Sterke punten Omnium Safe 1

advertisement
Sterke punten Omnium Safe 1
Van toepassing op personenwagens, minibussen, kampeerwagens en lichte vrachtwagens (max. 3,5 t).
Voor de exacte modaliteiten verwijzen wij naar de Algemene en Bijzondere Voorwaarden van de omnium-waarborgen.
Waarborg Brand
Vuur, ontploffing, blikseminslag, kortsluiting en bluswerkzaamheden.
Waarborg Diefstal
Diefstal (o.a. carjacking, homejacking en joyriding) – inbraak – poging tot diefstal of
inbraak – kosten voor vervangen van de sloten en/of herprogrammeren van de codes van
het anti- en/of nadiefstalsysteem bij diefstal van de sleutels, de sleutelloze startsystemen
en/of de afstandsbedieningen – kosten voor het vervangen van de gestolen boorddocumenten
en/of nummerplaten.
Snelle uitbetaling na diefstal van het voertuig: reeds na 20 dagen na datum aangifte!
Waarborg
Voertuigschade
Aanrijding – ongeval – contact tussen de verschillende delen van de voertuigcombinatie – kanteling – schade tijdens het vervoer van het voertuig, incl. het laden en lossen
ervan – vandalisme – schade door de lading, het verschuiven ervan of door het laden en
lossen ervan (zowel in het kader van privé- als professionele activiteiten en met een maximale tussenkomst van 1.250,00 EUR excl. BTW)
Schade tijdens het kiepen van de laadbak (schade aan hydraulische installatie inbegrepen) – schade door het tanken van verkeerde brandstof – schade door knaagdieren die
in het motorcompartiment binnendringen.
!
Nieuw
Waarborg Glasbreuk
Schade aan het glas of de doorzichtige kunststof van voor-, zij- en achterruiten en de doorzichtige delen van het dak – schade door glasscherven of scherven uit doorzichtige kunststof afkomstig van het voertuig – schade aan het bedieningsmechanisme van de ruiten, de
doorzichtige delen van het dak en de koffer.
Waarborg
Natuurevenementen
en Aanrijding met
dieren
Storm – hagel – bliksem – neerstortende rotsen – vallende stenen – lawine – druk van
sneeuwmassa’s – overstroming – aardbeving – grondverschuiving of -verzakking – vulkaanuitbarsting – aanrijding met dieren.
Géén vrijstelling!
• Bij waarborgen Brand, Diefstal, Glasbreuk, Aanrijding met dieren en Natuurevenementen;
• Bij waarborg Voertuigschade voor:
–
vandalisme;
–schade door knaagdieren;
–
totaal verlies, tenzij bij jonge bestuurder (*).
!
Nieuw
Vrijstelling
Voertuigschade
Keuze uit:
• 250,00 EUR (voor een verzekerde waarde < 20.000,00 EUR)
• 500,00 EUR (voor een verzekerde waarde < 30.000,00 EUR)
• 750,00 EUR
Ook keuze uit hogere forfaitaire vrijstellingen is mogelijk.
De vrijstelling wordt met 250,00 EUR verhoogd bij jonge bestuurder(*).
Mogelijkheid tot afkoop van de vrijstelling voor alle schadegevallen gedurende de volledige
looptijd van de waarborg: Engelse vrijstelling van 750,00 EUR excl. BTW.(**)
Indien jonge bestuurder(*), dan is er altijd een vrijstelling van 250,00 EUR van toepassing.
2
Sterke punten Omnium Safe 1
Te verzekeren
waarde
!
Ruime keuze aan
afschrijvingsformules
Keuze uit:
• Factuurwaarde, mogelijkheid om deze maximaal met 15 % te herwaarderen.
• Originele cataloguswaarde.
Gratis meeverzekerd: de niet-recupereerbare gefactureerde BTW (ook voor leasingvoertuigen!) – de BIV – het anti- en/of nadiefstalsysteem – het bijkomend toebehoren tot
max. 1.250,00 EUR excl. BTW.
Acceptatie
Afschrijvingsformules
Ouderdom voertuig
Formule 36 en 24(***)
max. 1 maand oud
Formule 12 en 6
max. 2 jaar oud
Formule 0
max. 5 jaar oud
Vergoeding bij totaal verlies van het voertuig
0-6m
Formule 36
Formule 6
Formule 0
-1 % per maand
0 % afschrijving
0 % afschrijving
0 % afschr.
> 36 m
25 - 36 m
-1 % per maand
-1 % per maand
-1 % per maand
-1 % per maand
!
Te rekenen:
• bij cataloguswaarde
– vanaf de datum van eerste inschrijving
• bij factuurwaarde
vanaf de oudste datum van de hieronder vermelde data:
– de datum vermeld op de aankoopfactuur van het voertuig;
– de datum van de inschrijving naar aanleiding van de ingebruikneming van het voertuig
door de verzekeringnemer en/of de gebruikelijke bestuurder.
‘Werkelijke waarde’ = minimale vergoeding bij totaal verlies als het voertuig ouder is dan
4 jaar bij factuurwaarde en ouder dan 5 jaar bij cataloguswaarde.
!
Na 3 jaar ononderbroken Grote Omnium: 15 % premievermindering vanaf het 4e jaar.
!
Care4Car
13 - 24 m
0 % afschrijving
Formule 24
Formule 12
7 - 12 m
Nieuw
Ruime waarborguitbreidingen!
!
Nieuw
Sleep-, demontage- en repatriëringskosten (max. 1.250,00 EUR excl. BTW) – douanekosten – kosten voorlopig stallen (max. 10,00 EUR per dag met plafond van 300,00 EUR
excl. BTW) – kosten technische controle na schade – kosten voor de inschrijving na beschadiging of diefstal nummerplaat – reinigen en herstellen binnenbekleding voertuig ingevolge kosteloos vervoer van een door een ongeval gekwetst persoon (max. 1.250,00 EUR
excl. BTW) – opruimings-, reddings- en bluskosten (max. 1.250,00 EUR excl. BTW).
Ruim verzekeringsgebied
Alle landen vermeld in de Modelovereenkomst + Bosnië-Herzegovina + Servië en Montenegro + FYROM (Macedonië).
Optie totaal verlies
Indien de herstellingskosten meer bedragen dan 2/3 van de te verzekeren waarde, keuze
tussen herstelling of regeling als totaal verlies.
Tijdelijk
vervangingsvoertuig
Overdracht van de omniumwaarborgen gedurende maximaal 30 dagen – geen mededeling
vereist – vergoeding op basis van werkelijke waarde.
Sterke punten Omnium Safe 1
Baloise Assistance
Na een gewaarborgd schadegeval in België of tot 30 km buiten de Belgische landsgrenzen
(inclusief het Groothertogdom Luxemburg) met immobilisatie van het voertuig, regelen wij:
• gratis sleping van het verzekerde voertuig naar een garage naar keuze
• het thuisbrengen van alle passagiers van het verzekerde voertuig
• een gratis vervangwagen (max. 7 dagen) vanaf datum ongeval (***)
• bij diefstal van de wagen: een gratis vervangwagen (max. 20 dagen) vanaf datum aangifte. Als het voertuig binnen 20 dagen teruggevonden wordt, mag de klant de vervangwagen gebruiken tot hij opnieuw over zijn voertuig beschikt (max. 30 dagen vanaf datum
aangifte) (***).
De klant kan gedurende de volledige duur van de herstelling over een vervangwagen
beschikken als hij zijn voertuig laat herstellen door een Service Plus-hersteller (***).
Zie onze fiche ‘Service Plus’.
Tel.: +32 3 870 95 70
Fax: +32 2 533 77 75
[email protected]
Safety Pack Omnium
!
Nieuw
Veiligheidsopties en
milieuvriendelijke
voertuigen
!
Nieuw
Volgende interessante aanvullingen op de omniumwaarborgen:
• vergoeding van:
– de brandstof die gestolen wordt uit uw voertuig;
– de vervanging van de sloten, de sleutels, de sleutelloze startsystemen of de afstandsbedieningen en/of de herprogrammering van de codes van het anti- en/of nadiefstalsysteem bij:
- verlies van sleutels, sleutelloze startsystemen of afstandsbedieningen;
- verlies of diefstal van inschrijvingsbewijs en/of gelijkvormigheidsattest.
• vergoeding tot maximaal 1.250,00 EUR excl. BTW voor:
– schade aan en (poging tot) diefstal van de op het voertuig bevestigde fietsendrager of
dakkoffer;
– schade aan en (poging tot) diefstal (mits inbraakschade) van bagage;
– de niet-gemonteerde set winter- of zomerbanden in geval van totaal verlies of diefstal
van uw voertuig.
•verhoging van de maximale tussenkomst bij schade door lading met 1.250,00 EUR
excl. BTW zowel in privé- als professionele activiteiten.
• vervangwagen bij totaal verlies of diefstal:
– personenwagens: maximaal 30 dagen vervangwagen (cat. A of B);
– minibussen − kampeerwagens − lichte vrachtwagens (max. 3,5 t): tussenkomst in
huren vervangwagen gedurende 30 dagen en ten belope van maximaal 1.250,00 EUR
excl. BTW.
Baloise Insurance staat voor een veilige wereld en beloont klanten die actief bijdragen tot
een groenere en veilige wereld.
Is het voertuig uitgerust met veiligheidsopties dan geven wij korting op de premie. Deze
korting kan oplopen tot 10 %.
Voor elektrische of hybride voertuigen met elektrische motor geven wij 5 % korting op de
premie.
 Voor meer info verwijzen wij naar de fiche ‘Veiligheidsopties en milieuvriendelijke voertuigen’.
(*)
Onder jonge bestuurder verstaan wij: de bestuurder die jonger is dan 23 jaar op het moment van het schadegeval terwijl de in de Bijzondere Voorwaarden vermelde
gebruikelijke bestuurder 23 jaar of ouder is, of er geen bestuurder vermeld is.
(**) Voor lichte vrachtwagens (max. 3,5 t) enkel mogelijk indien de verzekeringnemer een particulier of een kleine onderneming is.
(***) Niet van toepassing voor lichte vrachtwagens (max. 3,5 t).
Uw veiligheid, onze zorg.
www.baloise.be
Baloise Belgium nv – Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0096 met FSMA-nr. 24.941 A
Maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België – Tel.: +32 3 247 21 11
Zetel: Marsveldstraat 23, 1050 Brussel, België – Tel.: +32 2 773 03 11
[email protected] – www.baloise.be – RPR Antwerpen – BTW BE 0400.048.883 – IBAN: BE31 4100 0007 1155 – BIC: KREDBEBB
Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv.
B1500.MOT.03.15
3
Download