SCHIP aanpak training voor Kindbehartigers

advertisement
Trainingen in de SCHIP-aanpak
Tineke Rodenburg en Leoniek van der Maarel bieden de kindbehartigers twee trainingen
aan.
De eendaagse training voor SCHIP-toeleider vrijdag 10 oktober 2017
Na afloop van deze training is de cursist in staat om vanuit de visie van de integrale
benadering van verlies en conflict en de inzet van het HART-model de theorie van de
SCHIP-aanpak toe te kunnen passen. Hij kan daarbij zijn cliënten motiveren voor de SCHIPaanpak.
Na afloop van de eendaagse training heeft de deelnemer introductie gekregen tot:
- de theorie van postrelationele rouw
- het HART model
- de connectie tussen verlies en conflict
- de theorie van de SCHIP-aanpak
- de vijf fasen van de SCHIP-aanpak
- de visie op het voorkomen van vechtscheidingen
- de weg naar gezamenlijk ouderschap
- hoe cliënten te motiveren zijn voor de SCHIP-aanpak.
Er wordt gewerkt met eigen casuïstiek of door de trainer aangeleverde casuïstiek.
Cursisten ontvangen het certificaat SCHIP-toeleider.
Kosten voor de beroepsorganisatie Kindbehartiger voor deze eendaagse training bedraagt
€ 270,--, per persoon, excl. btw. Dit bedrag is inclusief het boek “Vechten voor je scheiding,
schipbreuk geslaagd”. De training gaat door bij minimaal 10 deelnemers.
Bij 10-15 deelnemers wordt de prijs € 200,-- excl. btw per deelnemer en bij 15-20
deelnemers: € 160,-- excl. btw per deelnemer.
De driedaagse training voor SCHIP-therapeut 6, 7 en 8 november 2017
Cursisten maken grondig kennis met de SCHIP-aanpak en kunnen deze toepassen bij
(v)echtscheidingen. De basis methodieken die ten grondslag liggen aan deze aanpak zijn die
van het EFT model en de Narratieve Benadering.
Na afloop van de driedaagse training is de deelnemer in staat om de SCHIP-aanpak
zelfstandig toe te passen.
Men heeft uitgebreid kennis opgedaan van:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
De theorie van (de postrelationele) rouw na echtscheiding
De theorie van het HART-model
De theorie van de connectie tussen verlies en conflict
De theorie van relatievorming
De invloed van seksuele ontrouw
De SCHIP-aanpak
De relatie tussen hechting-coping
De Narratieve-benadering
De EFT-benadering
Men is in staat om deze kennis toe te passen tijdens de vijf fasen van de SCHIP-aanpak
waarbij gebruik gemaakt wordt van de methodiek van de EFT en de narratieve methode.
Er wordt gewerkt met eigen casuïstiek of door de trainer aangeleverde casuïstiek.
Cursisten ontvangen het certificaat SCHIP-therapeut/SCHIP-mediator waarna ze zich
kunnen inschrijven in het SCHIP-therapeuten/mediator bestand van Vechten voor je
scheiding. De jaarlijkse kosten die hieraan verbonden zijn bedragen € 50,--.
Kosten voor de beroepsorganisatie Kindbehartiger voor deze driedaagse training bedraagt
€ 550,--, per persoon, exclusief btw. Dit bedrag is inclusief het boek “Vechten voor je
scheiding, schipbreuk geslaagd”. De training gaat door bij minimaal 15 deelnemers.
Bij 20 deelnemers wordt de prijs per persoon € 440,-- excl. btw, bij 30 deelnemer wordt de
prijs € 340,-- excl. btw.
Download