les Effecten van verslaving

advertisement
Sociaal werk 2
Werken met verslavingsproblematiek. Les 3
Vorige keer…
• Verslaving
• Soorten verslaving..
Vandaag.
• De effecten van verslaving…
Hersenen…
• Bij verslaving spelen de hersenen een grote rol. Drugs (waar ook
alcohol en nicotine bij horen) hebben namelijk rechtstreeks invloed
op de hersenen.
• Drugs kunnen invloed uitoefenen op de werking van zowel de
zenuwcellen van de hersenen als de neurotransmitters (signaalstoffen
in de hersenen).
• Elke drug heeft zijn eigen specifieke werking en invloed op
verschillende neurotransmittersystemen.
Hersenen…
• Wel hebben ze allemaal invloed op dopamine. Dopamine is een stof
die hoort bij het beloningssysteem van de hersenen. Dopamine zorgt
ervoor dat we ons tevreden en beloond voelen. Door het gebruik van
drugs wordt er in de hersenen meer dopamine gemaakt.
• Hierdoor voelen veel drugsgebruikers zich goed. Doordat dit gevoel
fijn is willen drugsgebruikers dit vaker ervaren en gaan mensen dus
ook vaker gebruiken. Er zijn ook mensen die drugs gebruiken als ze
ongelukkig zijn. Dit ervoor zorgen dat mensen verslavende stoffen
(overmatig) gebruiken.
Hersenen…
• De hersenen worden minder gevoelig voor de lichaamseigen neurotransmitters. Niet alleen voor dopamine,
maar ook voor andere neurotransmitters zoals endorfine.
• Deze neurotransmitters binden normaal gesproken aan een ontvanger (receptor) op de hersencellen. Drugs
hebben effecten op deze receptoren. De receptoren kunnen:
1 Toenemen in aantal. Hierdoor kunnen neurotransmitters of de drugs op meerdere plekken binden. Het
gevoel dat deze neurotransmitters en/of drugs veroorzaken wordt hierdoor versterkt.
2 Afnemen in aantal. Hierdoor kunnen neurotransmitters op minder plekken binden. Hierdoor kunnen normale
gevoelens zoals angst minder sterk gevoeld worden. Dit gevoel wordt normaal gesproken veroorzaakt doordat
de natuurlijke neurotransmitters binden aan de receptoren. Omdat de bindingsmogelijkheden afnemen, neemt
het te veroorzaken gevoel ook af.
3 Veranderen; als de receptoren van vorm veranderen kunnen de neurotransmitters niet meer binden of juist
veel beter binden.
• Drugsgebruikers zijn constant bezig met de drug en verlangen hevig naar het gebruiken van de drugs
(hunkering). Ze komen in een zich steeds herhalend patroon wat moeilijk te doorbreken is. Dit gedrag komt
in dergelijke mate voor dat het dagelijkse leven hieronder lijdt. Deze mensen worden verslaafd genoemd.
Psychologisch…
• Eenmaal verslaafd, word je er totaal door in beslag genomen.
Waarom?
• Je leeft als slaaf van het middel of van de gewoonte.
• Dit vergroot de kans op depressie, psychoses en andere verwante
stoornissen.
• Welke andere stoornissen?
Lichamelijk…
• Er is sprake van lichamelijke verslaving (afhankelijkheid) als je lichaam
protesteert als je stopt met het gebruik van een middel.
• Er treden dan ontwenningsverschijnselen op.
• Een ander lichamelijk verschijnsel is tolerantie. Dit betekent dat je
steeds meer van het middel nodig hebt om hetzelfde effect te
voelen.
• Beschrijf in groepjes: welke schadelijk effect het middel heeft op
korte termijn en op lange termijn?
Ontwenningsverschijnselen… alcohol
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
transpireren
misselijkheid
slecht slapen
vermoeidheid
onrustig gevoel
verhoogde bloeddruk
spierkramp
gespannen
angstige gevoelens
somberheid
lusteloosheid
trillende handen
Ontwenningsverschijnselen… tabak
• tintelingen in handen en voeten
• zweten
• maagklachten (krampen, misselijkheid)
• hoofdpijn
• verkoudheid symptonen (pijnlijke keel, hoesten en andere symptonen
van verkoudheid)
Ontwenningsverschijnselen… cannabis
• Onrust
• Zweten
• Hoofdpijn
• Problemen met inslapen
• Trillen
• Angst
• Gewichtsverlies
• Hitteaanvallen
• Gebrek aan eetlust
Opdracht…
• Zoek zelf uit welke ontwenningsverschijnselen zijn er bij heroïne,
internet/chatten/game, gokken, seksverslaving?
Lees de casus op blz 19
• Wat valt je op…
Sociaal…
• Gezin/partner?
• Vrienden?
• Werk?
• Eenzaamheid?
• Argessie?
Download
Random flashcards
Create flashcards