aanmeldformulier 2017 kunstroute Beuningen

advertisement
KUNSTROUTE 2017, aanmelding
Persoonlijke informatie
Voornaam (of letter) en naam
(één contactpersoon!!)
Naam voor de folder
(naam kunstenaar of naam van de groep of
naam expositieruimte)
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon
Mobiele telefoon
E-mail
Informatie expositie
Let op!! Deze informatie komt letterlijk op de folder en op de website!
Expositie adres
Postcode en plaats
Amateur/professioneel
Soort werk met korte omschrijving
Website (één pagina)
Ik ga akkoord met het inschrijfgeld
Ja / Nee
Kosten deelname
De bijdrage van de kunstenaar voor de Kunstroute bedraagt:
Voor 1 deelnemer op 1 locatie: € 22,50 (incl. BTW)
Voor 2 of 3 deelnemers op 1 locatie: €15,00 per deelnemer (incl. BTW)
Voor groepen van meer dan 3 personen: € 50,00 (incl. BTW)
KUNSTROUTE 2017, aanmelding
Download