nieuwe inzichten in de hersenen stimuleren leervermogen

advertisement
NIEUWE INZICHTEN IN DE
HERSENEN STIMULEREN
LEERVERMOGEN
“Willen we in de toekomst nog concurrentieel zijn, dan moeten we beter leren, denken en creëren dan de anderen.”
Dat zegt neurowetenschapper André Vermeulen (Zuid-Afrika). Ter gelegenheid van HR Xpo brengen VOV, PM
Club, VOCAP en Stimulearning deze internationale brainthinker naar België voor een exclusieve motivatiesessie.
“Je kunt geen vierkant in
een cirkel proppen”
Om met de grote veranderingen in de samenleving te kunnen omgaan, moeten we werken aan de optimalisering van het leervermogen.
Neurowetenschapper Dr. André Vermeulen bestudeert mentale processen in de hersenen en de onderliggende neurale systemen. Hij onderzoekt hoe het brein leert, kennis opslaat en de informatie gebruikt om gedrag te veranderen. Zijn stelling om de toekomst gewapend te lijf
te gaan: “Out-think, out-learn en out-create.”
De Zuid-Afrikaanse Dr. André Vermeulen voert vanuit zijn passie voor mensen en het brein al jaren hersenonderzoek. Oorspronkelijk deed
hij dat als leerkracht psychologie, later door trainingen te geven in de bedrijfswereld en via zijn bedrijf Neuro-Link. “In de jaren van en
na Apartheid zag ik dat massa’s mensen nooit een goede kans of de nodige stimulering kregen om goed te leren leren”, vertelt hij. “Velen
waren (semi-)analfabeet. We zochten een manier om hen de nodige vaardigheden bij te brengen zodat ze zich verder konden ontwikkelen.
Ze moesten hun brein optimaal leren gebruiken om te denken, te leren en creatief te zijn. Voor hen is dit de enige manier om nog mee te
kunnen in de 21ste eeuw.”
ELK BREIN MET UNIEK DESIGN
Hersenkracht wordt bijzonder bepalend voor de toekomst. Hierbij is het belangrijk te weten dat we
allemaal leren, denken en creatief zijn op een eigen, andere manier. “Ieder brein heeft een uniek
design. Dat bepaalt op welke manier we slim zijn, welke onderwerpen en carrièrekeuzes ons liggen
en welke niet. Je kunt geen vierkant in een cirkel proppen. Ook mensen die anderen ontwikkelen of
trainen moeten weten hoe het brein van die medewerkers werkt, welke biochemische processen
en informatieverwerkingsstijlen een impact hebben op het leren. Alleen zo kunnen ze iemands leervermogen ondersteunen en optimaliseren. Ik vind dit een verantwoordelijkheid
dat bedrijven zeker moeten opnemen. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor het welzijn
van hun medewerkers, maar ook omdat dit hen concurrentieel voordeel biedt.”
MAAK EEN BREINPROFIEL
Je kunt niet verbeteren wat je niet kunt meten, en een benchmark geeft je een
vertrekpunt. Dus vertrekt André Vermeulen van een breinprofiel. En passant
maakt hij even reclame voor het Learning Receptiveness Profile™ dat hij
met zijn bedrijf ontwikkelde. Het een neurowetenschappelijk multidimensionaal assessment of breinprofiel dat mensen een beeld geeft van hoe
ze informatie verwerken, hoe vaardig ze zijn in het leren, welke sterktes en
voorkeuren ze hebben op vlak van leren en denken en welke gebieden ze in de
toekomst best kunnen ontwikkelen.
NIEUWE INZICHTEN IN DE HERSENEN STIMULEREN LEERVERMOGEN
BEPALENDE FACTOREN MET STERKE IMPACT
Dr. Vermeulen onderscheidt acht drivers die de capaciteit van het brein kunnen versterken.
Ongeacht het IQ beïnvloeden ze de individuele, natuurlijke voorkeuren die bepalen hoe je
leert en denkt:
Over André Vermeulen
Dr. André Vermeulen
maakt deel uit van de
Neuroscience Group
en is parttime docent
neurowetenschappen
aan de Universiteit
van Pretoria. Hij is ceo
en eigenaar van Neuro-Link, dat door middel
van breingebaseerd leren en ontwikkelen de
prestaties verhoogt en een algemeen welzijn
behoudt. André Vermeulen is gespecialiseerd
in de neurowetenschap van het leren en
brengt mensen en organisaties praktische
vaardigheden en tests bij die hij persoonlijk
heeft uitgewerkt.
• D e fitheid van je hersenen. Homolateraal denken, waarbij je afwisselend slechts één
van de hersenhelften gebruikt, gaat trager en moeilijker dan bilateraal denken. Met
hersenfitness leer je het brein bilateraal gebruiken.
• De laterale dominantie van de hersenhelften. Ze hebben elk complementaire functies
die enkel samen een holistisch beeld vormen. Een van beide zal echter altijd leiden, de
andere volgt, met grote invloed op de persoonlijkheid en het denken.
• Expressieve versus receptieve leerling. De eerste is eerder verbaal georiënteerd, extravert, participatief, terwijl een receptieve leerling meer absorbeert, gereserveerd,
bedachtzamer, zelfstandig en individualistischer is.
• Het brein kan in vier kwadranten worden ingedeeld: de analist (heel wetenschappelijk, logisch), de doener (resultaat- en taakgedreven), de raadgever (relationeel, empathisch, mensgericht) en de strateeg (conceptgericht, creatief, toekomstgericht).
Iedereen heeft een eigen mix of focus van deze kwadranten en dus ook een andere
benadering.
• Sommige mensen gebruiken de bovenste helft van hun hersenen meer (het rationele, denkende deel), anderen meer het onderste (emotioneel,
voelend).
• Qua verwerkingsstijl is de linkerhersenhelft logischer, gedetailleerd, analytisch en verbaal. Rechts denkt in beelden, creatief, holistisch en
non-verbaal. Elke hersenhelft stuurt de andere helft van het lichaam aan. Dus wie een dominant rechterhand, -oog en –oor heeft, leert door
communicatie, visueel of auditief.
• Zintuiglijke voorkeuren: in welke mate leren we door beweging, gehoor of zicht?
• Intelligentievoorkeuren: niet ‘ben ik slim of dom?’ maar ‘Hoe ben ik slim?’ Wetenschappelijk, visueel, sociaal, zintuiglijk, creatief,…
“Een eerste stap in ontwikkeling
is het opstellen van een breinprofiel.
Je kunt immers niet verbeteren
wat je niet kunt meten”
“Het breinprofiel is slechts een eerste stap”, benadrukt André Vermeulen. “Er zijn diverse factoren die de hersenprestaties kunnen versterken, maar
ook belemmeren of vertragen: hoe goed je omgaat met stress, een positieve attitude, goede mentale en interpersoonlijke vaardigheden, de fysieke
omgeving en ‘brain food’ door een gezonde levensstijl.” Uiteindelijk komt een gezonde, productieve werknemer niet enkel zichzelf, maar ook het
bedrijf ten goede. 
Barbara Vandenbussche, journalist bij WisKeys (www.wiskeys.be)
Do 21/04 15h30Masterclass énkel voor leden Op die 'Rusbank' met
Andre Vermeulen
Do 21/04 19h30 Keynote Out-Think-Out-Learn-Out-Create
Inschrijven via www.hrxpo.be. Bezoek ons op stand 47.
Eventpartners:
Personnel
Managers
Club
Download