterischchristendom.nl
Phoca PDF
Esoterische evolutie
Geschreven door Hans Stolp
is van Lemurië op een hoger niveau. En dus is het in dit tijdperk onze opdracht ons astraal
lichaam (onze driften en emoties) met de kracht van het Ik te leren beteugelen.
Naar het begin van dit artikel
www.esoterischchristendom.nl
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download