ALGEMENE VOORWAARDEN 1999

advertisement
ALGEMENE VOORWAARDEN 2016
SCALE MODELS S.A.
1. LEVERING : - franco thuis , in Belgie en Luxemburg , voor alle bestellingen van minimum 600
EUROS , excl.btw. De nieuwigheden die niet beschikbaar zijn op het ogenblik van de bestelling ,
worden niet in rekening gebracht in de valorisatie van de bestelling. Voor de andere Europese landen ,
franco thuis voor alle bestellingen van minimum 2000 EUROS , excl.btw.
- de bestellingen van minder dan 600 EUROS , excl.btw, in Belgie of 2000 EUROS,
excl.btw , voor de andere landen , worden uitgevoerd middels een forfait van 5% per verzending voor
transport en administratiekosten . De minimum bestelling is van 350 euros netto .
2. BETALING : netto 30 dagen of 8 dagen factuurdatum , met disconto van 2 % af te trekken van
het bedrag excl.btw.
De eerste levering is altijd onder rembours. De betaling onder rembours is ook gevraagd als onze
verzekeraar , de Gerling of Namur-Atradius , uw dossier weigert.
3.PRIJS : netto , zonder btw , in EUROS , zonder voorbericht onderhevig aan wijzigingen
4.Verpakking :voor de splitsing van de verpakking bij Bruder , Puky , Chic 2000 , Van Manen ,
Quercetti , Britains ,Fischer en Welly is er een prijsverhoging van 5%.
5. KLACHTEN : alle goederen worden verzonden op risico van de ontvanger . Om geldig te zijn dienen
alle klachten schriftelijk geadresseerd te worden aan onze onderneming , binnen de 5 dagen na ontvangst
van de goederen .
In geval van ontbrekende of beschadigde colli’s of colli’s zonder onze veiligheidszelfklever , dient dit
opgemerk te worden op het document van de transporteur , bij gebreke waarvan de klachten niet zullen
aanvaard worden.
Dezelfde controleprocedure dient toegepast voor elke levering op pallet.
6. DEFECTEN : al het aangeleverde materiaal is nieuw en in goede staat van werking .
Evenwel , als de beschadiging oorspronkelijk is , vragen wij u de volgende procedure te volgen :
- een kasticket vragen wanneer het product teruggebracht wordt.
- Het product niet systematisch vervangen of terugbetalen : inderdaad , alleen de fabrikant of
zijn vertegenwoordiger zijn bevoegd om te bepalen of de beschadiging oorspronkelijk is van
de fabricatie .
- Wisselstukken bestellen voor herstelling of vervollediging met stuknummers. ( procedure op
aanvraag )
De producten die door een slecht gebruik van de consument , verkeerde manipulatie of zonder meer
gestolen stukken zullen voor de vervanging/herstelling en vrachtkosten gefactureerd worden .
De producten van Universal Hobbies , Forces of Valor , Weise , Ros en Wiking zijn alleen voor
collectors vanaf 14 jaar oud .
7. WISSELSTUCKS : de wisselstucks voor Bruder , Puky , Siku moeten op de website van Bruder ,
Puky en Siku bestellen worden .
WWW.BRUDER.DE rubriek service/ ersazteile-WWW.PUKY.DE rubriek ersazteilen
WWW.SIKU.DE
8. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN : deze voorwaarden staan vermeld op de
keerzijde van onze bestelbonnen en facturen en maken integraal deel uit van onderhavige algemene
voorwaarden 2016.
1
Download