Na duizenden jaren is het mysterie van de Grote

advertisement
TRAVELLING
TO
YESTERDAYS
MYSTERIES
PART I
IN DE REEKS
Mysteries uit het Verleden
Feiten en Fantasie
Op het plateau van Gizeh staan ze al sinds mensenheugenis : de drie pyramides van de farao’s
Cheops, Mykerinos en Chefren. De grootste van de drie, Cheops (originele hoogte 146 meter) is
het enige overblijvende van de 7 klassieke wereldwonderen. De Grote Pyramide herbergt vele
mysteries en wiskundige raadsels…………..
CHEOPS
Er werden 2,500,000
steenblokken gebruikt
om de Grote Pyramide
te bouwen; sommige
(granieten) blokken
wegen 50 ton elk
De Godin ISIS stond bij de
Egyptenaren symbool voor de
vruchtbaarheid.
De zonneschijf en de twee
runderhorens op haar hoofd zijn
hiervan de uiterlijke kenmerken.
De 4 zijden van de
Pyramide zijn exakt
even lang : 230,365 m de punten wijzen exakt
naar de 4
windrichtingen
De Egyptische God Osiris was het symbool voor
de wederopstanding en de landbouw.
In de Egyptische Mythologie was hij gehuwd met
zijn zus, de godin Isis.
Het dagelijks ondergaan van de zon stond voor
de Egyptenaren gelijk met de dood; het dagelijks
opgaan van de zon met de “wederopstanding”.
De hoogte van de
pyramide (146,73m) X
2 X PI = 921,46 mtr
De omtrek van het
bouwwerk bedraagt
……921,46 meter !!!
De God Horus – zoon van Isis
en Osiris – symboliseert het
jaarlijks opkomen en weer
verdwijnen van het leven in de
natuur.
Hij is de “valkgod” die zijn
hemelse vleugels over de aarde
uitstrekte om de mensen te
behoeden voor onheil tijdens
hun aardse bestaan.
Alle gangen en schachten in de
pyramide lopen volledig recht;
de grootste afwijking vindt men
in de dalende gang : 5 mm op
een afstand van 45 m
De Egyptische Beschaving ontstond rond
3300 v.Chr langs de Nijl en ging ten onder
na de verovering door Alexander de Grote
in het jaar 300 v. Chr.
Met 3000 jaar is deze beschaving de langst
bestaande ooit …..
In 30 v Chr werd het Egyptische Rijk
ingelijfd bij het Romeinse Rijk en kwam
aldus onder het gezag van Keizer Augustus.
De sarcofaag in de
Koningskamer is
gehouwen uit één
blok graniet; enkel
de beste
diamantboren
kunnen dit vandaag
evenaren
In
In 1993 ontdekte de robot “Upuaut”
van Rudolf Gansenbrink een “deur”
met twee ijzeren sloten in één van de
schachten van de pyramide.
Tot op vandaag weet niemand wat er
zich achter deze deur bevindt.
Als men alle
landmassa op aarde
in 4 verdeelt, ligt de
Cheops Pyramide
exakt op het
snijpunt van de
assen
De pyramides van
Cheops, Mykerinos
en Chefren staan op
identieke wijze
gealigneerd als de 3
gordelsterren van
het sterrenbeeld
Orion
DE ONDERGRONDSE KAMER
ORIGINELE SCHUINE DEKSTENEN (VOOR
90 % GEPLUNDERD DOOR DE ARABIEREN)
ORIGINELE INGANG TOT DE PYRAMIDE
De hoogte X 2PI
komt exakt
overeen met de
perimeter van de
pyramide
Het oog van Horus
Volgens de officiele
geschiedschrijving
werd het getal “pi”
pas ontdekt door de
Grieken : meer dan
2000 jaar NA de
Egyptenaren
?
Volgens sommige
archeologen werd de
Cheops pyramide geen
2000 jaar V.C. gebouwd
maar … 10,000 jaar
V.Chr. Door een
verdwenen
superintelligente
beschaving ?
THEME MUSIC :
“ SIDE STREETS “
PERFORMED BY :
VANGELIS
From the album “The City”
Na duizenden jaren is het mysterie van de Grote
Pyramide nog steeds niet opgelost…..
Zal dit bouwwerk ooit al zijn geheimen prijsgeven
…. ?....
Download